DAGENS BØN OM SNE DEN 12. APRIL 2008


12. apr 2008 06:04, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for min elskede L. Hun gør sig så mange tanker, som fletter sig nedad hendes bryster. Hun bærer dem som en rustning, som hun har lukket op for mig, og som varmer og beskytter mig. Gennem hende når du mig, men gennem mig når du også hende, det ved jeg.

For jeg ved, at blomsterranken langs hendes køn bliver vandet og velsignet af dig, som såede den. Ingen har sået børn i hende, ud over dig, som har sået et kærlighedsbarn i hende. Hun nærer og føder det hver dag, men det gør også ondt at føde hver dag, det gør meget ondt. Jeg ved, at du har sået et kærlighedsbarn i hende, for jeg ved, at det er sået i hende, og jeg ved, at det ikke er mig, der har sået det, men at jeg kun har kunnet glædes ved at se det næres og vokse.

Men det gør også ondt at føde kærlighed, så du må være i hendes livmoder, hvor jeg ikke kan nå, jeg der slet ikke kan føde. Jeg ved, at hun føder hver dag, fordi hun ikke kan andet end at elske livet så meget, at hun falder i søvn på sofaen, og vågner op midt om natten.

Jeg beder dig, Gud, lad hende aldrig være alene. Aldrig mere noget øjeblik, vær du med hende, også når hun vågner på sofaen midt om natten, efter igen og igen at have født det kærlighedsbarn, kun du kender navnet på. Navne er der nok af. Zeldox, Susanne, sofa, træthed, Ture, Mianserin og mørke og mange flere, men Lene er mere end det navn, hun bærer. Hun er én og dog lige så mange som de tanker, som fletter sig nedad hendes bryster. Hun er meget mere, end jeg kan forstå, men du som forstår og er i hende, du som såede hendes køns blomsterranke; lad hende aldrig alene. Aldrig nogensinde mere.

Amen.

 


 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 13. APRIL 2008


13. apr 2008 09:28, Ture Lykkegaard

 

Kære Gud,

glem ikke en eneste af dem, der sidder i det tog, der lige nu passerer Bispebjerg Station nedenfor mine vinduer. Glem ikke dem, der har skrevet graffiti på det. Glem ikke den, der kører fra sin elskede og bort mod intet. Glem ikke den, der kører fra intet og bort mod sin elskede. Glem ikke dem, jeg frygter og hader; dem der snitter sæderne op med springknive, glem ikke bedsteborgeren på sædet overfor, der frygter og hader dem, og ønsker dem ind i Helvede. Glem ikke den forsagte, men heller ikke den der forgjort frygter og hader mig, når jeg fra mine førtidspensionerede vinduesruder ser ned mod det næste tog, der kommer få minutter efter med nye graffitimaleres figurer, opsprættede sæder, forsagte, forsimplede og forgjorte sind, der lukker sig om det inderste mørke, hvor kun du er at finde. Og glem ikke mig, der har skrevet dette, for glemmer du mig, glemmer jeg også dig og alle dem, jeg frygter og hader, og dem som frygter og hader mig. Byg en bro mellem mine førtidspensionerede vinduesruder og Bispebjerg Station, ad hvilken jeg kan vandre ind i dig, og hvert eneste tog kan køre ind i mit hjerte.

Amen.

 


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 14. APRIL 2008


14. apr 2008 15:51, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

der står altid så meget på spil. Og der står altid stadig mere på spil efter blot et enkelt glas hvidvin. Som var sandheden virkelig at finde i vinen, som var den abnorme tilstand af bevidsthed om hvert enkelt øjebliks betydning den sande virkelighed, som stod kampen virkeligt hvert eneste øjeblik i et menneskes hjerte mellem Himmel og Helvede. Jeg kender mennesker, som ved en fuldkommen klar bevidsthed hvert evigt eneste øjeblik i deres liv, ja selv i søvnen, å Gud, i den virkelige virkelighed udkæmper denne kamp på liv og død.

Og vi finder altid stadig flere ord at påklistre deres kamp, som kæmpede de for vore sjæle. Stadig flere og flere ord i et klinisk forgæves forsøg på at begrebsliggøre denne kamp og gøre det ubegribelige begribeligt i videnskabens menneskehænder. Behandling. Benzodiazepiner. Birepidin. Bipolært, uspecificeret. Borderline.

Men det er mennesker, for hvem sådanne ord, ja, alle ord, blot er lydlige sårmærker, som korsfæstede vi dem med gloser og spærrede dem allerede i sindets spæde ilddåb som ukendte soldater inde bag begrebsliggørelsens systemer af fonemer på Flanderns endeløse krigskirkegårde. Bag behandling og benzodiazepiner og Birepidin og borderline, bag sekulariseringens toldmure af ord, der som disse fængselstremmer af gloser er fremmede for kærlighedens fattige tale.

Men Herre, jeg ved, at det der i verden er fattigt, hos dig er rigt. Kære Gud, vær med dem. For om nogen lever, å Gud, er det dem. Det er os, der er de døde.

Ja, jeg tør uden angst for hykleri bede dig være så meget mere med dem end med mig, fordi min lykkes lod og mine egne sejre afhænger af de glimt af salighed, der gives dem. Disse glimt der momentvis i deres hjerter bryder nederlag så utænkeligt store, at jeg ligeledes blot momentvis tør lade mig selv forstå, efter et glas hvidvin, hvor meget der hvert eneste øjeblik ved deres klare bevidsthed i den virkelige virkelighed står på spil.

Amen


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 15. APRIL 2008


15. apr 2008 10:50, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for alle dem, der tager deres eget liv, det liv som de har fået givet af dig. For hvor besynderligt det end lyder, så er der i det mindste et motiv, som alle selvmordere har til fælles, nemlig kærlighed. Selv den selvmorder, der hader sig selv og alle andre, dør dog som følge af kærlighedens tab.

Det er ligesom den norske satanist, om hvem anekdoten går, at hun tog sit liv, fordi verden ikke var hende ond nok. Ja, kære Gud, det lyder yderst komisk, men jeg ved, at du led med hende, fordi Satan havde berøvet hende al kærlighed, og hun derfor, sarkastisk eller oprigtigt, hvem ved, i sit selvmordsbrev skrev det modsatte af, hvad der vanligt skrives, når selvmordsbreve rives af kalenderen, som efterårsbladene af træerne. Ja, måske skrev hun det i protest mod de vanlige selvmordsbreve og spottede således i døden sine lidelsesfæller, der af et oprigtigt hjerte søger en bedre verden.

Men også hende vil jeg bede for og netop bede for, at smerten var så stor for hende, at hun, som forbryderen der blev korsfæstet ved din side, kun fandt trøst i spotten. For da forstår jeg hende godt. Og jeg forstår, at smerten kan være så stor, at man blot ved at hade og smæde sit eget liv, og tilmed spotte andre lidelsesfæller, i dødens stund kan forstå sig selv.

Sådan beder jeg både for den, der ikke føler at have gjort sig fortjent til at leve, men også for den, der ikke føler, at livet og verden er hende værdig. For begge trodser i desperation dit navn, men begge gør det af kærlighed.

Den første som en helgen, der smerteligt misforstod sit kald, og døde fordi nåden ikke syntes hende også at gælde hende, og således være netop hende nok. Og den anden der som en omvendt helgen så stort på nåden, men dog ligeledes døde, da nåden ikke var hende nok, fordi den syntes at være så smerteligt meget mere end hende. Jeg beder for dem begge, for jeg mener at tro, at nåden både var og vil være dem begge nok på hver sin side af korset.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 16. APRIL 2008


16. apr 2008 16:36, Ture Lykkegaard

Kære Gud, jeg beder for min elskede L. og for mig selv. For at jeg må kunne se hende, og hun se mig, i andet end dødens splintrede spejl. Og for at vi kan nå hinanden, som de to guldfisk i en blender, de to sjæle i samme verden, som vi er.

Fortæl det ikke i Bellahøj og forkynd det ikke på Bispebjergs gader, for ikke at Satan skal søge at sønderknuse vore hjerter. Jeg ved, at ingen af dine skabninger, og sidst af alt guldfisken, hører til i denne blender, men i et endeløst hav af liv. Alene døden skiller os fra det, men å Gud, lad aldrig nogle af tilværelsens forbipasserende en dag trykke på blenderens knap og splitte vore sind.

Led ikke nogen ind i denne fristelse, men fri min elskede og mig fra det onde. Du modstod i ørkenen Satans fristelse for dig selv og dermed for vores alles skyld. Led derfor ikke nogen ind i denne fristelse, for er vi ladt alene med den Onde, vil ethvert menneske foruden dig fejle.

Fortæl det ikke i Bellahøj og forkynd det ikke på Bispebjergs gader, for ikke at han skal søge at sønderknuse vore hjerter.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 17. APRIL 2008


17. apr 2008 11:27, Ture Lykkegaard

Kære Gud, jeg vil bede for en veninde i Himmerland, hvis datter for en tid siden spurgte hende, hvorfor vi voksne køber blomster, når nu de med tiden visner og dør. Hvor større end at modtage er det dog ikke at give, å Gud; hvor meget det end, som for lille Ida, er at fødes, og at kunne fødes, hvor meget større er det da ikke at føde?

Jeg kunne have spurgt som lille Ida, for selvom jeg dog kender til elskov, er alle kys og kærtegn tavse, når de bliver spurgt, hvorfor de køber blomster, når blomsterne med tiden visner og dør. Kære Gud, jeg kan ikke svare på det, men jeg ved, at du ved det. Og jeg ved, at min veninde ved det, men at ordene har brændt hende i halsen. De ord som ikke kan siges, men kun gemmes i hjertet, som den blomst der aldrig vil kunne købes med ord.

Og jeg kender ikke til de ord, om end jeg kender mange ord. For jeg kender ikke til at føde, men kun til at fødes. Dog, hvad lille Ida ikke forstod, mener jeg at forstå. At vi køber blomster, selvom de visner, fordi hjertet der giver blomsterne, ja som er som den blomst, du gav os, aldrig visner og dør, om end blomsterne gør.

Kære Gud, jeg beder dig; lad aldrig min venindes hjerte, der giver blomsterne, ja som er som den blomst, du gav os, visne og dø, om end blomsterne gør.

Amen.

 


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 18. APRIL 2008


18. apr 2008 10:03, Ture Lykkegaard

Kære Gud, jeg ligger her foran mit krucifiks. Jeg har tændt det ene fyrfadslys ved siden af dig, men ikke det andet. For jeg vil bede forbøn for en kvinde, jeg aldrig har mødt, men som du og jeg ved, hvad hedder. Hun venter sig et barn, kære Gud, under smerter i sjæl og krop.

Og jeg tænker på den stund, hvor den ene sjæl der blev korsfæstet ved din side, midt i al smerten, satte spotterne i rette. For han vidste, hvem du var. Og midt under smerterne, Jesus kære, bad han dig om at huske på ham. Dit svar til ham var: I dag skal du være i med mig Paradis!

Ja, Jesus kære, jeg tror, at han midt i denne smertens stund var i Paradis. Ikke fordi han satte spotterne i rette, men fordi noget i ham var blevet undfanget, som i kraft overgik enhver spotters ord. Således også med den kvinde, som du og jeg ved, hvad hedder.

Måtte hun, i hvem et barn er undfanget, i dette nu, midt i smerten, være med dig i Paradis. Skal vi end alle dø om en kort stund, har du skabt livet i hende. Og den glæde er mig denne stund nok. Kære Gud, måtte det også være det for hende, alle smerter i sjæl og krop til trods.

Amen.

 


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 19. APRIL 2008


19. apr 2008 07:03, Ture Lykkegaard

Kære Gud, jeg beder for de danske soldater, der slås ihjel i Afghanistan og Irak. Jeg beder for, at de ugerninger, de måtte have begået ved selv at slå ihjel, på dommens dag ikke må tilregnes dem, fordi de ikke ved, hvad de gør.

På samme måde beder jeg for dem, der har slået de danske soldater ihjel, for at deres ugerninger heller ikke må tilregnes dem på dommens dag. Men sidst af alt beder jeg, både for de danske soldaters kære og for dem, der er blevet slået ihjel af danske soldater, for at deres kære må kunne tilgive de danske soldaters ugerninger.

For sådan som de tilgiver de danske soldater deres ugerninger, sådan vil de, der er underlagt fremmed besættelse, også få tilgivelse for deres kæres skyld, som de, tillige med sorgen, også bærer på.

Ja, ligesom jeg beder for, at de danske soldaters kære, langt borte, for deres egne sjæles skyld, også må kunne få tilgivelse for deres kæres skyld, som også de, tillige med sorgen, bærer på, beder jeg for, at de besatte folkeslag, for deres egne sjæles skyld, må få tilgivelse for den skyld, som de må bære i deres eget land.

Og dog ikke kun for deres egne sjæles skyld. Jeg beder også for, at de, hvis de i sjælen forlades den skyld, som de og deres kære bærer på, kan tilgive hver eneste dansk soldat for den danske hærs ugerninger i Afghanistan og Irak. For sådan må vi alle bære hinandens skyld, således som også jeg har lod og del i skylden alene i kraft af at være menneske.

Ja, måske endog, sådan beder jeg i hvert fald, kan de besattes tilgivelse i kraft af dig forlade hver eneste dræbt soldat, som jeg nu ville bede for, for sin skyld på dommens dag.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 20. APRIL 2008


20. apr 2008 00:12, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

å, hvis jeg dog bare forstod mit køn, som ser åbne døre alle vegne, men selv lukker dem i. Som hellere end gerne så sig betragtet, men skjuler sig bag vinduesruder af jern og plastik. Og som oven i dette mest af alt blot frygter at udelukkes fra fantasiens fangehul, snarere end af kroppens fællesskab.

Lad det åbne døre i stedet for at lukke dem, å, Herre; lad evangeliet være en åben dør, ikke til fantasiens fangehul bag vinduesruder af jern og plastik, men til frihed for alle Guds børn, som er lemmer på din ene og samme krop.

For, Jesus kære, husk at vi alle også er din ene og samme brud. Jesus kære, husk at også du havde et køn på denne ene og samme krop, som vi alle under bøn hengiver os til som bruden på bryllupsnatten.

Nok klæder kirken det med blufærdighed i fantasiens fangehul bag ruder af jern og plastik, men gælder evangeliet dog ikke også kønnet, eller er det stadig som en hedning at regne? Lad døren åbnes, Herre Jesus, fra fantasiens fangehul og til friheden i dit kød og blod.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 21. APRIL 2008


21. apr 2008 08:44, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for en ven, som er på Sct. Hans Hospital, fordi hun har vædet dine fødder med sine tårer og tørret dem med sit gyldne hår. Aldrig har nogen, heller ikke jeg, vædet hendes fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Hun har elsket så meget og vædet så manges fødder med sine tårer og tørret dem med sit gyldne hår, at hun er blevet syg af kærlighed.

Så meget kan man elske, kære Gud, og være så kærlighedssyg efter at væde andres fødder med sine tårer, at man bliver syg af kærligheden. Så meget mere syg end mig, fordi hun har elsket så meget mere.

Hun har grædt så meget over sin egen kærlighed og over sin egen kærligheds blomst, som ingen har vædet med sine tårer og tørret med sit hår, at hun har vækket kærligheden, mens den sov.

Tilgiv hende dette, kære Gud, så hun, der er blevet syg af kærlighed, fordi hun har elsket så meget, ikke mere skal pines af mareridt om Helvedes ild på grund af sin kærligheds blomst. Den som ingen, heller ikke jeg, har vædet med sine tårer og tørret med sit hår.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 22. APRIL 2008


22. apr 2008 02:24, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg drømte om at skrive et digt, men rimene blev til frost. Og da jeg ville skrive om en blomst, var jeg bange for at knække stænglen. Jeg vil bede, ikke for mit digt, men for blomsten, hvis stængel jeg var så bange for at knække, da jeg ville skrive om den.

Jeg vil bede for, at du vil vande den, så dens jord ikke bliver kold og hård af rimfrost, men frodig som den rivende strøm, der driver skibene frem på et endeløst hav, kun du har set.

Lad mig aldrig skrive noget digt om nogen blomst, hvis jeg knækker den ved stænglen. Lad altid blomsten gro, snarere end digtet om den, så dens jord ikke bliver kold og hård af rimfrost, men frodig som den rivende strøm, der driver skibene frem på et endeløst, jeg ville drukne i, hvis ikke du reddede mig. Og dermed reddede blomsten i mit hjerte; den elskede blomst jeg beder for, der er som min elskedes køn. Og er som enhver elskedes køn, som den er, som enhver uelskedes køn, og også som enhver, der ikke elskes for andet end sit køn og knækkes ved stænglen i den rimfrosne jord.  

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 23. APRIL 2008


23. apr 2008 09:59, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg ved ikke, hvad jeg skal sige eller bede om. Hjælp mig dog. Min ven i Himmerland, så langt fra Himlen, har mistet noget, jeg end ikke har ord for. Og hvis jeg havde, her i Bispebjerg, ville de ikke være hende værd. Sådan også med disse ord. Kære Gud, giv du dem den værdi, som jeg ikke magter at give, og giv du ordene til hende. Vær du at finde, hvor rimene holder op, og sneens rim ikke længere er os nok. For jeg tror, at det er der, hvor alle rim undtaget ét er tøet og brugt op, at du finder hende, ja, at vi finder hende sammen. Hvor solen tør op frostens rim, og blot efterlader sig et spædt og uhørligt…amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 24. APRIL 2008


24. apr 2008 08:38, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for min elskede L. For at alle verdens ord og kærligheds aktiekurser med cifre så mange som antallet af centimeter herfra og til Bellahøj, må være at regne som den rene fattigdom, når talen falder på kærlighed. Lad for kærligheden os alle hver for sig være fattige, og lad os for kærligheden kun være rige på hinanden.

Og dog beder jeg af min fattigdom. For sandt nok er jeg rig på hende, men jeg er ikke rig på ord, når talen søger at beskrive, hvad der bag hendes bløde hud er at finde. Alt det som er rigt hos dig, som bag hendes bløde hud er så meget rigere end alle verdens ord og kærligheds aktiekurser med cifre så mange som antallet af centimeter herfra og til Bellahøj. For når alle verdens ord og kærligheds aktiekurser er gjort op, er antallet af centimeter dog stadig det samme fra mit øre og til hendes hjertes banken.

Å, Gud, lad afstanden herimellem være kortere end kort, ja, kortere end hvad kortest muligt er for ord. For sandt nok er jeg rig på hende, men jeg er ikke rig på ord, når talen søger at beskrive, hvad der bag hendes bløde hud er at finde. Så giv mig af denne rigdom, større end alle verdens ord og kærligheds aktiekurser med cifre så mange som antallet af centimeter herfra og til Bellahøj.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 25. APRIL 2008


25. apr 2008 05:00, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

når jeg er inde i min elskede L., og hendes skedevægge omkranser mig,  fylder jeg et hul i hendes sjæl, der før var ubeboet, eller var beboet af hullerne i vores samtale. Hvis jeg kunne, ville jeg søge dybere ind og op i hende, til jeg nåede livmoderen, for, som Nikodemus, forvirret at ville kravle ud igen. 

Grib du mig da, lad mig tage bolig og slip mig ikke, før du får mig ind og op i kroppens organiske indre, fra hvor nattens drømme fostres i et land med bække og med kilder og med strømme af vand, der vælder frem i dale og bjerge. Sandelig, jeg lever ikke af brød, men alene af hvedekornet fra min organiske underjords vandringsfærd bag hendes rosenrødlige læbers port.

Når jeg er inde i min elskede L., er jeg på opdagelsesrejse i en organisme, der er fremmed fra min. Jeg opdager en ny verden, der ikke længere er ubeboet, men har været beboet fra det øjeblik i tidernes morgen, hvor jeg var her som pilgrim i det forjættede land, hvor synd var dyd og kropsvæsker mælk og honning. Hvor jeg var alene, og du omsluttede mig og min ensomhed, alene på sporet af dig.

Når jeg er inde i min elskede L., vær du overalt. Find du mig her, for har jeg end fundet vej og vundet hendes køn, da lad det være hende, der har vundet i mig, og i mig finder dig. Og lad os alle, ikke blot L. og mig, men enhver elskende, være forenet i dig.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 26. APRIL 2008


26. apr 2008 02:30, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

når min elskede sidder ovenpå mig, er du overalt, hvor end jeg ser. Til siderne er hendes arme som stolper, op ad hvilke og ned ad vægge jeg formålsløst salig taler. Nederst er hendes køn omkring mit en katedral, som ifølge ordbogen selv er en kirke med bispesæde, især i katolske og anglikanske lande, over hvis jord hendes bryster fylder himlen, såvel som du ovenfor mig lader selveste ærkebispens ansigt lyse over mig og give mig fred.

Men indadtil i din domkirkes voluminøse rum; lad mig blot være til i dig som en stenstøtte, der går til alters i din kødelige kirkehvælving. Og som denne i nadveren forlades al synd og uro over sin profane tilstedeværelse og sine famlende ord, å Gud, lad mig langs skedevæggene mærke hendes safters salve helbrede mit stemmebånds floskler.

For måtte end digterens tale være balsam for sjælens udødelighed, lad dog hellere dit kødelige legeme være den levende Guds tempel, det først opstandne af døde, og det blotte minde om dine salvers duft desuden, hvor som helst i mit hjerte evangeliet end prædikes, for den som hendes køn har salvet, være dejligere end al balsam.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 27. APRIL 2008


27. apr 2008 07:26, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg drømmer om at være en sangfugl i min elskedes lunger, for hun har lidt under svære plager. Jeg beder ikke om, at du lader drømmen gå i opfyldelse, selv om du end måtte have magten til det. Men jeg beder om, at du som alle drømme lader drømmen vokse og trives, og endnu mere at du lader den forblive en drøm i mig i al evighed, så den står tidens prøve.

For jeg ved, at du på din dag har magten til at lade alle drømte drømme gå i opfyldelse, hvis blot vi til stadighed drømmer dem, ligesom jeg nu beder om, at du lader min drøm om at være en sangfugl i min elskedes lunger bestå i al evighed.

Men jeg vil også bede for de drømme, som er lagret i vore hjerter under bevidsthedens overflade. Også selvom vi en dag måtte glemme dem og glemme deres sang til os. For du glemmer dem ikke.

Ja, måske i særdeleshed dem vil jeg bede for, for at også de kan bestå, og gennem dig kan huske os på hver eneste af de uldne og uskarpe billeder i en svunden bevidsthed, hvor små triumfer brød store nederlag, og jeg sang som en sangfugl i min elskedes lunger.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 28. APRIL 2008


28. apr 2008 04:05, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for en kvinde, der hedder Charlotte. Jeg kender hende ikke, som det hedder sig, og som disciplene heller ikke kendte dig, da kærligheden selv måtte stå op af graven, efter at tidslerne havde kvalt den, for siden at have levet iblandt os.

Ikke i TV-avisen eller i Ekstra Bladet, men i vore hjerter og kroppe. For Charlotte lever i Danmark med både hjerte og krop, og jeg ved, at du kender hende. Ikke fra TV-avisen eller Ekstra Bladet, men i dit eget hjerte og i din egen krop. For jeg mener at tro, at hun har trukket Himmel og Helvede ned på jorden i sin egen have blandt både tidsler og roser.

Jeg vil bede for, at du som lever iblandt os, og som disciplene ikke kendte, da de så dig, vil skyde frem som en rose i Charlottes have, og der vil lade kærligheden komme hende i møde, så tidslerne ikke kvæler kærlighedens ord. For hun har brug for dig, og jeg håber og tror og beder til, at hun, som aldrig har set dig, dog tror, og så meget saligere må være end disciplene, der så dig, og dog ikke troede kærligheden på dens ord.

Amen. 


 

 

PAUSEBØN


28. apr 2008 05:55, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg er så fandens deprimeret, at jeg tillader mig at bande. Tillad mig det, kære Gud, så vil min depression måske tillade mig at komme dig nærmere i morgen.

Jeg føler mig som en guldfisk i en blender, som en eller anden ondskabsfuld kunstner har ladet udstille på en computerskærm. Alle kan trykke på blenderens knap. Og alle gør det, lige meget hvad de gør, for alt gør ondt.

Ikke bare fandens ondt, men rigtig ondt, som kom smerten fra dig, som var det dig, der i alliance med Fanden selv trykkede på blenderens knap. Sådan taler depressionen i mig, kære Gud.

Tag stikket til blenderen ud af stikkontakten. Det beder jeg dig om, kære Gud. Tag stikket til den fandens blender ud af stikkontakten til i morgen, ja og så amen.

 


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 29. APRIL 2008


29. apr 2008 06:35, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

så er jeg på afsnit E4, Bispebjerg Hospital. Så mange skæbner, kære Gud, at jeg ville tage mig selv i at tude over hver eneste af dem, hvis ikke det var fordi, at jeg vel bare græd over mig selv.

Vær god mod dem, kære Gud, for de græder også over dig. Alle synes vi at føle et underligt tab, som ingen taler om, som ligger alle på hjerte, og som ligesom kærligheden gennemsyrer hvert eneste ord, sagt eller usagt.

Kære Gud, jeg ved, at du ser alle de usagte ord i hvert eneste menneskes hjerte. Se til enhver her på E4, og se til alle de usagte ord, som vi snart skal slubre ned med aftenkaffen i venten på kemikaliernes virkning.

Giv os at modtage din Helligånd, hver gang vi inhalerer en smøg, og giv os at puste vores tab ud med røgen - lad os med kaffen modtage dit blod og med småkagerne dit hellige legeme.

Og ja...giv mig, om du vil, at tude over hver eneste menneskeskæbne her. Ikke som jeg græder over mig selv, men som ikke blot jeg, men vi alle, græder over dig.

Amen
.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 30. APRIL 2008


30. apr 2008 07:15, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for A., som er så stille og blid som en kærlig erindring om livet, snarere end livet selv. Om så livet er at finde andetsteds end i en kærlig erindring om det, finder jeg dog i hende dig. For hellere end at finde livet i livet selv, finder jeg det i et liv så stille og blidt, at det er som en kærlig erindring om dig.

Eller snarere, som din kærlige erindring om os, da vi i begyndelsen var i Edens Have. For om vi så er faldet i synd så mange gange som alle havets dråber, er der dog nogle blandt os, som, snarere end at brøle som nok så vældige bølger - som om bølgens slag var livet selv - tankeløst minder os om det liv, der engang var.

Hvor ingen af os rejsende på havet blot var fjerne bølgeslag langt borte fra evighedens kyst, og hvor kærligheden ikke blot var en dråbe i et endeløst hav. Og dog er A. en sådan dråbe i havet, der med tanke på dig så langtfra er endeløst, men er så stille og blidt som en kærlig erindring om livet, snarere end livet selv. Å, Herre, husk på hende, for det er i et liv som hendes, at jeg husker på dig og det liv, der var engang.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 1. MAJ 2008


1. maj 2008 05:42, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for en lidelsefælle jeg mødte i går, og som kom fra et andet afsnit. Og den indre sangfugl følte en pludselig sorg over en menneskeskæbne, jeg måske aldrig møder igen, men som dog trøstede sangfuglen ved tanken om, at hendes skæbne er i dine hænder.

Og dog. For hvor var du, da hun som ganske ung, som hele blomsten af den danske ungdom, blev ramt af sindssygdom? Jo, du var, og du er, netop den danske ungdom i sin afblomstrede blomst. Dybt inde i dig splintredes sangfuglenes sang i tusinde stykker, som en blomst der afpilles blad for blad, for sammen med dig på korset at bære deres lidelse og sygdom, som blot bar tidsel og tjørn, og som aldrig kunne have sunget.

Hvad skulle det hjælpe hende? Det er det, jeg vil bede for, kære Gud; at hver eneste af hendes blomsterblade må sættes tilbage på hendes sjæls nælde. For er hun splintret med dig, skal hun også med dig opstå igen i ære og værdighed, for at hendes blomst på din dag som en sangfugl skal synge med en stemmes klang, som var hun blomsten af den tidsel og tjørn, der dog aldrig sang. Og som aldrig har gjort andet end at afpille blomstens sjæl.

For hvor mange kunstnerier vi mennesker end mishandler hinanden med, ja, havde vi end magt, som vi har agt, ville vi aldrig magte så meget som at sætte et eneste blad på en nælde og synge med sangfuglens pragt.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 1. MAJ 2008


1. maj 2008 13:06, Ture Lykkegaard

 

Kære Gud,

 

udenfor vinduet marcherer en forsommers eftermiddag forbi Bispebjerg Hospital - stille soldater som børn, født et sagte og umælende efterår. Nogle råber, og én råber: Du er død, mand!

 

Mere tæt på døden har jeg ikke været, siden jomfruhinden i hjertet blev brudt ned med et kys, sidste nat før det dagedes i øst. Da eventyrene fra tusind og én sensommernats søvn alle var fortalt, og nogen tændte for en sol af neonrør, som vækkede mig selv her, en verden vest for den krig der blev tabt til stille soldater som børn, radiostøjens stemmer, skingre som var de til fodboldkamp, en sværm af farveprikker, men mest af alt: sagte og umælende forårsregn på min rude.

 

For, kære Gud, min elskede er ulykkelig, og for hendes smerte kender jeg ingen lindring.

 

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 2. MAJ 2008


2. maj 2008 05:45, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

på Sct. Hans i år vil der spire en mild blomst fra den frostkolde jord. Lad den som forårets spredte sol, som år efter år er den samme, og dog aldrig helt den samme, sprede sine frø af fred langt ind i ødemarkens sind og sorg.

 

Denne der gennem to århundreders storm og blæst har været begravet i terrænet og under mulden mellem øst og vest. Lad det atter forløses af det hjerteblod, der kommer, når alle blomster vil spire, som spirede de langt ind i marsken, for således med sommerens komme atter endelig at lade den altid ene blomstre.

 

Lad på Sct. Hans, som på solhverv, en evigt lys og smuk nordisk sommeraftens blomst, med skyggen af dit lys, i sit sinds mørke sprede frø af glæde og fred.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 2. MAJ 2008


2. maj 2008 14:57, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

når det sidste kærlighedsdigt i verden er skrevet, ville jeg så gerne skrive denne bøn og bringe den et sted hen, hvor min elskede L. ventede mig og jeg ventede på hende. Dette glemte sted på jorden, som jeg mener at vide, er gemt i dit hjerte.

 

Hvor tiden ikke er gået i stå i et endeløst antal cifre uden ansigt eller navn. Hvor tiden ikke er gået i stykker, og brudt op i doseringer af det der var engang. Hvor al tid ikke er gået af led, og tegn og sætninger ikke er blevet til tal og systemer og problemer placeret i æsker.

 

Ja, dette glemte sted på jorden, hvor altid engang begyndte; der ville vi en dag mødes, hvor du ventede mig, og jeg ventede på hende. Dette glemte sted på jorden, der er gemt i dit hjerte - dette glemte sted ville jeg så gerne læse op for hende for igen at begynde på livet.

 

Amen.


 

 

En bøn for Elvis Presley


3. maj 2008 01:06, Ture Lykkegaard

 

Well, since my baby left me,
I found a new place to dwell.
It's down at the end of lonely street
at Heartbreak Hotel.

You make me so lonely baby,
I get so lonely,
I get so lonely I could die.

(Heartbreak Hotel, 1956)

Herre, husk på den ulykkelige kærlighed, som Elvis her synger om. Husk på den, der lider for kærligheden. Lad end hans fjender, ja, endog hans egen sjæls mørke, tale ondt om ham, men lad dem ikke smæde kærligheden selv, når vi isolerer vore sjæle på Hjertesorgens Hotel.

 

For kærligheden er større end enhver, der lider for den, om end den mere end noget andet lider med sin tjener, ja, lider mere end tjeneren selv. Lad end tjeneren gå til grunde i ulykkelighed, for denne salighed har han, som ingen kan tage fra ham, at kærligheden i de evige boliger vil give ham dobbelt tilbage, hvad han har mistet.

 

Har han end mistet alt, har kærlighedens fjende, der får os til at isolere vore sjæle på Hjertesorgens Hotel, dog uendeligt meget mere at miste ved sin hån, nemlig sin sjæl.

 

For den er betalt med kærlighedens blod, og ve den, Herre, som atter udgyder dette blod, for han har gjort det med fortabelsen for øje. Men hvorfor, Herre, spørger jeg, idet du blot svarer, uden at jeg forstår, at han ønskede den selv.

 

For du har set, hvad ethvert menneskeligt øje i rædsel måtte lukke øjenlågene for. Nemlig den, der ønskede fortabelsen selv; ikke den, der håner din tjener på Hjertesorgens Hotel, ikke den, der håner dig, ikke den, der ulykkelig i kærlighed håner sig selv på Hjertesorgens Hotel, men hans næste, der måtte håne ham for hans kærligheds skyld, og smæde nåden derfor.

 

Så meget desto mere som kærligheden elsker sin voldtægtsmand, hvis han da håner den derfor, så skal denne kærlighed, der har betalt ham ved sit blod, i en nattetime blot fortabelsen selv kender, så meget desto værre stede ham, end hvis den slet ikke havde elsket ham.

 

Velvidende dette, Herre, da ve ham, tænker jeg, og dog er dette vidende fortabelsens sandhed. Sandelig, velvidende fortabelsens sandhed, ønsker fortabelsen sig selv.

 

Herre, spar mit vidende for denne sandhed, luk mine øjenlåg for dens rædsel. Jeg fornemmer den rigeligt, og ved, at ingen vil tro den, før de ser, hvad intet menneskeligt øje kan tåle at se uden at dø. Lad ikke mit øje forhærdes af dette syn, for sandelig er det mig rigeligt at fornemme det gennem øret.

 

Sandelig ved jeg således om fortabelsen, som om den verdens fyrste, der regerer på Hjertesorgens Hotel, at han ønskede den selv.

 

Amen.


 

 

En bøn for Elvis Presley 2

3. maj 2008 02:36, Ture Lykkegaard

 

Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aron; han tog imod dem og støbte dem i en lerform til et billede af en tyrekalv (2 Mos 32,3-4a)

 

Herre Jesus, her er tale om en myte derved, at uanset om det er sket eller ej, så sker det, og vil ske, igen og igen. Mange så, og vil se, idoldyrkelsen af Elvis Presley som en parallel til denne afgudsdyrkelse. Og dog er der er en væsentlig forskel.

 

For Elvis var ikke blot et idol eller et billede. Han var også noget andet, og var så vidt min tro i dine øjne i første række dette, nemlig et menneske af kød og blod. Og Gud ske tak og lov for det, for en afgud har ikke liv, men er en død ting. Kun et menneske kan i kraft af at være kød og blod, og i kraft af dettes syndighed, frelses.

 

Den veltalende Aron, såvel som den ganske reklame- og underholdningsindustri, får folket til

at tage deres guldringe af, og støber dem i en lerform til et billede af en tyrekalv. Men bag dette støbte billede befandt der sig i Elvis et menneske af kød og blod belagt med guld, og et menneskehjerte som ikke kunne ses af nogen ud over dig. For guldet klæbede til huden som skrællen til en appelsin.

Dog, Herre, indenunder guldet var der, hvad underholdningsindustrien gjorde sit ypperste for

at skjule, arterier og vener at finde. Jesus kære, hvilken ensomhed! Og intet under, at underholdningsindustrien måtte gøre alt for at skjule, at disse arterier og vener måtte pumpes fulde af amfetamin, sovepiller og morfin. For det var jo intet menneske, denne Elvis, men blot en tyrekalv af guld. Og intet under, at disse arterier og vener desperat havde brug for amfetamin, sovepiller og morfin for at holde underholdningsindustrien og al dens hykleri ud, denne der som Aron tappede folket for guld.

 

Alle og enhver, såvel som Elvis selv, må bære sin del af skylden for, at et menneske, skabt i dit billede, blev muret inde bag det panser af guld, som vi hver for sig skænkede underholdningsindustriens afgud.

 

Og dog lød der en stemme bag dette gulds ensomhed, der for den, der kan høre, var en røst af menneskelighed og ægte emotioner, der som syndebukke for sin egen afgudsdyrkelse måtte betale både for sin egen og sine tilbederes synd.

 

Det er den afskyelige forskel mellem Aron og den moderne reklame- og underholdningsindustri; Aron gav en død ting et tilsyneladende liv som afgud, hvor underholdningsindustrien brugte et menneske af kød og blod, pumpet op med amfetamin, sovepiller og morfin, og gav dette et tilsyneladende liv, om hvilket blot stemmen lod det tilsyneladende være noget andet end det tilsyneladende. Nemlig klangen af hele det 20. århundredes ophobede sum af larmende stilhed og gudsforladt ensomhed.

 

Amen.


 

En bøn for Elvis Presley 3


3. maj 2008 03:14, Ture Lykkegaard

 

One night with you
Is what I'm now praying for
The things that we two could plan
Would make my dreams come true

Always lived, very quiet life
I ain't never did no wrong
Now I know that life without you
Has been too lonely too long

(One Night, 1958)

Herre, du siger i Bjergprædikenen ifølge Mattæus, at salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. En ussel digter som jeg kender kun alt for godt hungerens og tørstens vilkår. Den tørst der aldrig slukkes, end ikke selve det moment, hvor man drikker.

 

Samme tørst, som Elvis, angiveligt i løbet af en nats eventyr, beder for at få slukket. Nemlig tørsten efter tørsten, eller rettere, tørsten efter at få tilfredsstillet den tørst, efter hvilken han tørster. Han beder jo for, at de ting, som han og hun, ikke kan, men kunne lægge planer for, ikke vil, men ville få hans drømme til at gå i opfyldelse.

 

Således synes tørsten i sangen endnu ikke at være blevet slukket. Men blev den for Elvis det, endog mangefold – han sagde jo, at enhver drøm, han havde drømt, var gået i opfyldelse hundrede gange? Levede han da fra nat til nat i en slags overlappende drøm, der tilfredsstillede sig selv? Er det muligt i dette liv at få forløst begæret fra at skulle begære sin egen tilfredsstillelse – og på evigt utilfredsstillende vis aldrig endegyldigt at kunne få det tilfredsstillet – til at være stillet tilfreds?

 

Her må vi skelne mellem på den ene side at være mæt, som med sangens betingede datid endegyldigt først synes at være muligt efter den nat, som sangeren i sangen tørster efter, og på den anden side at være salig, som, om jeg så må sige, synes at være en dennesidig mulighed, endda i kraft af hungeren og tørsten, eller rettere, i kraft af dens forventning og tro på at skulle mættes.

 

I den forstand er de usalige måske dem, der nok hungrer og tørster, men ikke gør det efter retfærdighed, om end de mættes for en stund, mens de salige er dem, der ikke mættes i sprogets nutid, men som til gengæld hungrer og tørster i troens forstand, og ikke i begærets.

 

Hvem af disse er da sangeren? Han synger jo, at han aldrig har gjort noget forkert – hidtil, som var han på nippet til at gøre det, og som ville netop dette bringe saligheden med sig. Der synes nærmest at være tale om en slags hidtidig gerningsretfærdighed, der finder sin forløsning fra ensomheden, ikke i syndserkendelsen, men tværtimod i synden selv – om man sådan vil kalde den erotiske maskerade i natten.

 

Lad således Elvis, Herre, være den hungrende og tørstende, som i det moderne evangeliums forstand ikke tørster efter retfærd, men snarere efter ophøret af en kvælende gerningsretfærdighed, som fandt dette kun sin forløsning i synd – eller i dig. Paulus skriver jo, at du er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.

 

Hvori består da denne salighed, der altså i det moderne evangelium ejes af dem, der hungrer efter en retfærdighed, ikke i kraft af retfærd, men i kraft af synd, modsat den usalighed, der ejes af de mætte? Saligheden må jo i det dennesidige bestå i hungeren og tørsten selv, ja, end mere, netop i den utilfredsstillede tørst, idet tørsten angår noget, som intet i verden kan slukke, nemlig retfærdighed efter gerninger. Men kan man således finde nogen retfærdighed i synden, og fandt Elvis nogen retfærdighed efter dit sind i den erotiske nats maskerade?

 

Måske, Herre, kan alene bevidstheden om, at en sådan retfærdighed, der ikke findes nogetsteds i verden, findes i troen på, at den utilfredsstillede tørst efter retfærdighed fører til retfærdighed. Og om vi virkelig tror det, kan denne tro gøre os salige.

 

Sikkert vil den, der bliver salig alene ved troen på saligheden, uden at have set retfærdighed, for den der hævder at finde den i verden, blot være en naiv og sentimental serenadesanger. Og modsat vil den, der hævder at finde retfærdighed i verden, ifølge den sentimentale serenadesanger enten være en kynisk løgner eller en hykler, der blot bedrager sig selv, fordi den ikke er at finde nogetsteds i verden, men for serenadesangeren blot er at finde i sangen og i den tro, hvor liden den end er, som stemmeføringen måtte rumme. Således, Herre, beder jeg dig; lad denne altid være at finde i tro og blive salig derved.

 

Om end jeg ikke ønsker nogens usalighed, lad da, uanset hvad, ikke verdens bedrag have skin af retfærdighed, sådan som det ville få, hvis saligheden fik plads i det hjerte, der havde mættet sig selv med uretfærdighed. Ikke at jeg ønsker dette med et ukærligt sindelag, men tværtimod med et sindelag, for hvilket kærligheden til retfærdighed for de hungrende og tørstendes skyld står højere end, og ligeledes nødvendigvis må være i modstrid med, den uretfærdiges mætte salighed.

 

Amen. 


 

 

En bøn for Elvis Presley 4


3. maj 2008 03:25, Ture Lykkegaard

 

Jeg svarede: ”Ak Gud Herre, jeg er ung; jeg forstår ikke at tale!” (Jer 1,6)

 

Ja, ak, Herre, her taler Jeremias ikke, som man skulle tro, om hvad han skal sige, for det skal han såmænd nok finde ud af. Nej, før semicolonnet finder vi ud af, hvad hans indre kamp går på. Ikke at finde på at sige, hvad han skal sige, sådan som han og vi alle tror, men om at finde modet til at sige, hvad der skal siges. Heri består den egentlige indre kamp.

 

For at sige, hvad der er din vilje, er ikke et spørgsmål om at finde den først; for vi finder den først i og med, at vi lader den udtale. Men med dens udtale, uanset formuleringen, finder vi den dog. Og end mere; den lader sig ikke finde på nogen anden måde end i kraft af sin udtale.

 

Dels fordi den således bliver Jeremias bevidst, og vigtigere endnu: fordi den således bliver hans omgivelser bevidst. Dette noget som vel både han og hans omgivelser ved, men som først i og med udsigelsen når bevidsthedens niveau. Og det er vel at mærke farligt for Jeremias og enhver anden, der søger at udsige, hvad du vil, skal siges, og kræver derfor mod, snarere end talegaver.

 

Ligeledes med Elvis Presley. Som med Moses eller Jeremias er der ingen, der ville beundre hans talegaver. Men han havde dog modet til med stemmens inderlige klang at synge om, hvad der var din vilje, nemlig hans indre kampe, således som de var et spejl af alskens af hans omgivelsers sociale, moralske og kulturelle konflikter.

 

Som den første sanger nedbrød han den tommetykke mur af segregation mellem sorte og hvide i 50’ernes USA. Som den første sanger nedbrød han et tommetykt tabu ved, gennem sin stemmes inderlige sensualitet, at afklæde en århundredelang ophobet isolation af seksualiteten i bøgernes sandslotte. Og som den første sanger skabte han derved en kulturel konflikt, ung og gammel og lærd og ulærd imellem, som i skiftende former har varet lige siden.

 

Herre, Elvis selv vidste, at han havde en sådan betydning, men spurgte nogle gange sig selv, hvorfor netop han skulle få den, når han nu var ung og ikke forstod sig på at tale. Gud Herre, mig er det nok, at du gav ham modet. Lad det også have været ham nok.

 

Amen.


 

 

En bøn for Elvis Presley 5


3. maj 2008 03:55, Ture Lykkegaard

 

It’s now or never

come hold me tight

kiss me my darling

be mine tonight

tomorrow will be too late

it’s now or never

my love won’t wait

 

When I first saw you

with your smile so tender

my heart was captured

my soul surrendered

I’d spend a lifetime

waiting for the right time

now that you’re near

that time is here at last

    

(It’s Now Or Never, 1960)

 

 

Jesus kære, i Luk 12,13-21 fortæller du en lignelse om en rig bonde, hvis mark havde givet godt, og som derfor siger til sig selv; Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet?

 

Hvordan stiller det moderne evangelium, hvis moderniteten overhovedet kan siges at rumme et budskab om glæde, sig i forhold hertil? Noget af svaret findes måske i første vers af It’s Now Or Never.

 

For om sangeren er rig hos Gud eller ej, gør han ved første øjekast det modsatte af den rige bonde; i sanseligheden finder han i natten en fordring om liv, som ikke lader morgendagen vente. Imidlertid hører vi også, at det sanselige smil har tilfangetaget hans hjerte, og har ladet hans sjæl overgive sig i sanselighedens hænder.

 

Og dog gør han ikke som den rige bonde. Tværtimod har han angiveligt brugt sit hele livsmål blot i venten på dette øjeblik, i hvis favn han kaster al sin lyksaligheds forhåbninger. Intet har han altså samlet. Og dog har han samlet noget sammen i venten, ikke blot på dette øjeblik, men på det rette øjeblik, nemlig al sin lyksaligheds forhåbninger.

 

Kræves altså i nat hans liv af ham, har han dog så meget mere end bonden at miste, nemlig ikke jordisk gods, men tværtimod et livs venten på et øjeblik, som således aldrig indtræffer.

 

Herre, jeg tror, og tør endog sige så meget, at sådan var Elvis Presleys liv in nuce. For den sensommernat i 1977, da hans liv blev krævet af ham på badeværelset i Graceland, var han i enhver forstand hjælpeløst alene. Alt for mange gange havde sanseligheden afkrævet ham et nu eller aldrig, men da nu hans liv blev krævet af ham, for aldrig at afkræve ham mere, havde han, modsat den rige bondes jordiske gods, brugt al den sanselighed han havde til sidste stump.

 

Jesus kære, forbarm dig over ham. Jeg beder til, at Elvis var rigere hos Gud, end den rige bonde i lignelsen var. For hvor den rige bonde havde sat sit liv til den mark af korn, som havde givet godt, havde Elvis sat sin lid til en sanselighed, som for længst havde forladt ham, den nat hans liv blev krævet af ham.

 

Det var ikke dig, der krævede hans liv af ham. Det var sanseligheden. Derfor var hans egentlige savn på ingen måde at efterlade sig jordisk gods, men var slet intet at efterlade sig, ud over den fjerne erindring om en tid, hvor dog savnet om sanseligheden i natten fordrede et liv, som ikke lod morgendagen vente.

 

Amen.


 

 

En bøn for Elvis Presley 6


3. maj 2008 04:16, Ture Lykkegaard

I don't care what's right or wrong
I won't try to understand
Let the devil take tomorrow
’Cause tonight I need a friend

(Help Me Make It Through The Night, 1972)

Kære Jesus, giv mig af et oprigtigt hjerte at bede for Elvis Presley, ligesom han oprigtigt sang om sin nød, og ud i et tomrum bad om at hjælpes gennem en endeløs nat. For med en sådan stemmes længsel efter en ven natten, er der knap nok længere tale om egentligt begær, men snarere om en simpel bøn om hjælp.

At opgive at søge at forstå, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og således i sin nød være efterladt hinsides godt og ondt, er så stor en smerte, at sangeren endog vil sælge morgendagen til djævelen; ikke for kødets lyst eller for at fornægte dig, ikke for utugten eller afgudsdyrkelsens skyld, men fordi ensomhedens smerte er så svær at bære alene, at snart sagt den første og bedste bliver hans næste.

Og dog elsker Elvis næppe denne som sig selv, for han er i sin hjælpeløshed slet ikke i stand til at elske sig selv eller sit eget kød. Burde han da elske sin næste, han der ikke evner at elske sig selv?

Han var jo ikke, som du var, bror Jesus, du ved jo…du ved jo fra Getsemane Have, hvordan det er, når enhver ven svigter. Og også du gav mørkets fyrste magten dagen efter.

Men hvor du gjorde det, velvidende at enhver ven netop da ville svigte, gjorde Elvis det, som var den kødelige kærlighed blot en midlertidig trøst, forladt af ord, for at vinde, hvad han vidste, han ene og alene havde at tabe. Hvor du talte med faderen, talte Elvis blot med sig selv.

Hvor du måtte afgive verdens fyrste magten i natten, for således at opfylde Guds vilje, nemlig at frelse enhver, som tror, overlod Elvis gerne verdens fyrste morgendagen, ikke for at frelse nogen, ja, end ikke for at frelse sig selv. For på dette tidspunkt i sit liv, just før sin afhængighed af morfin, var det ikke længere op til ham, men ene og alene til dig, at give eller afgive magt.

Jeg tror, Jesus kære, at det er sådan, vi skal forstå, at Elvis ikke længere magtede overhovedet at søge forskellen på ret og vrang. For det er der, og netop der, at vi finder dig. Eller rettere, at du finder os.

Jeg beder til, Herre Jesus, at du gennem denne tilfældige næste fandt Elvis, da han oprigtigt sang, at han havde opgivet ethvert forsøg på gennem ret og vrang at finde dig.

Amen.


 

 

En bøn for Elvis Presley 8


3. maj 2008 04:45, Ture Lykkegaard

Hear that lonesome winter bird
He sounds too blue to fly
The
midnight train is whining low
I'm so lonesome I could cry

Did you ever see a robin weep
When leaves began to die
That means he's lost the will to live
I'm so lonesome I could cry

The silence of a falling star
Lights up a purple sky
And as I wonder where you are
I'm so lonesome I could cry
I'm so lonesome I could cry

(I’m So Lonesome I Could Cry, 1973)

Som denne sang, som hjerteblodet fra den globalt eksponerede koncert på Hawaii i 1973, er det ypperste vindesbyrd om, greb ensomhedens blå timer fra disse år og frem oftere og oftere Elvis’ hjerte. Det er næsten som om scenen, foran over en milliard tv-seere, lader ensomheden nægte ham endog gråden.

Måske spekulerede han på, hvad du følte i Getsemane, og dog turde han ikke tænke tankerne til ende. For han vidste jo, hvor de endte. Således beder vi jo også om at fries fra det onde. Du tænkte jo tankerne til ende.

 

Lad du have tænkt dem til ende for ham, og bed om, som jeg også tror, at du dengang gjorde, at fri ham og andre lidelsesfæller for efterfølgelsen i Getsemane. Husk på, Herre, at dit offer både gjaldt og gælder én gang for alle. Gjaldt én gang for alle, fordi skrifterne da gik i opfyldelse og forlod os alle vore synder. Og tillige gælder alle os, der ikke tør tænke efterfølgelsens tanker til ende, fordi dit eksempel én gang for alle os har tænkt dem til ende og dermed frelst os, både for skyld og straf.

 

Men vigtigere endnu tror jeg, at du har frelst os alle, fordi du elskede os. Og dermed ikke blot for vores skyld, men så meget desto mere for vores skyld. Den tanke ville måske, efter tæppefaldet, have hjulpet tårerne til at få de blå timer og ensomheden til at løsne sit greb om Elvis og hans sind.

 

Amen.


 

 

En bøn for Elvis Presley 7


3. maj 2008 04:32, Ture Lykkegaard

When we’ve been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun

(Amazing Grace, 1972)

Ja, Herre, også forinden dit komme er du nær ved alle, der som Elvis synger til dig; så nær at vi blot behøvede at hviske, ja, blot at tænke over dig, for at hvile i dit nærvær. Og alligevel synger vi i stedet for at hviske, og hvisker i stedet for at hvile i dig.

 

For hjertets lovsang fordrer ord, og ordene kræver at blive udråbt til verdens ende, fordi de føler sig grebet af sandheden, og dermed, i og med at hjertet er grebet, finder den sande frihed: friheden til at elske, som er så tydelig her i Elvis’ lovsang.

 

Og dog behøver sandheden, heller ikke efter dit komme, at blive prist hver dag for din egen skyld, for dit navn behøver ikke en sådan lovprisning. Men sandheden om Guds uudsigelige vælde er for menneskehjertet som bægeret, der flyder over, idet det slet ikke kan tilbageholde lovsangen af ren fryd.

 

Å, hvem der kender kærlighed, kender ikke en sådan fryd? Og dog er det heller ikke for kærlighedens skyld, at vi lovsynger Guds navn, for kærligheden behøver ikke at udråbes, men blot tavst at hvile i sit ophav.

 

Nej, det er sandhedens evige trang til ytring af kærligheden, til ytringen af at elske, der får os til at råbe eller hviske, og denne trang glæder kærligheden sig over. Ikke på egne eller på ytringens vegne, men på de elskendes.

 

Hvordan kunne kærlighedens glæde over sandheden da tillige være den stadigt ulykkeligere Elvis til sorg – var sorgen da ikke et tab, som sandheden havde forårsaget? Talte slangen da ikke sandt, da den i deres salighed fortalte Adam og Eva, at de blot behøvede at spise et æble fra kundskabens træ, for at deres øjne kunne åbnes, og de som Gud kunne kende godt og ondt?

 

Se, dette spørgsmål er til sorg for kærligheden, for det er stillet med svig for evigt at sløre vores øjne for godt og ondt, snarere end at åbne dem. Og dog er der et strejf af sandhed bag slangetungens læber, men det er en sandhed, som blot ønsker at trælbinde os til syndens bedrag.

 

Til trods herfor elsker kærligheden selv denne strejf af sandhed i al dens svig, for kærligheden kan ikke andet end at elske. Men denne kærlighed, som er hinsides Elvis’ lovprisning, kan forud derfor kun ende et sted, nemlig på korset. Eller for Elvis’ vedkommende, på badeværelset på Graceland.

 

Elskede du den fulde sandhed, og altså tillige sandheden om menneskets fortabelse, ville du dog alligevel, trods den nødvendigvis medførte døden, elske den fra ende til anden, for dermed at forløse os i dødens stund. Men da også med en angst og sorg i Getsemane, som du, Herre, ønsker at spare ethvert menneskehjerte for.

 

Derfor slangens svig, og derfor ligeledes en sorg, der blot i kærlighed til dig finder den sande frihed fra løgnen, nemlig i friheden til at elske.

 

I livet, det sande liv, som forunderligt synes forudsat Elvis’ jubel, aner jeg prisen, som i Getsemanes Have løskøbte os fra tabets fulde sum og blev givet os som frelse af din angst og kval. Vi fik livet, fik det givet, hvad fik du, som har betalt?

 

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 3. MAJ 2008


3. maj 2008 05:29, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for en meget ulykkelig pige, jeg engang skrev et digt til. Det sneede den nat, kære Gud, og jeg skrev løs om hvert et fnug, der spredtes på den mørke asfalt. Jeg takker dig for lyset i gadelampens skær, for uden det havde jeg aldrig set eller lagt mærke til nogen sne. Og måske heller ikke til hende.

Men netop som digtet begyndte, og jeg ville samle op hvert eneste af hendes hjertes skår, og enhver metafor ville så meget mere, end den nogensinde ville kunne, bemærkede jeg med et bittersødt suk, at sneen var hørt op. Og jeg forstår nu hvorfor.

For, kære Gud, du ved som jeg, at denne ulykkelige pige på et tidspunkt bad mig om at holde op med at bede forbøn for hende. Nu gør jeg det alligevel. Lad sneen begynde i hendes hjerte, så forbønnen begynder, hvor digtet hørte op, nemlig der hvor hun bad mig om, ikke at bede forbøn for hende.

Lad det sne i hendes hjerte, og ikke i nogen andens, kære Gud, heller ikke i mit. Så vil hun måske tilgive mig min forbøn.

Amen. 


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 4. MAJ 2008


4. maj 2008 08:36, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for den ulykkelige pige, som jeg bad for i går. Som sagt har hun bedt mig om ikke at bede for hende. Ikke fordi, tror jeg, at hun ikke ønsker din kærlighed, tværtimod, å nej, Gud, for man kan ikke skubbe bort, hvad man aldrig har taget imod.

Ikke fordi hun ikke har villet din kærlighed, men andre har, så vidt min bøn uafvidende dette, skubbet den bort fra hende, når hun gang på gang er kommet den i møde. Og det er magnge gange, kære Gud, det ved jeg, at du ved,

Og hvor mange gange man end kommer den i møde, kan man heller ikke tage imod, hvad man aldrig har set, og aldrig har fået betroet. Og dog er der noget, som jeg har set.

Jeg skrev i efteråret til hende, at det hører foråret, og ikke efteråret, til, at blomsten åbner sig og sine blade for solen.Nu er det forår, og den ulykkelige pige, jeg beder for, er blot blevet endnu mere ulykkelig. Det er som om, at hun på nuværende tidspunkt af året, snarere end at frydes over den blege sol, grubler over bleghedens væsen. Og grubler over dette som om, som i efteråret bare er som så.

Kære Gud, lad det være, som det er, hverken som det var som så, men lad det heller ikke være, som om det er, eller sådan som det nu er for hende. Lad det være, som du vil at det skal være, for jeg ved, at du er god, og at du kan lade alt falde ud til det bedste.

Hverken som om, som så, eller som det var eller er, men som din kærlighed ønsker det skal blive for denne ulykkelige pige, som jeg beder for.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 4. MAJ 2008


4. maj 2008 12:38, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

min elskede L. har lidt frygteligt i dag. Giv plads i hendes hjerte for en paradishave, hvor jeg kan møde hende og tale med hende. Lad i denne paradishave kærligheden spire som en sjælden og fredfyldt blomst. Lad i en evigt voksende bevægelse blomsten så blidt folde sine blade ud.

Lad mig tænke sådan, eller rettere, tænk du sådan for mig; at din kærlighed i tidernes morgen lod blomsten udfolde sig langsomt, for aldrig at lade den være bestemt for andet, end for eksempel for en tilfældig digter i Bispebjerg og hans elskede i sin blomstring at sprede frø af glæde og fred.

Men tænk du det for mig, å Gud. For hvor mange digtere har ikke drømt, og elsket drømmen så meget, at dens blomstring blev til en endeløs flod af tårer?

Vil du ikke lindre hendes lidelse med en blomst fra Edens Have, før hun eller jeg drukner i mine digteriers drømme? Vil du ikke lade hendes lidelse og mine drømme være som én og samme flod, der søger mod havets evige liv, for dér blot at være en dråbe i dit ocean af kærlighed? Eller en iskrystal der falder fra himlen, og hænger sammen som to elskende i et let, hvidt fnug?

Å, kunne vi bare være et sådant fnug. For jeg beder ikke om at være, hvor det sner, men om at vi måtte være som sneen selv; et let, hvidt fnug, uløseligt forbundet med sig selv og enhver anden, der også midt i solen smelter indvendigt af en følsom og smertefuld drøm om sne.

Giv plads i vore hjerter for en paradishave, hvor vi kan tale med dig. Hvor kærlighedens blomst midt i al sne kan spire og i sin blomstring sprede frø af glæde og fred.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 5. MAJ 2008


5. maj 2008 04:59, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg ville så gerne bo i min elskede L.s hjerte. Jeg ved, at det til tider er et ensomt og dystert sted, men det er også så fyldt af liv og lyst. Jeg er hjemløs i mit eget hjerte, og jeg søger en bolig i vildnisset for min tristhed, min angst og min ensomhed.

Jeg er ikke skabt til at være alene, jeg er skabt for at sprede lys, ikke i mit eget indelukke, men hos næsten. Netop. Næsten. For næsten fornemmer jeg, at jeg kunne bo der. Næsten fornemmer jeg har plads til mig, for næsten er ikke mindre end nær ved, men fuldt ud et menneske af kød og blod med et hjerte, der banker for mig og for at give plads til mig.

Alt er muligt for dig, Gud. Jeg er hjemløs på jorden, men en eller anden dag er der en bolig rede til mig i min elskede L.s hjerte. En seng af blomster hvor jeg kan sove, mens mit hjerte er vågent og lydhørt over for hver eneste bevægelse i hendes blodkar.

Næsten er ikke mindre end nær ved, men fuldt ud et menneske af kød og blod, som du var det. Alt er muligt for dig, Gud. Giv mig en dag at bo i min elskede L.s hjerte.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 6. MAJ 2008


6. maj 2008 10:45, Ture Lykkegaard

 

Kære Gud,

 

jeg læste i Tredje Mosebog, kapitel 20. Og ak, Herre, jeg vidste ikke, om jeg skulle græde eller le over dette bibelord, der umiddelbart ikke syntes at have det fjerneste med kærlighed eller retfærdighed at gøre. Det forekom mig, at der ikke var noget kapitel, der kunne være evangeliet fjernere end netop dette.

 

Og dog var det godt for noget, netop i kraft af den fuldstændige kontrast. For som jeg en gang i mellem har tænkt over det, giver det mig nu evangelisk ildhu til at bede for en pige, som jeg længe gerne har villet bede for. For med dette kapitel blev to ting mig mere end klart, sådan at det måske endda blev klarere, end hvad jeg kunne sige eller skrive ned. Derfor bønnens fortælling.

 

For det første syntes det mig, at seksuelle lovovertrædelser i det ydre, som de er nævnt i Tredje Mosebog 20, i evangeliets øjemed ikke lod sig adskille fra overtrædelsen i det indre, i hvert fald ikke uden et grænseløst hykleri. Og for det andet, at du i Bjergprædikenen gør os opmærksomme derpå, når du siger, at den der kaster et lystent blik på en andens hustru, har begået ægteskabsbrud i sit hjerte. Javel, men tillige gælder det vel, at den der med blikket har hvilet sit sind i et medmenneskes hjerte, uden tanke for overtrædelse af loven, vel snarere, som Paulus siger, har opfyldt den, og da ikke i kraft af gerningen, men i kraft af kærlighedens sindelag. Og fastslået med nagler er det, som var tornen i kødet vores stigmata, at musikken som kunstart er i strid med enhver lov, sådan som enhver lovmæssighed i sidste ende tillige strider mod evangeliets nådefulde og grænseløse strøm af kærlighed.

 

Som Paulus siger det: Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Det er denne tros grænseløse strøm af kærlighed, der ved Ånden, så uendeligt fjernt fra Tredje Mosebog 20, stedvist her og nu er tidens fylde; der hvor den for en sværmer som mig i løbet af nogle få busstoppesteder syntes at være alt i alle. Det er det, jeg beder for, kære Gud, lyt nu.

 

For for nogle år siden kørte jeg med bussen, og sad på bagsædet med melankolsk barokmusik som akkompagnement via mine høretelefoner.

Virkningen var et moderne kunstværk på mine egne private præmisser, muret inde bag mine øregange. Og udenfor dem, kunstværket selv; mennesker af enhver tænkelig hudfarve, alder og størrelse.

 

Men det var som om denne barokmusik, og især Bach, med en vis modvilje fra min side, syntes at fæstne sig ved en enkelt sjæl i mængden.

 

En etnisk dansk teenagepige, der synligt, ja, kunstfærdigt usikker, stod og rodede med sin mobiltelefon. Efterhånden mindre og mindre, som jeg overgav mig til musikken, til min irritation, og mere og mere til en kunstfærdig slags affektion i øregangene, således at vi dog, affektionen på min side og usikkerheden på hendes, havde adjektivet kunstfærdig til fælles, hverken mere eller mindre.

 

Men jeg er i skrivende stund ikke et sekund i tvivl om, at både jeg og hun fuldt ud var sig denne fællesnævner bevidst – lige kunstfærdigt nok, ville nogle sige, idet vi ellers i vore skæbner øjensynligt intet havde til fælles.

 

Men musikken, å, musikken…

 

Musikken fortalte en helt anden historie; et skæbnefællesskab hende og mig imellem, som var reserveret den skattekiste af emotioner, som en blokfløjte og en cembalo åbenlyst lagde for dagen. Det var faktisk dag, og en fortælling, der kunne have fyldt tre bind, blev i løbet af få øjeblikke blotlagt for mig her midt i myldretiden.

 

Og ja…

 

Da hun stod af bussen, kort efter Grøndal Station, lød blokfløjten så sørgmodig og hendes nervøse, stjålne blik, af den slags man netop kun, idet man næsten allerede har forladt bussen, finder mod til at afsende, var så hjerteskærende, at jeg kunne have tudet; ikke over hende, ikke over mig selv, ikke engang over musikken, men over det kunstfærdige, ja pludseligt mere end kunstfærdige faktum, at et kunstværk så smukt havde taget sin ende. For da jeg nogle minutter efter stod af bussen, var alle disse mennesker af diverse hudfarver, aldre og størrelser mig inderligt ligegyldige.

 

Ikke af kærlighed til den unge pige; jeg kendte hende jo ikke, som det hedder sig, når man blot forkynder dårskabens forargelse. Men fordi musikken, som sædvanligt efter en sådan epifani, med en emotionel fylde som da, aldrig igen syntes at ville give mig muligheden for at finde nøglen til denne skattekiste.

 

For nok var hun da sædvanligvis køn, men det var ikke det, for endog skønheden, forseglet bag øjeblikkets affektion, var dog for intet at regne i forhold til det digt, jeg momentant læste i hendes korte, stjålne blikke. Et digt, der overgik enhver verbal formulering, og som jeg i bedste fald blot stykvist og ufuldstændigt kan citere, og om hvilket jeg med sikkerhed ved, at jeg i givet tilfælde kun ville kunne fejlcitere.

 

Denne virkning var omtalte kunstværk; som man siger, en sjæl for smuk, eller rettere, for kunstfærdig til denne verden, eller rettere, til et sprængt sind som mit. Et kunstværk, der som evangeliet indeholdt en fylde større, end hvad jeg gennem hundreder af livsløb kunne ønske mig.

 

Og dog stod jeg nogle få minutter efter rutinemæssigt af bussen. Og sandt at sige, allerede på vej op mod Bellahøjvej og mod min elskede, og i sådan cirka, for ikke at sige nøjagtigt, den korte stund, da jeg ventede på, at trafiklyset for enden af Godthåbsvej skulle blive grønt, var den unge pige så godt som fortrængt fra min bevidsthed; dog med den kunstfærdige overbevisning, med hvilken jeg fandt fuld samklang i hendes nervøse, stjålne blik, at der var noget, vi begge vidste om den Paulus der skrev, at kærlighed er lovens fylde.

 

For med hendes nervøse, stjålne blik, der, som hos nogle unge som hende, lyste blegt af en netop kunstfærdig, men trofast overbevisning om et endnu ukendt standpunkt, slog det mig, og stod som fastslået med nagler, at en kærlighed som barokmusikkens nøgle rummede adgang til, ikke alene vedkender sig den Guds lov, Paulus omtaler, men tillige tornen i kødet; tillige en orgiastisk og rivende strøm af et kærligheds klimaks så voldsomt, at vi blot i doser på et par stoppesteder formår så meget som at ane den tidens fylde, der ved sin udløsning af øjeblikke eksplosivt sprænger ethvert begreb om tid.

 

Kære Gud, jeg håber, du lyttede. Men jeg håber også, at det var den unge pige, snarere end mig, som du hørte, ja, at dette på en eller anden måde endog måtte være ét og samme.

 

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 7. MAJ 2008


7. maj 2008 05:02, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

der var engang et øjeblik i min elskedes nærvær, som jeg sådan ønskede at huske mange øjeblikke frem. Lad mig aldrig glemme det, lad det aldrig forsvinde som et snefnug der smelter mod asfalten - lad dette snefnug have smeltet sig ind i forårets hjerte, for der at blive en uløselig del af de mange tanker, som breder sig som fletninger nedad min elskedes bryster.

For du ved, at der var engang, jeg kom blot et par centimeter tættere på min elskede, og alt, selv livet, syntes mig tilstrækkeligt konsistent til at de centimeter var et varigt avancement.

Men kære Gud, lad det ikke blot synes at være, lad det ikke være som om, at digteren da blot i embedes medfør gjorde en nok så stor kunst ud af skabe sig. Og den elskede med. Nej, om så livet var et kærlighedsbarn, der var begyndt før planen, for dermed lumsk at avancere yderligere et par centimeter, så husk mig på, hvor skrøbeligt det er.

Husk mig på i min glemsel, kære Gud, for selv glemsel kan huske, at min elskedes hjerte og køns rosenkrans ikke skal erobres og besættes som en fjendtlig hovedstad. Ja, husk du mig på, at det sidst af alt skal befries, men banke og svulme i frihed.

Omtrent sådan som jeg kan høre det nogle gange, så tæt som du nu lader mig komme, når jeg lægger øret helt ind mellem hendes blege bryster, for der at blive en del af de mange tankers fletninger, som breder sig fra hendes bankende hjerte og op mod hendes svulmende og snedækkede venusbjerg.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 8. MAJ 2008


8. maj 2008 07:53, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for mine elskede øjnes øer. For dette noget, jeg finder i dem, som er som din nåde. Det er som ord i et endeløst hav af tavshed i mit hjerte. 

Jeg vil bede for, om det så kan siges, at bølgefråde fra havets bund vil stige mod kystens bakkekam. At dette noget fra jordens grund vil spire med rim og rytme frem. Dette noget som ikke uden hendes øjnes øer af ord kan siges med rim og rytme.  

Dette noget som ikke kan siges i noget digt, men kun i bøn. Dette noget blot du kan lade være til i hendes øjnes øer. Lad hende vente sig og mærke dette noget ske; at fødes og dø og vækkes i bøn af døde. Giv det med rim og rytme fra Edens landjord navn og næring, når bølgerne slår hendes hjerte og køn i møde. 

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 9. MAJ 2008


9. maj 2008 06:44, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg ved, at du ikke, som jeg engang troede, har formet livet som en tragedie. Og jeg ved, at alt, som vores bror Paulus skriver, virker sammen til gode for dem, der elsker dig.

Men, kære Gud, jeg har en elsket ven, som er blevet syg af kærlighed til sit barn. Og dermed af kærlighed til dig, for i kærligheden møder vi dig. I Højsangen står der skrevet, at den talende er blevet syg af kærlighed, og hun beder sine veninder om at fortælle det til den elskede.

Dog, i den erotiske kærlighed finder vi ikke kærligheden, og dermed dig, så ren og skær, som vi finder den i kærligheden til et barn. Min elskede ven må, modsat kvinden i Højsangen, leve med sin kærligheds smerte i skjul, for at beskytte og værne sit barn mod sin egen smerte.

Herre Gud, når du på dommens dag giver min ven Christina det rige i arv, som var bestemt for mennesker som hende, siden verden blev grundlagt, og hun da spørger hvorfor, og hvad hun da har gjort for dig, da husk hende på, hver gang hun har trøstet sit barn.

Hver gang hun har set ham sulten, og givet ham noget at spise. Eller tørstig og givet ham noget at drikke. Hver gang hun har set ham som en fremmed og taget imod ham, eller set ham nøgen og givet ham tøj på. Hver gang hun har været syg eller spærret inde i sig selv, og dog har besøgt ham.

Og fortæl hende, som vores bror Mattæus skrev, du sagde, at alt hvad hun har gjort mod dette barn, det har hun også gjort mod dig. Lad således alt virke til gode for dem, der elsker dig. Lad en dag hendes moderkærlighed blive så åbenbar for hendes søn, at han tåler at fornemme smerten bag, uden at hans hjerte brister.

Lad ham i din kærlighed, som ikke er nogen tragedie, fordi du for os bar den smerteligste kærlighed af alle, forstå, at Christina elsker ham, mere end hendes hjerte har kunnet bære, fordi hun som en martyr for alle dem, der ikke elsker, har båret kærlighedens smerte.

Fornemmer han en dag dette, og kære Gud, måske fornemmer han det allerede, da lad ham mærke, at din kærlighed til ham og til hende, såvel som hendes kærlighed til ham og dig, er stærkere end nogen tragedie. For modsat tragedien, og modsat den erotiske kærligheds maskerade, ender den ikke med død og ulykke, men i din favn.

For intet, og slet ikke kærlighedens smerte, kan skille os fra dig. Ja, sidst af alt kærlighedens smerte. Thi for de få der tør gå denne vej, som Christina, er det med kærlighedens uvisnelige sejrskrans i sidste ende i dens smerte, at vi finder dig.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 10. MAJ 2008


10. maj 2008 07:42, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg kender en ulykkelig pige, der er velsignet med dansens nådegave. Og jeg spurgte hende engang i et digt, om man kunne skrive et digt om at danse uden at danse, og om man kunne danse gennem et digt uden at skrive det.

Å, kære Gud, tilgiv mig; hvor tåbeligt at stille et spørgsmål man i forvejen kender svaret på, endnu før man har spurgt.

Kære Gud, jeg ville ønske, at hun kunne danse gennem mit tåbelige spørgsmål, for så ville bogstaverne for et øjeblik måske ikke lade sig skille ad og forvirrede stå denne hvisken fra hinanden, men ord for ord være som lemmer på selv samme krop og som oprigtige ord i selv samme spørgsmål.

Og selvom spørgsmålet linie for linie, da det blev stillet, så ville forstå, at intet nok så tåbeligt spørgsmål som danseren, der er velsignet med denne nådegave, formår at være ét med dansen, var det så meget desto bedre.

For dansede hun sig gennem mit spørgsmål, ville det være, som havde jeg aldrig spurgt. For jeg kendte jo svaret, og jeg vil hellere spørge hende om noget, jeg ikke kender svaret på end om noget, hvor svaret lod bogstaverne skilles og stå denne hvisken fra hinanden uden at kende ord for afsked.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 11. MAJ 2008


11. maj 2008 16:58, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

når jeg taler med mine elskede om at bede om at bo i hendes hjerte, finder jeg, at du har opfyldt min bøn, endnu før jeg har bedt den. For min elskede svarer mig, at jeg allerede bor der.

Men se, selv en digter må somme tider ydmyge sig med en mere prosaisk, om end langtfra beskeden, forespørgsel. For kære Gud, jeg beder dig om en dag at måtte bo, ikke blot i hendes hjerte som i et digt, men sammen med hende, sådan som du også sagde, at det ikke var godt, at mennesket var alene, og at manden derfor forlader sin far og mor og binder sig til sin hustru, så de bliver ét kød.

Derfor, når min elskede svarer mig, at jeg allerede bor i hendes hjerte, og at jeg således allerede for den digteriske fantasi har lod og del i hendes kød, tag da denne digter på ordet, såvel som dig selv på dit eget ord, om jeg så må sige.

Lad mig en dag flytte ind i hendes bolig. Ikke blot som når vi elsker, selvom vi dog da bliver som ét kød. Men lad kærligheden imellem os og inden i os vokse, så vi en dag sammen kan blive ét kød, hvad end vi foretager os.

Og hvor vildtvoksende den digteriske fantasi end er, så har du, der har skabt millioner af stjerner, dog en fantasi der overgår enhver digters. Og ikke blot dette, kære Gud. For hvor digteren er hjælpeløst overladt til sine skriveredskaber, har du også magten til at gøre enhver fantasi til virkelighed.

Herre, jeg, der tror, at du opvækkede Lazarus af døde, tror også, at du, når jeg beder dig om det, og når du allerede, før jeg bad, hørte min bøn om at bo i min elskedes hjerte, en dag vil lade mig binde mig til hende og blive som ét kød med hende i samme bolig.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 12. MAJ 2008


12. maj 2008 09:29, Ture Lykkegaard

Å Gud,

skal den stjernerige nat da lastes for sin skønhed? Når tårer nu for dig er som guld, skal den grædende da lastes for sin rigdom?

Jeg skrev engang til en ulykkelig pige, som sandt var, at jeg aldrig havde set nogen græde som hende. Og tænk, da jeg ville skrive et digt til hende, satte denne sætning sig fast og lod sig ikke rokke ud af stedet.

Jeg ved ikke hvorfor, men den blev ved med at forfølge mig, lige til jeg fik skrevet den ned. Og jeg ved måske godt hvorfor. Tilgiv mig, kære Gud, men det var som om, at jeg lastede den stjernerige nat, som du blot glædes over, for sin skønhed. Det var som om, at jeg endog lastede hendes tårer, der for dig er som guld, for deres rigdom.

 

For jeg sad blot tilbage med en trist fornemmelse af at have trælbundet billedet af hendes tårer, som på et fotografi fra forsiden af en frokostavis.

Jeg var trist, fordi jeg vidste, at det var mig, og ikke hende, der vækkede kærligheden, før den ville det selv, sådan som du besværgede os ikke at gøre ved gazellerne og hjortene på steppen, ja, ved den stjernerige nat og ved tårerne som guld.

Ja, kære Gud, tilgiv mig, for det var mig, og ikke hende, der vækkede kærligheden, før den ville det selv.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 13. MAJ 2008


13. maj 2008 02:38, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

pludselig bliver jeg trist, nogen siges at råbe fra en anden lejlighed, og min genbo bliver bange. Uden at der er en øjensynlig sammenhæng.

Kæreste, jeg kom til at tænke over, som en poet sang, om kærlighed river os fra hinanden, som fulgte tilværelsen ene og alene en eller anden trist, tragisk lovmæssighed, ja som var der virkelig en frygtelig sammenhæng, som blot ved tanken virker sjælens død.

Bær du for os ind i døden denne tilværelsens tragiske lovmæssighed, sådan som du bar vore sygdomme og vore lidelser, så jeg kan sove uden til døden at være trist i mørket. Så denne der siges at råbe fra en anden lejlighed, finder trøst i sin nød, og så min genbos angst lindres.

Så de usagte sammenhænge sjælene imellem bliver en fælles sum af smerte så stor, at du og kun du kunne bære den på korset. Og måtte du allerede have båret den, så om blot en svag genklang af evangeliet er at høre, både i min indslumrings vånde i nattens stilhed, og ja, i naboens råb og i min genbos ængstelige åndedrag.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 15. MAJ 2008


15. maj 2008 15:26, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for en af min elskedes venner, der ringede min elskede op midt under vores hyrdetime og sagde, at hun måske havde fået cancer.

Jeg kender hende ikke, og dog, midt i al mismodet, midt i det mørke, hvor hun befandt sig, havde hun kræfterne til at hilse mig.

Og tænk, kære Jesus, jeg fik en sådan bizar følelse af skyld, fordi jeg lige havde nydt min elskedes safter, øjeblikket før hun ringede til min elskede, og bad hende om at hilse mig, som hun næsten slet ikke kendte.

Og dog kendte hun mig næsten. For hun er nemlig min, og netop min, næste, og derfor vil jeg bede for hende. Jeg vil bede for, at det ikke er cancer, hun har fået. Og hvis det er, at den ikke spreder sig fra underlivet som arvesyndens hæslighed udenfor den menneskelige lægevidenskabs rækkevidde.

Og hvis den gør, hvis den en dag spreder sig som arvesyndens hæslighed fra underlivet og udenfor den menneskelige lægevidenskabs rækkevidde, lad da hendes glæde ved sanseligheden aldrig dø.

Lad end hendes krop visne, men ikke hendes kvindeligheds blomst, såvel som heller ikke for mig smagen af min elskedes safter. Lad hende, såvel som os andre, som du har sagt os, en dag blive som engle i himlen. Giv hende denne vished, såvel som visheden om, at hendes kvindeligheds blomst ikke har været forgæves, men i smerte har født børn til verden.

Den verden du kom for at frelse, for at arvesyndens hæslighed ikke skulle fordærve os, men at din kærligheds ånd skulle leve videre, selv når hendes, såvel som min elskedes, kvindeligheds blomst endegyldigt er visnet.

Amen.  


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 16. MAJ 2008


16. maj 2008 07:48, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

når jeg læser i Bibelen bliver min læsning fyldt af private indlægninger, således at Efraim er snart det ene menneske af mit bekendtskab, og Juda eller Jerusalem snart det andet. Men kan jeg overhovedet læse Bibelen i en sådan privat optik? Gør jeg da overhovedet ret i at læse den, sådan at jeg lader mig vejlede af, hvad andre ville kalde tilfældigheder, og tillægge disse din Ånd og almægtige vilje?

Således beder jeg om svar, og således får jeg også svar. Men først og fremmest finder jeg ud af, at bønnen er et spring ud på det dybe vand, hvor man under selve springet gang efter gang er den vished berøvet, hvorvidt man kan svømme eller ej. For det besynderlige fra gang til gang er, at man ikke, som man jo ellers ville vide, ved, om man faktisk kan svømme eller ej. Jeg ved, at jeg i bogstavelig tale kan svømme. Men i bønnen er jeg intet garanteret, hvor godt jeg end i øvrigt svømmer, ja, alle er på dette punkt i samme båd, som under stormen på søen i evangelieberetningerne, uanset om man så i bogstavelig tale er verdens bedste svømmer. Således gør Gud ikke forskel på folk. For der er her tale om svømning i åndens vande, eller rettere, i Åndens vand. Til gengæld er det af apostlene, eller rettere, gennem apostlene, på besynderlig vis lovet enhver, der tør tage dette spring, at bønhøres af dig.

Og du henledte gennem Ånden min opmærksomhed på fortællingen om udvandringen, hvor din vilje før loven kom til israelitterne, ikke blot gennem Moses, men tillige gennem forstandige og gudfrygtige folk, der som jeg ingen profetiske nådegaver ejede, men blot menneskelig forstand til at udlægge din vilje, der altså for os i den nye pagt sammenfattes i det dobbelte kærlighedsbud.

Således forstår jeg svaret på mit mine indledende spørgsmål; så længe jeg tør kaste mig ud på det dybe vand med Ånden som min bisidder, udlægger jeg næppe i moderne forstand Bibelen på fyldestgørende vis. Men om jeg så blot lægger al min tro deri, udlægger jeg dog skriften efter din viljes lov, og vejledes måske nogle gange i forstandighed af Ånden, nogle gange i urokkelig uforstandighed ikke.

Tør Moses belave din vilje på nogle af ham udvalgte gudfrygtige og pålidelige mænd, har jeg det for mit eget bønneliv ydmyge håb, at du vil belave din vilje på min forstand. For kort før, ja, just før ankomsten til Sinaibjerget, hvor loven gives Moses, må han udvælge disse mænd til at tage vare på mindre komplicerede sager blandt folket, som han ikke selv kan magte at varetage. Kun komplicerede sager tager han fra nu af selv vare på.

Husk, Herre at de folk Moses udvalgte, havde den forstandighed, der langt forud for Helligånden, ja endog forud for loven på Sinaibjerget, alligevel havde den gudsfrygt i behold, der kunne holde retfærdigheden i hævd. Således håber jeg også, det er tilfældet for mit vedkommende. At jeg som dem, uden andet end en lægmands kendskab til din vilje, har forstanden til at forvalte den.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 17. MAJ 2008


17. maj 2008 11:37, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

altid venter jeg på dig. Men jeg kan snart ikke holde ud at vente længere. Kom til mig og hold om mig. Før mig ind i en skov af evigheder, før mig derhen hvor evighedernes skov begynder, og aldrig tager ende. Så vil jeg vente dig der, omgivet af elmetræer.

Og jeg vil ridse navne i deres bark, ethvert navn jeg kan komme i tanke om. Ingen vil jeg glemme, sådan som du heller ikke vil glemme mig. Kom til mig, og før mig ind i en skov af evigheder, for jeg sukker efter endelighedens endeligt, hvor evighedernes skov begynder og aldrig tager ende, og hvor jeg vil vente dig.

Og skulle jeg ankomme før frelsen gør, gør det ikke noget. Så vil jeg bare ridse navne i elmetræernes bark, ethvert navn jeg kan komme i tanke om. Ingen vil jeg glemme, sådan som du heller ikke vil glemme mig.

Kom, Jesus kære, og kom snart. For det er snart, at jeg ikke kan holde ud at vente længere.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 17. MAJ 2008


17. maj 2008 20:27, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg lever et liv, jeg ikke ønsker at leve. Jeg prøver at tage et øjeblik af gangen, som havde hvert øjeblik nok i sin plage, og dog kan jeg ikke lade være med at tælle dagene.

Var det bare sådan, at depressionen ikke fyldte kærligheden med smerte, ville jeg leve i kraft af kærlighed. Men kærligheden kan ikke i depressionens optik glæde sig over sandheden i mig.

Kære Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal bede om. Men jeg vil bede for mit hjerte, for mit hjerte ved, at du kender mig, og jeg ved, at det har brug for min forbøn, uanset at jeg ikke ved, hvad jeg skal bede om.

Jo, kære; at du lader sneen dale i mit hjerte, og ad den vej lader mig finde ud af, hvad jeg skal bede om. For jeg ved det ikke. Kære Gud, lad mig, som sneen daler i mit hjerte, finde frem til, hvad jeg skal bede om, og lad mig da bede om at få det.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 18. MAJ 2008


18. maj 2008 07:45, Ture Lykkegaard

Jo, kære Gud,

jeg vil bede for, at du vil skabe et håb i mit hjerte, alt til trods. Et håb der brænder som en svag flamme. Men som, på trods så at sige, blander billederne, så flammen næres af den faldende sne.

For kun ved at vende tingene på hovedet, kan jeg vinde mit liv ved at miste det. Eller miste det ved at vinde det, om du vil, du for hvem alt er muligt. Også at lade en håbets flamme næres af den faldende sne.

For kun sådan kan jeg bede for, at du vil skabe et håb i mit hjerte på trods af depressionen. På trods af, at det ikke sner. Og på trods af, at sneen, hvis det sneede i mit hjerte, ville slukke håbets flamme.

Så meget desto mere beder jeg om et håb, der brænder som en svag flamme i mit hjerte. For om det så sneede, tror jeg, kæreste Gud, at sneen ville mildne kærlighedens smerte og give det liv, som har mistet livet.

Så, kære Gud, lad mig tage dette lille spring i troen at bede dig, for hvem alt er muligt, om at lade sneen falde på den håbets spæde flamme, som jeg beder dig om at skabe i mit hjerte.

Hvorfor? For at varmen fra dens glød ikke skal brænde mig, men vil fratage kærligheden dens smerte, så vi gives livet, ufatteligt for den menneskelige forstand, idet vi mister det.

Ja, Gud, lad bønnen om dette håb være min bøn for i dag. Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 18. MAJ 2008


18. maj 2008 11:02, Ture Lykkegaard

Kære Gud, 

tak fordi du har givet mig et spinkelt håb om håb. Du har ladet mig finde ud af, at håbet, hvis blot vi lider et enkelt øjeblik af gangen, ikke blot, som der står i ordbogen, er en følelse af forventning og ønske om, at noget bestemt vil ske, men også er noget andet og mere.

For som vores bror Paulus skriver, er et håb, man i ånden ser opfyldt, ikke længere noget håb. For det er givet os, når vi blot lider et øjeblik af gangen, at håbe på noget, der er større endnu, end det som hjertet magter at se, og endog magter at forvente og ønske.

Som vores bror Paulus håber, håber også jeg, nemlig med håb om håb, eller om man vil, med håb imod håb, for dermed at håbe på noget, som du bereder for os, og som er større, langt større, end hvad mit hjerte i sin depression magter at forvente og ønske.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 19. MAJ 2008


19. maj 2008 08:49, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

hvor er alt dog flygtigt – glæden, sorgen, ensomheden, samhørigheden. Døden. Ja, selv livet, menneskets liv er, som salmisten skriver, som græsset; blomstrer det end som markens blomster, er det der ikke mere, når vinden blæser hen over det.

Imidlertid, kære, beder jeg dig om at huske på hver eneste af de milliarder af blomster, som har blomstret på markerne. For som du har sagt, var end ikke Salomo i al sin pragt klædt som en af dem.

Og kære, husk også, ja, husk så meget desto mere på de frø, der aldrig stod i blomst. Som visnede af mangel på vand eller grøde, eller som blev knækket ved stænglen ved et tramp af en støvle.

For mit liv består af begge dele, kære, og jeg sætter min lid til, at du, der husker alt, også husker, hvad jeg glemmer. At netop du husker det flygtige. Glæden, sorgen, ensomheden og samhørigheden, for i dødens stund at give os livet tilbage, når vinden blæser hen over det, som den har gjort det milliarder af gange op gennem verdens blodplettede historie, for dermed at rydde al markens græs.

Du, som har tændt alle himlens stjerner; glem ikke på vores klode en eneste plet af jord. Og som du klæder markens lilje i pragt, sætter jeg min lid til, at du klæder det frø, der blev trampet ned af en støvle eller knækket ved stænglen, med så meget desto større værdighed og magt.

For når du skal dømme den fodens eller håndens herre, der har skrevet dette, der ikke som du skabte et liv i livet, men lod døden vinde indpas, lad da dette frø blomstre lige så evigt, som den fod eller hånds liv selv var et vindpust.

For hvor du skabte livet, lod vi døden vinde indpas. Men hvor du da skabte et liv i livet, som end ikke salmisten kendte til, lad da hverken vind, hånd eller støvletramp nogensinde gøre selv det mindste frø skade.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 19. MAJ 2008


19. maj 2008 18:50, Ture Lykkegaard

Å Gud,

lad ikke dette helvede på jord findes i vores sind, for min elskede pines i disse luer. Og hvad har hun gjort for at skulle pines sådan?

Har hun forbrudt sig mod din lov, så lad hellere enhver tøddel af loven falde bort, end i disse luer at krumme så meget som et hår på min elskedes hoved. Du har jo frelst det fortabte, for som kærligheden selv at være enden på enhver lov, der ikke elskede med kød og blod, men med bogstaver og tal.

Lad hellere loven brænde op i helvede, end et menneske som dog elsker – for kan loven elske? Om du så har tal på alle hendes hovedhår, lader loven da ikke hånt om det?

Om du så skulle kaste dig selv i helvede på jord, for at redde et menneske fra en ubarmhjertig lov, der kræver synd forud for tilgivelse, hvor der ingen synd findes, ville du da gøre det?

Jo, kære Gud, har hun forbrudt sig mod din lov, så lad hellere enhver tøddel af loven falde bort, end i disse luer at krumme så meget som et hår på min elskedes hoved.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 20. MAJ 2008


20. maj 2008 07:42, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

profeten, vores bror Esajas, skrev, at det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, og at lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.

At du, Jesus kære, var det lys, som dem der vandrede i mørke skulle se, er mig mere klart end det efterfølgende, når Esajas ikke i futurum skriver, at lyset vil skinne, men i en slags evig præsens skriver, at lyset slet og ret skinner for dem, der bor i mørkets land.

Der er altså ikke blot tale om din jordefærd alene og om noget, der nu er sket, og ikke vil ske igen. Nej, Esajas skriver om noget, der ikke blot er sket eller vil ske, men som slet og ret hvert eneste evige øjeblik sker.

For os, der nu lever i sindets mørke, skinner lyset altså, sådan som engle synger den grædende i søvn, uden at det nogensinde strejfer vores bevidsthed, at de har gjort det fra tidernes morgen, før din fødsel på jorden, og vil gøre det til tidernes ende.

Om ingen så nogensinde har bemærket dem, om ingen, end ikke den grædende, så nogensinde har hørt en engel synge, så må vi dog enfoldigt tro på det. Er det end intetsteds nævnt i Bibelen, så ved vi det dog, så sandt det end må være, at ingen har hørt en engel synge, men så meget desto mere i hjertet har mærket det.

Og der er her hverken tale om enfoldighed, viden eller tro, men om den vished i ånden, der får vores bror Esajas til at skrive i sin evige præsens, at lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.

Kun kan jeg bede om, kære Gud, at den englesang, der i ånden, hver gang tårer falder som blod, har lydt fra tidernes morgen, aldrig vil forstumme, men i tidernes ende vil blive så åbenbar for ethvert øre, at al gråd fra tidernes morgen og op gennem verdenshistoriens gang på kærlighedens dag vil forvandles til en uforbeholdent salig jubel i hjertet.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 21. MAJ 2008


21. maj 2008 07:35, Ture Lykkegaard

Å, kæreste Gud,

jeg søgte dig i dag, og som i går trak jeg et lod med et tilfældigt kapitel fra Bibelen. Eller rettere, som så ofte før, slog du en pæl gennem enhver tro på tilfældigheder. Og ramte dermed mit hjerte, for som du gjorde det i går med kapitel 9 fra Esajas Bog, således også i dag med Salme 147, netop som jeg havde lyst til at lovsynge dit navn.

Og mit blik hvilede på salmistens ord om dig i vers 18: Når han sender sit ord, smelter sneen. Ja, Jesus kære, for nok beder jeg dagligt en bøn om sne, og gør det, fordi de iskrystaller der bliver til de rene, hvide snefnug, kommer fra din himmel af, og fordi mit hjerte, der vanligt overophedes af en lidt ubehagelig blanding af affektion og lidenskab, har brug for sneens kølighed, som israelitterne havde brug for din manna.

Men som du ifølge Johannes i evangeliet siger til jøderne, spiste israelitterne manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, du med dit ord, ja med dit kød og blod, hinsides salmistens fantasi, gav os at spise, gør, at den, der spiser af det, ikke dør.

Å, Herre, så længe jeg befinder mig i denne elendige krop, overophedet af affektion og lidenskab, giv mig da, såvel som de hvide pillers løfte om evig søvn, at spise af dit kød og blod. Og lad mig da en dag vågne, når sneen ved dit ord og legeme i min krop er smeltet, til et evigt liv med dig og med alle og enhver, jeg elsker.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 21. MAJ 2008


21. maj 2008 22:52, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg er en smule trist, men jeg glædes noget, hver gang jeg ser et tog passere Bispebjerg Station på vej mod Vanløse. Det er som om, en del af mig sidder i hvert tog, jeg ser passere. Og det er som om, at noget, dette noget, venter mig i Vanløse, hver gang jeg ser et tog passere med en del af mig i det.

Lad aldrig disse pilgrimstoge holde op med at passere nedenfor mine vinduer. Jeg ved, at jeg, hvis jeg tog toget mod Vanløse, kun ville finde meget lidt eller næsten intet. Men den del af mig, der hvert tiende minut, hvert tiende, passerer Bispebjerg Station, finder dog noget i Vanløse.

Lad altid dette noget, og intet mere, vente mig i Vanløse. Dette noget, som kun helt og fuldt er at finde i dig, hvor noget ikke kun er noget, men er alt, der måtte være at finde nogetsteds.

Og dermed ikke kun, som en svag og næsten umærkelig epifani, på toglinjen mellem Bispebjerg og Vanløse, men, i den sande åbenbarelse af dig for enhver hedning, i enhver afkrog af det ganske univers.

Jeg ved, at toglinjen mellem Bispebjerg og Vanløse kun er et mangelfuldt og ufuldstændigt billede, eller rettere, en brøkdel af en brøkdel af mangelfuldt og ufuldstændigt billede. Men det er min verden og mit billede.

Som du blev åbenbaret for hedningerne i en stald i Betlehem i en afkrog af det ganske univers; åbenbar du dig også her, om end så svagt og umærkeligt for enhver passager på toglinjen mellem Bispebjerg og Vanløse, at en digters hjerte kun med Helligåndens bistand finder mod til hvert tiende minut at mærke dig passere lige nedenfor mine vinduer.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 22. MAJ 2008


22. maj 2008 17:02, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg trak et lod med et bibelkapitel i dag, efter at have sovet uroligt og tungt i nat, og været træt til døden, da jeg vågnede. Og det var kapitel 4 fra bogen om Job, der af alle brødre og søstre i Bibelen, dig undtaget, dog udsættes for de sværeste af alle prøvelser.

Og efter at Job har talt om sin tunge skæbne, sætter hans ven Elifaz i kapitlet ham i rette, og giver ham, så blidt det nu kan gøres, det skudsmål at anklage Gud uden grund, men dog uden selv at være i Jobs lidende sted.

Og dog, som den ældste og blideste af Jobs venner, tager han en flig af den lidelse, han selv kender, om end blot fra en drøm, som udgangspunkt, hvor de to andre venner kun har øje for Jobs anklage, men slet ikke for hans lidelse.

Elifaz siger i vers 12-14 om sine anelser om din uudsigelige og uangribelige vælde, at et ord listede sig ind på mig, jeg opfattede den svage lyd af uro under nattesyner, når mennesker ligger i dyb søvn. Angst og rædsel kom over mig, hele min krop rystede af angst.

Kæreste Gud, sådan har jeg det også, når jeg hører om Jobs frygtelige prøvelser, og sådan havde jeg det også i nat. Og tro mig, kære, det er en lise for sjælen, at Elifaz, om end han ikke på nogen måde forstår Jobs situation, dog kender kender lidelsen fra drømme, og således viser et mindstemål af indføling.

For sådan har jeg det også med mennesker, jeg kender og elsker, men hvis lidelse jeg aldrig vil formå at forstå dybden af. Jeg takker dig for, at du lader mig lide på deres vegne gennem dette mindstemål af indføling, som en ond drøm giver, sådan som du også lod Pontius Pilatus’ hustru lide under onde drømme natten til langfredag på grund af din retfærdighed.

For nu, efter at have sovet igen og vågnet op til dåd, giver det mig, mere end en forståelse for Elifaz lidelse i drømmen, en forståelse for Jobs lidelse, og mere end en forståelse for Jobs lidelse, en forståelse for de lidelser, som mennesker, der står mit hjerte nært, lider som stedfortrædende martyrer for alle dem, der ikke elsker.

For jeg behøver deres kærlighed, og hvad der trods Elifaz’ indføling ikke går op for ham, går nu op for mig. Herre, måtte du, som med Job i slutningen af bogen om ham, give dem det dobbelte tilbage af, hvad Satan har berøvet dem. Og både for egen skyld beder jeg om dette, såvel som af kærlighed.

For som jeg havde onde drømme for deres lidelsers skyld, lider de ved fuld bevidsthed stedfortrædende for min sjæls frelse. Å, kære Gud, vær du hos dem. Lad dem aldrig lide over forstandens umistelige evne, og lad blot en flig af min bøn lindre blot en flig af deres lidelse.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 23. MAJ 2008


23. maj 2008 05:24, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for min ven G.s datter, M., som for sindets ydre synes smukkere end livet selv, men i hvis indre menneske der kan gro en tomhed, som sluger dagene og årene.

Å, kæreste Gud, hvor mange gange i Bibelens utallige beretninger har skønhed ikke været som et janushoved, der dels for tanken blev prydet med ord, og dels uretfærdigvis æggede andre, ja selv David, til synd, for således, som i Mettes indre menneske, at gro som en tomhed, der slugte dagene og årene.

Var det ikke for det evige liv i dig, havde en skønhed som M.s måske for længst slugt hver eneste af hendes dage. Fyld du dem, kære Gud, med dit liv, så hun må blomstre og retfærdigvis med sin skønhed, som for sindets ydre synes smukkere end livet selv, i sit indre menneske vokse i tålmodighed og sjælsstyrke.

Så bliver hun måske heller ikke så let, som Batseba blev det for David, et offer for sin egen skønhed, men bliver tværtimod som en stjerne blandt stjernevrimmelens himmelske glans, hvor, som vores bror Paulus skriver, stjerne adskiller sig fra stjerne i glans, og det, der blev sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Så det, der blev sået i vanære, opstår i herlighed, og det, der blev sået i svaghed, opstår i kraft.

Kæreste Gud, lad således M., som for sindets ydre synes smukkere end livet selv, komme sin skønhed til gode, så tomheden ikke sluger årene. Så hendes tanker pryder både sind, sjæl og krop i herlighed og kraft, og hun inderst inde vokser dag for dag.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 23. MAJ 2008


23. maj 2008 17:26, Ture Lykkegaard

Å, Kæreste Gud,

jeg vil bede for de mennesker, jeg tror at elske, og for at lammets skrig for dem en dag vil stilne.

Ikke at jeg ønsker dem ændret. Ikke at jeg, hvis det stod til mig at ønske således, ønskede deres skæbne ændret, for jeg ved, at selv du en dag måtte dø, men nu lever.

Men hører du ikke, Herre, langt borte, og dog så nær, næsten væk, og dog så klart, hvordan efterklangen af din pinte sjæl runger?

Ser du ikke, kære Gud, gennem lidelseshistoriens omvendte evangelium, op gennem tidernes og alverdens slagterkroges bestandigt åbenlyse raslen, gennem industrislagteriernes overdøvende maskinlarm, at mennesker ånder med et lydløst håb om liv i takt med efterklangens rungen?

Mennesker, jeg tror at elske, og som jeg vil bede for, for at lammets skrig for dem en dag vil stilne.  

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 24. MAJ 2008


24. maj 2008 09:55, Ture Lykkegaard

Kæreste Gud,

jeg bobler af lykke, for jeg får besøg af min elskede L. i dag. Uanset hvad der skal ske, lægger jeg trygt vores skæbner i dine hænder, men jeg beder dig dog om at velsigne vores elskov med din kærlighed.

For, kære Gud, udover tanke og hjerte er jeg dog også et køn. Og hjertet, som tidligere forargedes, ligesom det forargedes over evangeliet, forstår nu bedre kønnet, og forstår det langt bedre end forstanden, for hvilken kønnet blot er endeløs dårskab, ligesom evangeliet er det.

Og dog hersker kønnet over forstanden, mens hjertet hersker over kønnet.

Dog er herske måske et forkert ord, for mit hjerte hersker egentlig ikke med magt, idet dets magt, nemlig kærligheden fra dig, blot behersker kønnet i kraft af hjertets egen magtesløshed. Og dette vil mit køn aldrig nogensinde forstå, thi for kønnet hersker kærlighed i kraft af magt, og ikke som for hjertet, af magtesløshed.

Og se, allerede nu måber forstanden, for alt dette forstår den ikke en brik af.

Som sagt finder den hos kønnet, som i evangeliet, blot dårskab, og forarges over sin egen magtesløshed. Men evig tak, kære Gud, at du har ladt hjertet herske i mig, og at du har ladt det herske i magtesløshed, dels i forståelse, og dels til formaning for kønnet.

Men min forstand forstår det ikke. Kære Gud, som skrevet står, kan den, der står tilbage i kundskab og visdom, bede om den. Giv mig denne, så min forstand forstår at tøjle både forargelse og dårskab, og den opøves i at tænke opbyggeligt, om end i skyggen af korsets gåde.

Så vil tanken forstå, hvorledes hjertet kan, hvad den ikke selv formår; at sætte kønnet fri, og endog gøre det med den selvbeherskelse, der blot finder vej i kraft af magtesløshed.

For hvad hverken hjertet eller kønnet kan, at ytre sig i ord, kan tanken, og den ønsker det brændende.

Kære Gud, lad den ytre sig som en ligeværdig del af mig, men dog ydmyge sig, så den ikke brændes op af stolthed over sine egne tankers virksomhed. For det er hverken kønnet eller hjertet, men forstanden, der har brug for, at du velsigner L.s og min elskov med din kærlighed.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 25. MAJ 2008


25. maj 2008 16:44, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

apostlen Paulus skriver til Filemon i sit brev til ham, at den slave, som ikke tidligere var til gavn for Filemon, men som nu er til gavn både for Filemon og Paulus, ham sender han nu tilbage til Filemon, og dermed sit eget hjerte.

Kære Gud, jeg forstår, at Paulus her taler om en bortløben slave, der har søgt tilflugt fra Filemon hos Paulus, og som nu for apostlen er blevet som så kær en bror i Kristus, at han endog omtaler ham som sit eget hjerte. Men der synes også at være noget andet, jeg ved disse ord forstår. Noget, som ikke har med slaven eller Filemon eller med Paulus at gøre, men har at gøre med din tale til mig.

For vejledt af Ånden udtrykker de tre personer, der her er på tale, en indre udvikling for mig og L. Jeget er den ene af os, og det omtalte du eller dig den anden eller den næste, som den første hverken slaven, undskyldninger eller verdslig smiger skylder, men alene kærlighed.

Og dette han, den fra Filemon bortløbne slave, der har søgt tilflugt hos Paulus, er netop som kærligheden. Det, som du, Jesus kære, gennem Ånden siger til mig, er, at den, for hvem jeg ville bede, uanset om det var for mig selv eller for L., ikke tidligere havde haft gavn af kærligheden, men at både hun og jeg nu bærer dens frugter.

Ikke at kærligheden kommer af denne ene; den bliver jo netop, som Paulus om slaven skriver, sendt tilbage, og ikke frem, til den anden, fra hvem kærlighedens gavn oprindelig kom, men dog uden at den havde været til gavn for ham. Eller, i din tale til mig, for mig eller L.

Kærligheden synes ikke altid at være til gavn, men er nu til gavn både for mig og Lene. Den kærlighed, der som slaven undslap Filemon, og søgte tilflugt hos Paulus, sender den ene nu, sammen med sit eget hjerte, altså med sin hengivelse, tilbage til sit ophav, uden at være ham eller hende
noget skyldig, end ikke taknemmelighedsgæld.

Så kan der blive ligevægt, uanset om det er L. eller mig, der er den ene eller den anden. Pointen er netop, at vi begge er den ene, og begge er den anden. Og at kærligheden ikke længere blot vil være en slave eller en handelsvare for nogen af os, men en elsket der sættes fri til at være, hvad kærlighed nu er.

Ikke en slave af det menneskelige hjertes skyld, men tværtimod det eller den, der bærer, nærer og opretholder det menneskehjerte, der ikke søger den for sig selv, men skænker den sin næste som en gave.

Ja, Jesus kære, lad det være sådan.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 26. MAJ 2008


26. maj 2008 06:14, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

når jeg læser i Bibelen, ser jeg mange mennesker påtage sig skyld, fordi de har syndet. Men en indbildt skyld, der netop ikke er forudgået af en synd, finder jeg ikke.

Som du ved, kære, lider jeg af en depression, der som følge af det voldsomt nedsatte stemningsleje belaster mig med en skyldfølelse over snart sagt alting. Imidlertid synes en sådan i antikkens verden at være ukendt. Selv en Paulus, der nok kan tale med om skyld, havde så sandelig også en forhistorie at føle sig skyldig over, og således en reel skyld at forholde sig til.

Det har jeg ikke på samme måde, kære Gud. Og dog synes det mig, at depressionen er kristendommens hæslige bagside. Eller måske rettere, den kulturkristne sekulariserings hæslige bagside.

For hvor vi har forladt en reel skyld at forholde os til, men skyldfølelsen klæber ved os som følge af det nedsatte stemnningsleje, følger også faren for at afskrive os selv både skyld og ansvar for noget som helst, fordi den massive følelse af åbenlyst indbildt skyld forekommer os så meningsløs.

Kæreste Gud, jeg ved, at vi alle bærer et ansvar. Og jeg ved, at vi alle også bærer en skyld.

Lær os at skelne den skyld og det ansvar, der ikke er vores, fra den vi med rette kan siges at skulle bære. Eller bedre endnu, for så enkelt er det nemlig ikke; lær os igen, som du og Paulus lærte os, om end vi måtte kunne skelne, ja måske netop da, at bære hinandens byrde af skyld, for dog at stå alene med vores egen byrde.

For sådan vil ingen stå alene, men heller ingen, udover du og de ganske få sjæle, der i dette henseende kan følge i dit fodspor, belastes med hele verdens skyld.

For alle bærer vi skyld for det skete, men dog ingen, udover du og de ganske få, som jeg ikke kan siges at tilhøre, bærer eller vil kunne bære den hele og den fulde skyld. Husk os således igen og igen på, at vi er undgældt med dit offer, for at ingen må stå alene, hverken i ensomhed med sin egen byrde af skyld, eller i desperation med den hele verdens.

For nok tilfalder den hele verdens skyld os alle, men alene dine skuldre har magtet at bære den.

Bær du den igen for os, Jesus kære. Således beder jeg for alle, der bærer byrder tungere, end deres skuldre kan magte, uanset om de bærer dem med rette eller ej. For du har med dit blod løskøbt os alle, både den der har uskyldige menneskeliv på samvittigheden, og den der uretmæssigt bærer denne skyld som en tornekrone af neon, formet af den kulturkristne sekulariserings hæslige bagside.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 26. MAJ 2008


26. maj 2008 12:24, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil på denne regnfulde dag bede for drømmen. For jeg drømmer om at passere Bispebjerg Station med tog. Og det tog jeg i drømmen sidder i, ser jeg i dette nu passere Bispebjerg Station nedenfor mine vinduer, mens jeg beder.

Mens jeg endnu beder denne bøn, kære Gud, er det allerede kommet til Nørrebro Station. Om lidt vil jeg i min drøm være i Vanløse. Jeg vil have set flere andre toge passere Bispebjerg, alt imens jeg i Vanløse vågner af drømmen midt på Flindtholm Station, og spekulerer på, hvad jeg egentlig ville der.

Jeg tager næste tog tilbage, og da jeg lukker mig ind i min lejlighed overfor Bispebjerg Station, er det blevet en anelse senere, og jeg er ikke blevet en stavelse klogere, mens jeg bad.

Jeg ærgrer mig blot over alt det, du ikke har fortalt mig i vågen tilstand, og som derfor ikke er kommet på papir. Alt det som er indkapslet i dagdrømmen. For først når jeg i aften går i seng og sover, vil jeg vide det. Eller vil jeg?

Det jeg glemmer, hver gang jeg vågner op med en halvfærdig og forældet bøn på læberne. En bøn der forgæves forsøger at gå i forbøn for den uvidendes ret over for den vidende tyranni, sådan som en bøn for drømmen nødvendigvis må gøre det, mens den stadig drømmer om at passere Bispebjerg Sation med tog.

Og dog. Efter søvnen, kære Gud, lad mig da, om ikke andet, være denne halvt formulerede bøn klogere på, hvad jeg egentlig ville i Vanløse, for så vidt jeg da nu ved, at jeg bliver dummere og dummere, jo mere jeg beder om at blive klogere på drømmen, som jeg beder for.

Men til gengæld en anelse klogere, når jeg holder op. Ikke når jeg holder op med at bede, men når jeg holder op med at bede om at blive klogere på drømmen. For da mærker jeg bønnens forløsning i den utænkelige forening af dig og mig; at jeg har passeret Bispebjerg Station med tog, mens jeg sad og bad for drømmen om det.

Og da ved jeg også, hvad jeg søgte i Vanløse. Jeg bad for i drømmen at ville søge dig, hvor du i drømmen var at finde i bønnen. Hvad der er hvad, ved jeg ikke. Men fundet mig har du, nemlig i den drøm som jeg bad for.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 27. MAJ 2008


27. maj 2008 08:20, Ture Lykkegaard

Å, kære Gud,

lad på denne smukke forsommers morgen altid tvivlen i vore hjerter, som følge af din kærlighed, komme vores næste til gode.

Ikke som en nådesbevisning, tværtimod. Lader vi tvivlen komme vores næste til gode som et bevis på vores nåde, har vi jo allerede domfældt ham eller hende og lader blot efterfølgende frifindelsen være et segl på vores overbærende kærlighed.

Nej, lad os oprigtigt tro vores næste, således at tvivlen kommer ham eller hende, og ikke os selv, til gode. For lader vi det være åbenbart, at vi har tvivlet, men nu vil lade nåde gå for ret, har vi blot med din retfærdighed dømt os selv, og ikke vores næste.

Den retfærdige dom lader skjult i hjertet tvivlen komme den næste til gode af kærlighed, uden at åbenbare tvivlen, for ingen tvivl kan udspringe af din retfærdighed og samtidig komme kærligheden til gode.

Ja, ingen tvivl overhovedet kan komme os selv til gode, men blot komme til gode din, og ikke vores, retfærdighed. For din retfærdighed udspringer af din kærlighed og kan som den eneste uden hykleri komme os til gode.

Lad på denne smukke forsommers morgen os igen af dette lære af dig, så vi uden hykleri i hjertet, uden at tro vores sølle kærlighed retfærdig nok til at udvise nåde, altid kan lade tvivlen komme vores næste til gode.

Amen.


 

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 28. MAJ 2008


28. maj 2008 12:04, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

det er kvælende varmt her nær toppen af Bispebjerg. Og ærligt talt er jeg noget dvask i ånden. Egentlig vil jeg blot bede til dig, fordi jeg nu engang i denne hede ønskede at skrive den obligatorisk daglige bøn om sne, og har nu sat mig foran mit krucifiks af samme grund. Og dog er det min erfaring, at jeg, netop når jeg meget bestemt retter min bøn mod et i forvejen klarlagt mål, kun kan være sikker på én ting. Det er, at min egen viljes søgen efter dette mål aldrig bliver tilfredsstillet.

Har jeg på forhånd, før jeg sætter mig foran dig, i ånden udarbejdet din bønhørelses svar, er denne jo ikke din vilje eller din stemme, men blot min egen. I så tilfælde taler jeg jo blot med mig selv som følge af en forudbestemt plan, hvor replikkerne allerede på forhånd er lagt i munden på både dig og mig. I så fald bliver der aldrig tale om nogen bønhørelse, endsige samtale.

Og da min egen viljes begæring, at skrive en bøn, forudsætter en sådan samtale, kan jeg således være sikker på, at hverken bønnen eller nedskrivningen, som følger heraf, lader sig gøre. For med min egen vilje alene formår jeg ingenting.

For det første formår jeg uden Ånden slet ikke at bede, for da ved jeg slet ikke, hvad jeg skal bede om. Dernæst får jeg intet, for nok ved du, hvad jeg vil, men selv ved jeg det ikke, og ved således ikke af, ja, vil således ikke vide af, at få noget givet. Det er først, når min vilje, i stedet for at følge et i forvejen klarlagt mål, under bønnen bliver ét med din vilje, at du vil, at jeg bliver mig din bønhørelse bevidst. Blot således formår jeg noget som helst, og dette blot i kraft af bønnens under.

Hvor meget jeg end forbereder mig på forhånd, er det din vilje, at det afgørende øjeblik, hvor jeg kan høre dig, alene er at finde under bønnen, og hverken før eller efter. Og netop i dette moment under min bøn går det op for mig, hvad din vilje er. Som det står skrevet, virker alt sammen, også mine egne litterære ambitioner, til gode for dem, der elsker dig. For min egen viljes begæring bliver nu ét med din; ikke blot at skrive en bøn for bønnens egen skyld, men så meget desto mere for dit navns skyld.

En bøn, hvor det er din vilje, at mit i forvejen klarlagte mål så at sige bliver et kompositorisk selvmål for den litterære ambition, der alene ønsker sig æren. Du styrer min selviske stræben således, at også den, modsat sin hensigt, tjener til at fremme din, og ikke min, ære. Eller sagt på en anden måde; at det mål, hvorefter jeg stræbte, i løbet af bønnen forvandles til din vilje, nemlig at lade min vilje, i stedet for at søge et mål, søge dig. Og hermed, som når man scorer et selvmål, finde det modsatte af, hvad jeg stræbte efter, men dog med dig i oprigtig glæde juble.

For jeg stræbte efter min egen viljes mål, men fandt dog, som følge af vores samtale, noget langt større, nemlig din vilje, og lader den nu efterfølgende styre min kuglepen. Og se, min egen oprindelige begæring, som ønskede at skrive en bøn, synes Ånden at være gået i forbøn for.

For det, hvorom jeg ikke vidste, hvorledes jeg skulle bede, har du allerede ladet opfylde, endnu før jeg bad om det. Dog ikke som jeg ville, men som du ville. Ikke som jeg på forhånd ville have skrevet bønnens replikker om sne, men som den i samtale med dig føjede sig efter din vilje.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 5. JUNI 2008


5. jun 2008 09:36, Ture Lykkegaard

Å Gud,

indlagt igen. Jeg vil gerne bede for de mennesker, der er underlagt psykiatriens uskrevne love og regler. Det som ingen taler om, men alle ved. Ikke strafferetspsykiatriens møllehjul, hvor masken for længst er revet af Lucifer. Ikke civilretspsykiatriens tvangsforanstaltninger, men de magtmidler der bruges, uden nogen forudgående lægelig, endsige retslig foranstaltning eller instans.

Jeg vil gerne bede for P., der begik en bommert, kære Gud, én eneste bommert, og ingen nåde fandt. I weekenden tog han derhjemme noget, han ikke skulle have taget. Og derefter var angst som ind i Helvede for at blive udskrevet, som da han bagefter på terrassen bange spørger sygeplejersken, om man da kan blive udskrevet i weekenden. Hvorefter sygeplejersken, der for længst har afskrevet ham, men udmærket godt ved, at han på grund af søndagens lægemangel vil få en dag eller to endnu, koldt svarer ham, at man kan blive udskrevet alle 24 timer på alle ugens dage.

Få dage efter taler denne sygeplejerske med S., som jeg også vil bede for, og som er som en solstrålehistorie selv; lidt for selvsikker, sød og omsorgsfuld efter behandlerens smag. Og da hun gerne vil hjem dagen efter, fortæller han hende, for at pille hende lidt ned, det modsatte; at hun skal blive her noget tid endnu, for det har lægen i distriktpsykiatrien tilsyneladende på hendes vegne vedtaget. Velvidende at hun kan tage sit tøj og gå, når hun vil, så længe hun ikke ikke er underlagt så meget som skyggen af tvangstilbageholdelse. Hvad jeg da også roligt i hendes ængstelse fortæller hende, uden at sygeplejersken har det mindste at indvende imod det, fordi han udmærket ved, at det er sådan.

Kæreste Gud, jeg vil bede for både P. og S., for at de ikke længere skal rammes af uskrevne regler, der bruges som magtmiddel mod deres skrøbelighed. Ikke fordi verden ved et sådant hykleri eller en sådan uretfærdighed er mig fremmed, for verden er, til kærlighedens dag oprinder, fyldt til randen af hykleri og uretfærdighed. Men lad os i det mindste være ærlige omkring det. Kæreste Gud, lad os dog for helvede i det mindste være ærlige omkring det.

Endnu mere vil jeg dog bede for hver eneste sjæl på de retspsykiatriske afdelinger på Sct. Hans og Sikringsanstalten ved Nykøbing Sjælland. For hvor den civilretslige psykiatri, som alle menneskeskabte systemer, blot er en endeløs producent af ofre, er det anderledes indenfor strafferetspsykiatrien. For her er masken endegyldigt revet af Lucifer, som Hebræerbrevet beretter om, og nådens Ånd trådt under fode. Her findes de martyrer for den vrede, som psykiatrien på samme tid producerer og forbyder, og som vi andre nok forstår at stænge inde for at hytte vore egne skind.

For det værste ved de sjælelige tilstande, der rubriceres som psykisk sygdom er ikke sygdommen selv, men dette at være afhængig af et system, som for det første står magtesløs over for de kræfter, der rører sig i os, men dernæst ikke kan - og måske aldrig vil kunne - erkende sin egen magtesløshed. For dette hykleri producerer en vrede, som det aldrig vil blive accepteret at give udtryk for på nogen psykiatrisk afdeling. Og alle kender til at blive så optændt af indestængt vrede, at man til sidst bliver sindssyg. Eller rettere, gal. At psykiatrien således mere end noget andet blot producerer ofre, kan man godt blive vred over, om end det gælder ethvert menneskeskabt system.

Men, Å, kæreste Gud, jeg tænker så ofte på hver en sjæl på de retspsykiatriske afdelinger på Sct. Hans og på Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. For hvad kun få forstår, måske end ikke dem selv, er de så meget mere end ofre, nemlig martyrer for al den vrede, vi andre blot føler, men aldrig har modet til at give udtryk for. For alle ved, hvad konsekvenserne af at vise den vrede, som er så forbudt i psykiatrien, meget hurtigt kan blive, nemlig at blive indrulleret i den stafferetspsykiatri, som er så uendeligt mere hæslig og hyklerisk end civilretspsykiatrien, altså de almindelige psykiatriske afdelinger såsom denne.

Jeg vil i dag bede for både P. og S., som på ganske forskellig vis blev ofre for de uskrevne reglers magtmidler. Men i særdeleshed vil jeg bede for dem, for hvem reglerne er nedfældet med det blod, Jesus kære, som du ofrede for dem. Lad i det evige liv den sande nåde være med dem, der har hånet nådens Ånd, og for hvem du, som Hebræerbrevet med rædsel fortæller, er som en brændende ild. Frygteligt er det at falde i den levende Guds hænder. Og her det omvendt. I det evige liv er det martyrerne, der må bede for deres bødler, for ved deres bønner, der har en kraft og styrke, som ingen bøn fra min hånd nogensinde vil have, at måtte frelse bødlerne fra den vrede, der som fra den brændende tornebusk udgår fra Hebræerbrevet.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 7. JUNI 2008


7. jun 2008 17:23, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

opmuntret af kærlige mennesker omkring mig i det virtuelle rum, vil jeg gerne gå til gudstjeneste i hospitalets kapel i morgen. Du ved, kæreste, at jeg ikke har været til en gudstjeneste i lang tid, fordi mine følelser løber over med mig, og jeg plejer og sidde og tude det meste af tiden.

Lad ikke nogle af de andre kirkegængere bide mærke i det, frem for i tjenesten for dig, hvis det skulle ske, for du ved, som jeg, at det ikke er en strøm af tårer, som drukner andre i et endeløst hav.

Du ved, at jeg græder, fordi jeg føler en bevægelse over at være dig så nær, at havet netop er alt andet end endeløst, men har en kyst i sigte, som er så meget desto nærmere mig, som du er mig nær. Ja, som er så meget desto nærmere mig, end jeg selv er.

Giv mig styrke til at mærke livet i disse følelser, så heller ikke jeg selv drukner i dem. Og giv os under nadveren det livets fællesskab, som jeg så frygteligt, for nu at være lidt højpandet, længes efter i lægevidenskabens teknokratiske sprogbrug.

Du ved, at lægelige kundskaber, som al anden menneskelig visdom, fanger os i vore egne snarer, men på ubehjælpsom vis tjener det samme formål, som du ved vores ubehjælpsomme tro opfyldte, nemlig at helbrede lidelser.

Lad mig igen i nadverens fællesskab med dit kød og blod indtage livets sande måltid, og ikke, som bønnen om sne glimtvis forekommer mig at omhandle, de hvide pillers tomme løfter om mørke og søvn.

Amen
.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 9. JUNI 2008


9. jun 2008 07:57, Ture Lykkegaard

Kæreste Gud,

tak for den gave, du har givet mig at lære et menneske som K. at kende, som er som et kunstværk i sig selv. Så sandt ikke mere, end at alle mennesker som følge af din skabelse er kunstværker, men fordi hun er et større kunstværk, end hun selv tror sig i stand til at være. Ikke alene i ydre skønhed, og måske slet ikke begunstiget som følge af denne, men af en skønhed i det indre, der, som apostlen Paulus skriver, er så meget større, end den skønhed, der ses af øjet.

Jeg oplever i K. en skønhed, der er langt større, end hvad øjet magter at sanse. Kæreste Gud, lad også Kirsten opleve denne skønhed i sig selv, ikke som følge af, hvad hun magter eller ikke magter, men som følge af din grænseløse kærlighed til hende. Jeg mener at frygte, at hun ikke mærker den, og lad da også hendes tro være i fred. Hun har fortalt mig, at hun tror på skønhed. Og ikke i den forstand en skønhed i det ydre, men en skønhed der hinsides formulering er reserveret hjertet, sådan som apostlen beskriver den.

Lad denne skønhed fylde hende fra top til tå, for i din kærlighed til skabelsen har du også skabt os med en skønhed, som sandt at sige er hinsides formulering. Om end evangeliet er besynderligt fattigt på ydre skønhed, er det dog fyldt af en skønhed hinsides ord, som jeg ikke ønsker at aftvinge hende. Også fordi, Herre, at der er en grund til, at evangeliet er fattigt på ydre skønhed. For jeg takker dig for, at den skønhed jeg finder i K., er hinsides formulering, så jeg ikke bruger ordene som våben, også selvom jeg således, som følge af K.s og min forskellige tro, kan føle mig magtesløs i bønnen.

Så meget desto mere vil jeg bede for hende, for at den skønhed, som giver hende ro og fred i sindet, som alt der ringeagtes i verden, men er rigt hos dig, kan vokse og give hende mod til at give sig i kast med den verden, der fratager os skønheden, du har skabt os med, og iklæder os et hæsligt dække af fortielse og hykleri. For hos K. finder jeg ikke spor af dette hykleri. Jeg tror at mene, at hun har lidt under sin skønhed og sin kærlighed til skønheden, sådan som du led for den skønhed, som for K. er hinsides formulering.

Amen
.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 20. JUNI 2008


20. jun 2008 09:09, Ture Lykkegaard

Kæreste Gud,

jeg har intet at sige, intet at skrive. Det er som om, at min stemme er blevet taget fra mig og kvalt af depressionen, når jeg forsøger at sige noget. Eller skrive noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, men jeg ved, at du prøver mig. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror på, at din grænseløse nåde og kærlighed også gælder mig. Ja, at prøvelsen netop består i, at jeg bibeholder denne tro, og at du blot, som Luther skriver, kærtegner mig, så sveden springer, og øjnene synes at ville springe ud af øjenhulerne. Det synes næsten uforståeligt, men selvom det så er uforståeligt, så beder jeg dig til stadighed, idet jeg ikke ved, om jeg kan stå denne prøvelse, som du lærte os, om ikke at ledes i fristelse, men at fries fra det onde. Skulle denne bøn ikke også gælde mig? Jo, kæreste Gud, om du så kærtegner mig, så sveden springer, og øjnene synes at ville springe ud af øjenhulerne, så gælder nåden også mig, også selvom den synes at vige bort. For jeg ved, at det er dig, der prøver mig, og at du, så længe du gør det, ikke lader mig alene med Satan. Og jeg finder trøst og lindring i den tanke. Hvor uforståelig nådens bortvigen end er mig, så finder jeg trøst i den tanke, at det er dig og alene dig, der kan give og borttage nåde, og at Satan, så længe du prøver mig, intet kan gøre.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 23. JUNI 2008


23. jun 2008 07:41, Ture Lykkegaard

Kæreste Gud, 

jeg får i dag besøg af min ven Hans Anker, og jeg kunne godt tænke mig at tale med ham om noget af det, jeg bad om i min sidste bøn, nemlig om at måtte modstå det jeg så som en prøvelse fra din side. En søster i troen ved navn A. mente ikke, at du prøvede mig, og at nåden ikke, som Luther kan se som din prøvelse af dine udvalgte, kunne synes at vige bort.

Ikke desto mindre, som jeg skrev i min sidste bøn, giver lidelsen for mig ingen mening, hvis ikke jeg lider for dem, som afviser nåden. For i dette fald vil der være en slags kosmologisk balance, og i øvrigt, hvis det overhovedet skal give mening at tale om nogen form for efterfølgelse, en efterfølgelse af Kristi kærlighed.

Ikke alene at jeg tager min egen skyld på mig, men tillige verdens skyld, vel nok uden at ville det, men i den tid det varer, tillige uden at kunne andet. Forskellen mellem Jesus og den enkelte kristne, der lider for verdens synd, er vel, dels at du tillige var forladt af Gud, og altså ikke blot blev prøvet for en stund, men tværtimod forbandet, og dels at du var uden synd. Hvor jeg altså blot prøves for en stund, velvidende at det er en prøvelse, hvor jeg for min egen skyld tager del i verdens skyld, blev du forladt af Gud for for andres skyld at tage hele verdens skyld på dig.

Det er vel denne prøvelse, som vi i Fadervor beder om, ikke at måtte fristes til at lede os selv ind i, men tværtimod om at fries fra det onde. For leder vi os selv ind i denne fristelse, som er en prøvelse, som intet menneske kan påtage sig, leder vi netop os selv ind i det onde. Og i den ondes arme, idet det i dette tilfælde er ham, der frister, som ulven forklædt som et får. Det er dette, der leder mod selvmordet.

Lad mig kunne tale frit med Hans Anker om dette, og lad ikke spørgsmålet om efterfølgelsen stå i mellem os. Lad mig aldrig fristes over evne, så jeg ledes mod selvmordet af den onde.  

Amen. 


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 29. AUGUST 2008


29. aug 2008 09:11, Ture Lykkegaard

Kæreste Gud,

jeg har været gennem endnu en lang indlæggelse, som har lagt beslag på alle mine kræfter. Jeg har derfor ikke fået skrevet en linie før nu, hvor jeg forsøger at forstå, hvad der er sket. Jeg vil ikke fortælle om det i detaljer, fordi du kender min skæbne bedre end jeg selv, og fordi et vidnesbyrd om den kun tjener til andres opbyggelse, hvis den retter sig mod dig i bøn.

Men sandt er det, at jeg efter at have påbegyndt et misbrug af morfinpiller, å disse piller, som gav mig himlens forsmag og helvedets eftersmag, tog så mange, at jeg i sjælen først vågnede op på akut medicinsk modtageafdeling på Bispebjerg Hospital, hvor jeg nok overlevede i kropslig forstand, men var så fjern fra dig, at jeg kun sørgede over at være givet denne overmåde store opgave at være menneske. For denne opgave, som jeg havde vanrøgtet, ønskede jeg ikke. De sygeplejersker, som arbejdede for mit liv, forbandede jeg i hjertet. Og du, kæreste bror og Herre, du gav mig, som vi beder om i Fadervor, et dagligt brød, selvom jeg væmmedes ved alt, der tjente til livets opretholdelse.

Nu vil jeg dog gerne bede for de sygeplejersker, som arbejdede for mit liv. Nok gjorde de kun, hvad de blev betalt for, men alligevel vil jeg bede for, at der venter dem en løn, som ikke vil blive givet dem i mønt og ører, men i fred og salighed. For i en vis forstand, selvom de ikke måtte vide af det, gav de mig ikke, som verden giver. For verdens løn er døden, og om end kun du kan give os livet, gav de mig et dagligt brød, betalt af HS, men lønnet ene og alene af dig.

Og sandt er det, at jeg derefter endnu engang endte på psykiatrisk afdeling, og hvordan livet endnu engang slutteligt søgte vej til mig, holder jeg mellem dig og mig. Eller rettere; som kun du har livet, ved også kun du, og end ikke jeg, hvordan livet kan finde vej. Find du det altid for mig, for hvor jeg leder, finder jeg det ikke, men hvor du er at finde, behøver jeg ikke at lede, men finder det i dig. Eller i ethvert medmenneske jeg måtte have talt med.

Sådan kunne jeg nævne mange, som har ledt mig mod livet, og bede for dem. Således gerne gjort uden at have nævnt et eneste navn, for de står alle skrevet med alle deres gerninger i livets bog. Sådan behøvede jeg ikke bede eller skrive en linie mere, for jeg ved, at der i livets bog står skrevet alt, hvad der er at sige. Alligevel skriver jeg. For jeg kan ikke andet. Og fordi det, som er åbenbart i livets bog, stadig er dunkelt for mit hjerte. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lever. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde finder ud af det. Men jeg ved, at mennesker omkring mig, mennesker af kød og blod, hjælper at give mig et liv og en vished om livets værd, som ikke kød og blod har åbenbaret dem. For dette værd finder jeg ikke, hvor end jeg leder, men behøver ikke at lede, hvor du er nær. Hold du dig altid nær ved mig, så jeg ikke skal lede og søge, og ikke skal gives, som verden giver. Giv mig, som sygeplejerskerne på AMA midt i verden gav mig det, et dagligt brød, betalt af HS, men lønnet ene og alene af dig.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 29. AUGUST 2008


29. aug 2008 12:23, Ture Lykkegaard

Kæreste Gud,

når de onde tanker melder sig, da hjælp mig med at fortrænge dem fra mit sind. For hellere vil jeg således sjæleligt vanfør gives din fred, end som en åndelig krøbling at ligge i strid med mig selv. Har den kristne tro end ansvaret for, i langt videre forstand end det blotte psykologiske henseende, at have indført fortrængningen i europæisk åndsliv, da lad mig bruge den som redskab til min frelse. For skizofrenien, hvornår den end er opstået, forstår apostlen Paulus, og har gennemlevet den til den yderste konsekvens, hvorom Romerbrevet vidner. Fremstår han end for en psykologisk analyse sygeligt splittet, vidner han blot om nogle tilstande i menneskesjælen så selvransagende og ensomme, at sygdommen snarere er et livsvilkår, som kun du magter at ændre. Og som vi kun kan afhjælpe ved at undertræde vor onde tilbøjeligheders modstand herimod, disse som fandt sit endeligt på korset i den tro, som Paulus led for. Livet er en kamp, Herre. Hjælp mig med at kæmpe den, og hjælp mig med at bekæmpe den modstander, som i vor tids psykologiske analyser forklædes med et rationale, som snarere er et våben i hånden på den Onde end et vidnesbyrd om sjælelivet. Ja, kæreste Gud, når de onde tanker melder sig, da hjælp mig med at fortrænge dem fra mit sind.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 30. AUGUST 2008


30. aug 2008 16:14, Ture Lykkegaard

Kæreste Jesus,

du sagde, at den, der holder ud til enden, skal frelses. Jeg bekender gerne, at jeg i al min håbløshed gjorde, og momentvis gør, dette triste udsagn til mit credo. For fuldendelsen fraset er det vel med dette udsagn døden, vi sukker efter. Ofte har jeg i fortvivlede stunder fået det råd at holde ud. Men, Herre Jesus, lad mig dog også sætte min lid til dette liv, om det så er en skygge af det kommende livs fuldendelse. For i mine bedre stunder, da elsker jeg det, som det er, med al dets fortvivlelse, gråd og klage. Og beder i mine bedre stunder om, at fortvivlelsen, gråden og klagen også inden det kommende livs fuldendelse, som i små lommer af fred, kan vende sig til håb, glæde og, ja, salighed. Også uden, for ikke at sige betinget af fraværet, af de hvide pillers lokkende løfter om mørke og søvn. Ja, kære broder, nok skal jeg holde ud. Men giv mig også et liv at holde ud. Og end mere, med al denne verdens fortvivlelse, gråd og klage; et liv at holde af. For giv det at være sådan, at al afsavn fra verden rummer fristelsen til de lokkende løfter om mørke og søvn. Og tillige at være sådan, at den eneste modgift mod disse lokkende løfters fristelse ene og alene er omsorgen for netop denne verden, så meget desto mere med som uden, al dens fortvivlelse, gråd og klage.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 30. AUGUST 2008


30. aug 2008 20:40, Ture Lykkegaard

Herre Gud,

stilheden larmer i mit hoved, så det synes næsten at sprænges. Ja, så det virkelig sprænges i tusind stumper og stykker i en virkelighed virkeligere end virkeligheden. Ingen taler om den, ingen nævner den med et ord. For den findes ikke i ord eller tale, men findes kun der, hvor ordene og talen må give fortabt. Men hvor stilheden sprænger sindet i tusind stumper og stykker, findes ordene tillige kun i kraft af implosioner af det, der var engang.

Eller som Peter Laugesen skriver det: Og vores minder/ atomiseret/ indtil stumperne samles/ af hvad som helst/ og kører frit/ på gummihjul/ som hvidekrist/ på syre/ i Hollywood/ og alle de ting/ vi ikke har gjort/ og har gjort forkert/ for hurtigt/ for sent/ for tæt/ direkte/ og glemt/ men du skal ikke hænge din hat/ på den mærkeligt baglæns svimmelhed/ aviserne er fulde af sandhed/ man lærer at der ikke er noget at lære/ at læren er en langsom nedslidning af/ hvad man allerede vidste/ og til sidst er det en form/ og at det egentlige lærde/ er det forsvundne/ det glemte/ de hvide huse i den høje nat/ under fyret/ buskene man faldt i/ skrænterne man skred ad/ skummet på læberne/ digtet.

Å, Jesus kære, måtte du og intet andet være det egentlige lærde. Det for den dagligdags avislæser forsvundne, som ene manifesterer sig i stilhedens larm af glemsel virkeligere end virkeligheden. Måtte du være de buske, vi faldt i, og de skrænter vi skred ad. Måtte du og intet andet være digtet, som ikke vi, men Faderen har digtet. Dog, modsat Peter Laugesens digt; måtte du være kommet i kød og blod og korsfæstet i kød og blod af de ord, som endegyldigt én gang for alle måtte gå i fortabelse, for at du kunne være at finde netop der, hvor al ord og tale går fortabt.

Amen.


 

 

DAGENS TREDJE BØN OM SNE DEN 30. AUGUST 2008


30. aug 2008 21:20, Ture Lykkegaard

Å, kæreste Jesus,

måtte du være den gave, jeg giver min elskede. Måtte du for den, der kan se, som for den blindfødte allerede inden fuldendelsen være alt og i alle. Måtte du være noget så forslidt som solnedgangens rødmen udenfor mine vinduer. For er du det, tror jeg glad og gerne at hver dråbe af blod, der løb ned ad korsets træ, tjener min frelse. Måtte du være selv i mørket, der kom, som det der kommer og vil komme, for er du selv i mørket, der kom denne frygtelige langfredag, ængstes jeg ikke længere for mørket, der kommer og vil komme. Måtte du end ikke være opstået i vore hjerter, før du påskemorgen opstod, så styrk mig i min ængstelse, når tanken slår mig, at selv du kunne dø.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 31. AUGUST 2008


31. aug 2008 00:05, Ture Lykkegaard

Kære Jesus,

jeg vil bede for skizofrenien som kulturel institution, ja, som vor tids spedalskhed, hvid som sne. Ikke tilegnet det psykiatriske præsteskabs bestræbelser af nogen art. Ikke tilegnet skønmalerier af virkeligheden, sådan som psykiatrien bestræber sig på, den skulle være, men tilegnet virkeligheden sådan som den er. Tilegnet hver tom og tabt time, tilegnet de tankers stemme som ingen tunge tør tale, tilegnet hver forgæves bestræbelse i de fælles kognitive dysfunktioners oprigtigt hellige navn. Således tilegnet hver blomst, der aldrig foldede sig ud og dermed, med alt dette i hu, Herre Jesus; tilegnet dig.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 31. AUGUST 2008


31. aug 2008 05:47, Ture Lykkegaard

Herre Jesus,

her en bøn til dig, min bror, uden at der er anden mening med den, end den dine øjne måtte læse. For meningen er end ikke at finde i bønnen, men er snarere at finde i dig i skrivende stund den 31. august. Nøjagtig så nøgent og nøjsomt som nærværende klokkeslæt er min kærlighed til dig. Og som de naglemærker der ikke læser, hvad jeg skriver, men læser mig, nøjagtig sådan savner jeg dig, så jeg som Thomas knap kan huske dit navn for dine naglemærkers skyld. For i skrivende stund, et kvarter efter nærværende klokkeslæt den 31. august, hvor hvert minut har været som et ocean, er det et kvarter siden, at jeg sidst savnede dine sårs øer som ord i et endeløst hav af tavshed. Dine sår der ikke læser, hvad jeg skriver, læser dog dette, og bogstav for bogstav stiger bølgefråde fra havets bund mod kystens bakkekam. Og mens du, min brudgom, uransageligt finder vej til mit køn her i minutternes ocean, spirer dette noget fra jordens grund med rim og rytme frem, dette noget som end ikke kan siges i en bøn. Dette noget jeg blot mærker er til, for jeg venter mig og mærker det ske; at fødes og dø og af vindens susen at vækkes af døde, fra landjord at give det navn og næring, mens bølgerne med sin brusen slår mit hjerte i møde.

Amen.


 

 

DAGENS TREDJE BØN OM SNE DEN 31. AUGUST 2008


31. aug 2008 11:27, Ture Lykkegaard

 

Å, Herre,

 endnu en sommer viger og går bort. Om det så, uanset øjnenes alder, er den første spæde sommer, som hjertet ser, eller om hjertet træt har set sig mæt på somre, er det dog den sidste sommerdag i vores hidtidige jordeliv, hvad hjertet mærker sig så meget desto mere, som det nu engang er den sidste dag i den sidste sommermåned.

Vi husker, hvad vi igen og igen et efterår og en vinter skal mindes om, at alt skal falme og dø. Endnu ikke, Jesus kære, endnu er alt grønt og frodigt, men lad denne dags undseelige memento mori, at en sommer om en kort stund er gået, som nærværende år aldrig vil vende tilbage, minde os om, at der vil komme en dag, hvor sommer ikke skal veksle med efterår som vinter med forår. At der vil komme en dag, hvor år efter år ikke skal forgå og dø, og vi ikke længere skal tælle tiden i dage.

Hvor der hverken findes tal på tid eller kalendere, fordi evigheden hverken regner med det hidtidige eller kommende, og hverken i hjertet ser sig sulten eller mæt på somre, fordi intet vil falme og dø af alt, hvad der er. Og fordi der vil være så meget mere end forstanden kan fatte, da du vil være alt og i alle.

Ja, Jesus kære, om det så er den første spæde sommer, der i dag vil forgå, eller om hjertet træt har set sig mæt på somre, er facit nøjagtig det samme. For der vil komme en dag, som ikke spædt vil forgå, og som intet hjerte nogensinde vil se sig træt af. Komme dit rige, beder vi i Fadervor, og beder således som nu om denne dags snarlige komme, hvor intet, hverken i det nuværende år, de forgangne eller de kommende, er gået fortabt.

For som du sagde det, er der intet skjult, som ikke skal blive synligt, uanset nærværende årsdags memento mori, og intet gemt bort, som ikke skal blive kendt og komme frem i lyset, selv af alt, hvad der hidtil, og af alt hvad der fremover, med trætte eller spæde øjne, er stået eller vil stå for at falme og dø.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 6. SEPTEMBER 2008


6. sep 2008 10:48, Ture Lykkegaard

Kære Herre,

jeg hører Bibelens ord dag efter dag, men jeg savner stadig at forstå mit liv. Jeg savner i det Nye Testamente redskaber til at forstå mit sjæleliv. Og dette har ikke med afstande i tid og sted og skiftende sæder og skikke at gøre, for havde jeg end tilhørt en af oldtidens menigheder og havde hørt et af Paulus’ breve læst op, ville jeg stadig derefter savne at forstå mit sjæleliv. Jeg ville stadig savne at tale med et menneske, hedning eller kristen, for dette har næppe med tro at gøre, der kunne udlægge min sjæls sygelige tilstande.

Sandt er det, som evangeliet fortæller, at folk blev forundret over dig, fordi du lærte med myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Dette gælder lige såvel vore dages skriftkloge og deres videnskab. Vist er det sandt, når videnskaben vil beskæftige sig med åndens gaver såsom tro, at sammenligningen falder ulige ud. Men selv når videnskaben beskæftiger sig med sjæleligt sygelige tilstande, er jeg dog lige vidt med den i oldtidens menighed, der hørte et af Paulus’ breve blive læst op. For hvor videnskaben gerne søger at gøre sig klog på livet, forstår den dog slet ikke at leve.

Altså savner jeg stadig at forstå mit sjæleliv for at kunne leve derefter. For jeg forstår mig ikke på at leve, og forstår mig følgelig heller ikke på livet. Ja, jeg forstår egentlig ingenting. Forstod jeg blot det mindste, ville jeg måske kunne kende mig selv som den, jeg er. Men jeg ved ikke hvem eller hvad, jeg er. Jeg mener kun at vide, at jeg er til, men jeg forstår ikke hvordan eller hvorfor. Om jeg så tilhørte en af oldtidens menigheder, og hørte et af Paulus’ breve blive læst op, og forstod jeg mig end da bedre på troens mysterium, ville sjælen stadig være mig en gåde.

Du, min bror, som ikke blot var klog på livet, men også forstod at leve; mød du mig i samtale om sjælelivets gåde, måtte det være med en hedning eller kristen, ja, måtte det være med ethvert menneske, jeg måtte møde, for at jeg i ham eller hende kan finde dig, for da, som dine samtidige, at forundres over at undervises med myndighed, og ikke som af videnskabens mange skriftkloge.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 6. SEPTEMBER 2008


6. sep 2008 16:29, Ture Lykkegaard

Kære Gud;

å, Sct. Hans, mit hjertes Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, nu til dags med sprøjter, elektrochokbehandling og kemikalier i pilleform. Serenase, Trilafon, Truxal, Nozinan, Melleril, Leponex, Risperdal, Solian. Navne og atter navne, der skifter som årene går. Navne der blot er meningsløse lyde, som intet, og lige netop intet, betegner.

For intet fås i pilleform og intet gives i pilleform af de medincinmænd, som netop intet helbreder. Det store intet, som sværger til Serenase, Trilafon, Truxal, Nozinan, Melleril, Leponex, Risperdal, Solian. Det store intet, som omkostningsløst slår profeterne ihjel ved sine omkostninger. For profeterne er at finde på Sct. Hans, og er ligesom kemikalierne givet navne; skizofrene, depressive, manikere, paranoikere, autister, borderlinere og alle andre syndere i de sidste dages tempel, der ængstes for natten og det store intets navne.

For vel skal natten komme, og vel vil ikke en eneste af de nævnte navne være indskrevet i livets bog. Men når natten kommer, vil det store intet, der fås og gives i pilleform, ikke længere være. For hvad der holder stand mod natten, mod den angst og lidelse, som du, Jesus kære, én gang for alle har gennemgået, er ikke behandling, men barmhjertighed, ikke kemikalier, men kærlighed og ikke navne, men nåde.

Således vil jeg bede for Sct. Hans, mit hjertes Jerusalem, for hver eneste patient og plejer, psykiater og sindssyg, hvor, som oldtidens Jerusalem, når natten kommer, sten på sten vil brydes ned, for at intetheden, når lyset bryder frem, vil dømmes for sine ord. Ikke med behandling, kemikalier og navne, men med barmhjertighed, kærlighed og nåde.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 10. SEPTEMBER 2008


10. sep 2008 10:24, Ture Lykkegaard

Kære Gud,

jeg vil bede for et menneske, som har vist mig stor omsorg, selvom vi aldrig har mødtes. Hun har til gengæld skrevet noget, som fik mig til at græde af bevægelse. Vi synes at dele en længsel på hver vores side af den mur, der adskiller kendskab fra ukendskab, følsomhed fra overfølsomhed og i en vis forstand livet fra døden. For hvor jeg befinder mig i dødens skygge, kan jeg gennem hende skimte livet, fra hvor vi skabtes.

Således skabte du os som mand og kvinde, og om vi så aldrig mødes, vil jeg bede for, at hendes følsomhed over for enhver i dødens skygge, modsat den lovkyndige hykler, der ville retfærdiggøre sig selv og spurgte, hvem mon hans næste var, ikke således dømmer sig selv. For du svarede ham med lignelsen om den barmhjertige samaritanske hedning, der finder en halvdød mand på sin vej. Både en præst og en levit er gået forbi uden at ænse ham, men samaritaneren får medynk med ham, forbinder hans sår og sørger for ham.

Sådan som denne, men modsat den lovkyndige hykler, der i sit hjerte ville sætte dig på prøve med sit spørgsmål, søger hun ikke retfærdiggørelsen, men finder sin næste i dødens skygge, hvor der ellers ingen retfærdiggørelse er at finde. Som hedning søger hun ikke din lovs vilje, men gør den dog, som disse der på opstandelsens dag overrasket vil spørge dig, hvornår de da så dig syg og tog sig af dig, hvortil du vil svare, at alt, hvad de har gjort mod en af disse dine mindste brødre, det har de gjort mod dig.

For selvom jeg aldrig har mødt hende, ved jeg, at hun uden lov har gjort, hvad loven bød hende; at elske på tværs af skel og på tværs af den ukendtes overfølsomhed over for livet i dødens skygge. Kære Herre, jeg beder dig, lad om intet andet aldrig hendes samvittighed dømme hende for de valg, hun med sin kærlighed har truffet.

Amen.


 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 10. SEPTEMBER 2008


10. sep 2008 20:01, Ture Lykkegaard

Å Jesus,

jeg er bange, min computer summer i mørket, og jeg kan ikke trække Himlen ned til jorden. Jeg er gået i stå, min depression er for længst loadet ind på harddisken, der summer et sted, hvor mørket har magten. Således sagde du før langfredag, men maskiner, magt og ja, mørket i mit indre menneske, klæber til min lejlighed som langfredags koldsved, her i starten af september et halvt år efter påskemorgen. Sådan som frelsen må være, når dens evige lys bliver et fængsel af bevidsthed bag øjnenes ruder, har jeg det varmt som ind i Helvede, ja, som inde i det Helvede, som kun du, og intet menneske, har myndighed til at fjerne. Fjern dette forunderlige Helvede for dit blods skyld, frels de tanker og følelser der pines i disse luers fængsel af bevidsthed. For, kæreste, det gør ondt at være menneske, og mine tanker og følelser skriger på din frelse bag øjnenes matte ruder.

Amen.


 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 11. SEPTEMBER 2008


11. sep 2008 22:08, Ture Lykkegaard

Herre,

jeg ved ikke, hvad jeg skal bede om. Skal jeg bede om, at de døde blomster, der er visnet og trådt under fode, igen skulle blomstre? Det synes meningsløst i verdens forstand, og dog sker det på den skabte naturs vis, som året skifter, og efteråret bliver til forår. Sådan også for os mennesker. Hvad der vitterligt er dødt og trådt under fode, vil blomstre igen, således som det igen vil visne og trædes under fode. Intet visner evigt, og intet blomstrer evigt.

Og dog er den evige blomstring det, vi beder om. Det som ikke blot i verdens forstand, men tillige på den skabte naturs vis, synes umuligt. Skal jeg da bede om det umulige? Som genfødelsen er som vindens blæst, blæser svaret i den efterårskolde nylonvind, og lader næppe nogen mulighed for formulering tilbage. Så beder jeg da om det, Herre, det som jeg ikke ved, hvad er, og det som undslår sig formulering; at de døde blomster, der er visnet og trådt under fode, igen skal blomstre. Og ikke for, en kort stund efter, igen at visne og trædes under fode, men for da, modsat den skabte naturs vis, at blomstre evigt.

Megen tro derpå kan jeg ikke mønstre, for lidelsens erfaring taler imod enhver sådan bøn. Og dog vil jeg hellere tale lidelsens erfaring imod, end at tale imod dig. For du gjorde, hvad ingen af os troede muligt, og hvad vi vel stadig ikke tror muligt. Dog, at tro noget muligt er i kristelig forstand en fattig mands tale, hvis ikke det, der tros muligt, er det umulige.

Så lad mig da bede om det, jeg ikke tror muligt. For måske kan kun den, der er stedt således, at det muliges kunst ingen trøst er, bede om det, der i menneskelig tanke og tale ikke kan tros muligt af andre end dig, hvis tro ikke blot afhang af tanke og tale, men tillige af troens gerning. Ikke blot over for det umuliges mulighed, da det muliges kunst for den nødstedte ingen trøst er, men tillige over for det umuliges nødvendighed.

Å, lad det således nødvendigvis være stedt den i verdens forstand stumme, der i billeder taler om de blomster, som er visnet og trådt under fode og hverken har mund eller mæle til bøn om evig blomstring, at han ved bønnens kraft kan give dem at leve i al evighed.

Amen.

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 17. SEPTEMBER 2008


17. sep 2008 18:13, Ture Lykkegaard

Herre Gud,

du som skabte mig, hvorfor har du skabt mig, når jeg nu ikke ønsker at være til? Jeg lever jo et liv, jeg ikke ønsker at leve og længes efter en død, fra hvilken du vil frelse mig. Kan du, der er gået i døden for min skyld, dog kræve, at jeg skal leve blot for din skyld?

Jeg ved, det er som lerkarret, der siger til pottemageren: Hvorfor har du formet mig sådan? Men du har jo skabt mig således, hvad skulle da hindre mig i at sige det? At lide for dig kunne jeg nok, men at du lider for mig, har blot fordoblet min lidelse. Ikke blot skylder jeg dig livet, jeg skylder dig også at leve det. Og jeg ønsker ikke at skylde nogen noget, og da slet ikke at skylde nogen et liv, jeg ikke ønsker at leve.

Jeg har aldrig bedt om at blive født. Tværtimod har jeg gang på gang bedt om at dø, endog i dine arme. Knus mig som et lerkar, og lad mig smeltes om til noget bedre, der ikke skal bæres af min bevidsthed. Men nej, en sådan menneskelig heroisme vil du ikke høre tale om, og jeg ved godt hvorfor: Du ved nemlig, lige såvel som jeg, at døden i ethvert tilfælde så langt er at foretrække frem for bevidsthedens liv. Derfor, netop til at imødekomme sådan en naturlig og fri menneskelig bevidsthed, har du skabt Helvede. Det skulle vi altså blot vide; at noget er endog endnu værre, ikke end døden, men end livet. Skulle nogen stille spørgsmålstegn ved livet, der dog havde en ende, venter den evige ild.

Hvad gik du da i døden for, Herre? For mit liv? Lad mig da hellere gå i døden for dig, for…å, det var jo Peter, der ville det sådan, efter at være gået i rette med dig, for at frelse dig i dagens lys. Ja, Gud bevare dig, det må aldrig ske, sagde han, såvel som det var samme Peter, der sagde nøjagtig som jeg gjorde før, før han i nattens mørke fornægtede dig, da du…Herre, jeg…Herre, hvor er du?...Tal til mig, blot lad mig høre din stemme i mig. For jeg kan ikke sige amen. Jeg ser kun oppefra din lemlæstede krop på korset, men dit ansigt, dit ansigt er bøjet ned mod jorden, og jeg kan ikke se det, Gud fader, jeg kan ikke se det. Og jeg kan ikke sige amen, Herre, jeg kan ikke sige…amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 18. SEPTEMBER 2008

torsdag, september 18th, 2008

Fader,

jeg ligger her i nat og betragter et enkelt stearinlys, jeg har tændt.

Og jeg tænker, at lys i dig kan slukke mørke, mens mørket ikke kan slukke lyset.

Når jeg tænder et stearinlys denne nat, er der ingen magt i verden, der kan forhindre det i at oplyse mørket, så længe det er tændt.

Og slukkes det en stund, da jeg skal sove, kan ingen magt i verden, end ikke mig selv, forhindre morgenens dagslys i at fordrive mørket.

Nok henligger tingenes grund i verden i mørke for mennesket, som en afgrund så dybt nede under vores bevidsthed, at ingen der gennem tanken tror at kende sin sjæl, kan udgrunde sig selv.

Ingen kan se gennem sit hjertes mørke dyb og stadig bevare forstanden. Men hvor lyset kan skinne i natten, hvilket mørke kan da slukke dagslyset?

Altså er lyset, som du har skabt det, mørket overlegent, fordi det kan skinne i mørket, mens intet mørke kan beskinne lyset.

Dog findes der i verden, såvel som i hjertet, en nat, der henligger i langfredags mørke, hvor mørket endegyldigt synes at have slukket lyset.

Hvor bevidsthedens lys blot er en kort krampetrækning, som for bestandig skal slukkes af dødens mørke, og øjets syn blot blændværk, hvorom den blinde spørger: Hvad er lyset uden øjet?

Og dog er der et lys, også for den blinde.

Var der ikke det, var vi alle fortabte. For lyset i dit rige overgår og besejrer i dig øjets lys.

Endog mørket i dit rige overgår øjets lys, idet skyggen af dit lys, altså dit mørke, er endda stærkere for øjet end noget andet lys.

Ser jeg direkte ind i det hvide centrum af stearinlysets flamme, får jeg en mystisk fornemmelse af at se, hvad egentlig intet øje kan se.

Men blot ganske kortvarigt, så sløres mit syn.

Jeg ser forbi flammen og genvinder øjets lys, der jo som stearinlyset, når jeg skal sove ind i natten, skal slukkes af verdens mørke.

Men stadig blot for en stund.

For ligesom natten, som dødens blund, blot varer en stund, varer også verden blot en stund.

Ja, Herre Jesus, nu forstår jeg, som du har lært os, bønnen til faderen, som angår hans vej til os og vilje med os:

Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden.

Amen.

 

 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 18. SEPTEMBER 2008

torsdag, september 18th, 2008

Å Herre,

nær det hedengangne Jagtvej 69, hvor jeg og min elskede var på aftentur indenfor rækkevidde af larmen fra fjerne tv-helekoptore, uadskillelige fra politiets. Og ellers intet. Mavede os igennem en mængde unge, der var uden alder. Og som os selv uden andet logistisk kendetegn end at være til stede på samme tid i den samme udgave af den samme by og de samme gader.

En pludselig bevægelse i mængden og løb over gaden uden øjensynlig grund. Gik ad fortovet med følelsen af at gøre det uden øjensynlig grund. Spiste på restaurant med et bål udenfor vinduerne. Gik hjem igen, tavse, og tændte for fjernsynet uden anden grund end at se, hvad vi selv så, i en anden udgave af den samme by og de samme gader.

Hver af os til stede i hver vor tid og hver vor krop. Uden andet fælles kendetegn end dette med tiden at forsvinde, som var slutteligt selv elskov uden øjensynlig grund blot en logistisk opstilling af to spejlvendte tegn uden nogen anden betydning end fjernsynets øjensynlighed.

Der hvor to nøgne legemer senere vendtes modsat hinanden og bønnens tale og tungens råb om hjælp svandt ind i et andet køn i en anden udgave af de samme ord og de samme kroppe.

Å, Herre, lad os være til stede i bønnens tale med et grundled, et køn og en tid, som ikke lader logistiske kendetegn fylde sjælens sendeflade.

Å, Herre, lad ikke tungens råb om hjælp opsluges af dette grundledets køn, der pludselig syntes fremmed ved sin bøn, som var tiden, som på fjernsynet, uden anden fællesnævner med sig selv end at være en anden og sært fremmed udgave af den ellers samme by, de ellers samme gader, de ellers samme ord og de ellers samme kroppe.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 19. SEPTEMBER 2008

fredag, september 19th, 2008

Ak Herre,

racismens pestbacille spreder sig i sproget hurtigere, end jeg kan skrive, og overhaler mig indenom og omkring og inden i mig. Alene forskellen mellem et a og et a, der bliver større og større, mens jeg skriver.

En usynlig uhørlig forskel, der gør forskellen, og gør enhver lighed kroget. At være lige er at være identiske, som en masse af et enkelt forbenet a, og at være forskellige er at være fjender.

Og at skelne mellem et a og et a, at lede efter den usynlige uhørlige forskel, der gør forskellen, ad usynlige uhørlige veje, er at være, og ikke kunne være andet end stum.

Til nød være til, og som bønnen være en selvmordsbombe i den borgerkrig mellem bogstaver, som er sammensat til et nyt sprog. Sætninger reduceret til lyde i mindst mulige kvanta; et sprog som vi alle som minimum taler, sådan som sproget er vor tids propaganda.

Ak Herre, var du det ord, der blev kød, synes vi i dag at gå den modsatte vej; at gøre kød til ord som det obskøne minimum af desinformation, som enhver propaganda rummer.

Vis du os i dit ord, hvordan du med dit kødelige legeme for den bedende var den bombe af fred, der ved sine ord og sin død endegyldigt flængede forhænget til det allerhelligste itu, og banede vejen for sandheden.

Den sandhed der, hvor fjernt det end forekommer os, lader sig meddele med ord og bogstaver, og som ikke søger forskellighedens fjendskab, men er lige blandt mennesker.

Som den sandhed, der i den fremmede søger sin næste, søg du således os, når vi med ord og bogstaver famler og leder efter talen, der vil andet og mere end den sprogets propaganda, som for massen af det enkelte forbenede a vælger fjendskabet hinanden imellem.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 20. SEPTEMBER 2008

lørdag, september 20th, 2008

Herre,

ofte har jeg tænkt på, hvordan det kan være, at dit komme ikke var så nært, som apostlene troede.

Men da slog det mig nu, at var du kommet i apostlenes levetid, var jeg jo så langtfra nået at blive født, og var således aldrig blevet til.

Og vigtigere endnu; var du kommet i apostlenes levetid, var de mennesker, jeg elsker, heller ikke nået at blive født, og var således heller aldrig blevet til.

Jeg tror også, at jeg og mine elskede var i dine tanker, da Faderen bestemte din time. Og jeg takker dig for, at vi ud af det tomme intet, al lidelse til trods gennem såvel vores som verdenshistoriens blodplettede vej, dog blev til. Og at også vi på den måde, endnu ikke undfangede, blev elsket så meget af dig, at du undte os en plads i nådens lys.

For dette ved jeg, at Satan ikke under os. Men såvel hans som apostlenes spådomme har du med rette gjort til skamme, så vist som du gør alt med rette til vores bedste.

Selvom det så end måtte bedrøve mig, at selv apostlene en tid måtte bedrøves til omvendelse efter dit sind, takker jeg dig så meget desto mere for, at du elskede mig og mine elskede så meget, at du ville det således, at også vi skulle få del i frelsen.

For nok elskede apostlene deres nære og ønskede dem alle frelst, men de kunne ikke elske det, der ikke var til, men som efter din vilje skulle blive til. At elske dette kan og kunne blot du.

For efter din vilje blev vi til ud af et endeløst intet, som ingen har set eller kan se, men som du ser, og som du ville skulle blive til, for at vi ved vores undfangelse også kunne gives at modtage din kærlighed.

Amen.

 

 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 20. SEPTEMBER 2008

lørdag, september 20th, 2008

Kære Gud,

rosen lukker sig om sin kerne, og kernen lukker sig om intetheden. Skab ud af dette intet noget, som er mere end intet. Ja, så meget mere; skrab intetheden ud af dette noget, og luk rosen op, så kernen kan spire med frø af dette noget. Eller rettere, denne nåde; køn og stavemåde er underordnet lydens klang, som er så meget desto mere end alt. For alt og alle roser begrænses af jordens ydeevne og verdens mandtal, mens noget dog, nemlig din nåde, hvor køn og stavemåde underordnes klang, er grænseløs. Igen; skrab intetheden ud af dette noget, så kernen kan spire med frø af noget helt andet, som vi aldrig forstår eller vil forstå, nemlig din grænseløse nåde.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 21. SEPTEMBER 2008

søndag, september 21st, 2008

Å Gud,

skån mig for verden og dens virkelighed, som trænger sig ind i min hud gennem celluloid, og forråder mit hjerte. Ja, al virkelighed er af det onde, når den ætser den hudløses allerede tyndslidte forsvar over for celluloidstrømmens maskebal.

For her er vi sandelig ene foruden dig. Her træller vi for guder, som i en virkelighed, som ikke er verdens, ikke er guder, men noget andet, og ikke mere. Men i verdens virkelighed, dagens eneste ene, er de sandelig guder, som vi tilbeder i celluloidstrømmens maskebal.

Undsig mig, Herre, dette maskebal, for min maske er tyndslidt, og synes at forveksles med et ansigt, snart sagt ætset op af virkeligheden. Således er virkeligheden på syre og andre hallucinogener, og fred da være med det, men den ædruelige version, som kun er én version, er følgelig så svær at spille, at selv neonguderne må give fortabt.

For sådan er vi alle fortabte i en virkelighed, som ikke er nogen virkelighed, men et sansebedrag. Giv os sanserne tilbage, så vi kan se og sanse ret de huller, der er, ikke i den hudløses tyndslidte forsvar, men i neongudernes pladerustninger, som evigt alene tiden fortærer. Hjælp os med, hvor sanseløst forvirret over denne bøn jeg end er, at styrke de ting, der består.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 22. SEPTEMBER 2008

mandag, september 22nd, 2008

Herre,

altid, altid når jeg skal bede, er det svært at finde ord. Hvad skal man sige? Og denne skam herover, som er af rent verdslig natur. Passer det sig nu for en ordentlig bøn at sige sådan og sådan? Eller værre endnu: Kan nogen bøn med agtelse for sig selv (læg mærke til to rent verdslige egenskaber ved en sådan; dels at den iagttager sig selv, og dels at den af sig selv forventer, ja, kræver agtelse) virkelig betvivle, hvorvidt den bruger de rette ord?

Gud (sådan ville en sådan bøn sige, Herre, hvis den i dette henseende var udstyret med talens fulde brug) har jo gennem Jakob sagt, at man skal bede i tro, uden at tvivle, og i øvrigt (læg især mærke til dette) ville en bøn af en hellig da aldrig betvivle sine egne ord. Så var det da i hvert fald en dårlig bøn. Og som samme Jakob siger om dårlige bønner, bliver der for disses vedkommende ikke tale om nogen bønhørelse, da de blot er af rent verdslig karakter.

Herre, jeg tror, at sagen er stik modsat. Det, som er af rent verdslig karakter, er skammen over tvivlen, skammen over de famlende ord og skammen over, som den hellige Jakob udtrykker det, af bønnen intet at få. Denne skam er rigtignok af verdslig karakter, men at bede med tvivl, famlende ord og udsigt til intet af bønnen at få, det kræver derimod tro, fordi man da beder på trods af skammen, uanset om en sådan skam passer sig for en ordentlig bøn med agtelse for sig selv.

For troen har vi ikke selv, vi har blot skammen. Troen, derimod, gives os af Ånden, hvad Jakob sikkert ville indvillige i. Men hvad siger Paulus foruden dette?

Herre, Paulus kender bønnens tvivl, og finder derfor, da vi ikke selv ved, hvad vi skal sige, at Ånden med uudsigelige sukke går i forbøn for os. Og jeg mener at kende Ånden godt nok til at vide, at den, med dens uudsigelige sukke, ikke kender til verdslig skam. Et uudsigeligt suk, i modsætning til Jakobs højst udsagte sukke, kan ikke kende til verdslig skam, idet ingen skamfuld tvivl, skamfulde ord eller skam over intet at få, vil kunne undgå at sukke så udsagt højt, at hjertet hører det. Og skammer sig.

Å, hvilken tåbelighed at skamme sig over sig selv for dig, der dog til fulde kender vort hjerte, og bagom alle ord at iagttage sig selv med ringeagt. Det er denne slags bøn, der ikke synes at give afkast, idet ordene ikke er overladt Ånden, men derimod egen tunge, og dermed ikke rettes mod Gud, men mod ens eget selv.

Herre, giv mig da at tale gennem Ånden, for jeg ved, at Ånden ikke skammer sig overfor dig, således som den heller ikke skammer sig over min tvivl om mit ordvalg. Blot en ting vil jeg frabede mig; lad mig aldrig, ud fra mit ordvalg, som den hellige Jakob, lade beregne, om jeg af bønnen får eller ikke får noget.

For om jeg således mener at få noget, hvad end han dermed mener, skyldes det ikke mit ordvalg, men ene og alene min evne til at bedrage mig selv til at tro, at der af bønnen gives mig opfyldelse af noget andet ønskes magt, end af ønsket om, at din vilje må ske, sådan som du har lært os at bede.

Forventer jeg således at få noget i kraft af mine retoriske troserfaringer, får jeg dog intet. Hvad jeg ene og alene beder om, Herre, er blot tro, ikke i kraft af egen gerning i ord, men i kraft af din Ånd.  

Amen.

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 23. SEPTEMBER 2008

tirsdag, september 23rd, 2008

Kære Jesus,

så meget mere som vi har gjort vejrliget til en videnskab med femdøgnsprognoser, kuling og stedvis regn, så meget mindre forstår vi os på i dag at tyde vores egen tid. For her kommer det hverken an på videnskab, håndaflæsning, sociologiske analyser eller spådomme. Er segmentet end den kulturelle avantgarde, bliver vi kun så meget klogere, som tidens manifester fortæller os, at vi skal være.

Ja, endnu mindre end dine samtidige forstod at tyde din tid, forstår vi i dag, pakket ind bag den tynde fernis af femdøgnsprognoserne, kulingen og den stedvise regn, at tyde vores egen.

Heller ikke jeg skal forsøge mig med andet end min blindt famlende bøn om sne. Ikke en sne, kære, som i femdøgnsprognoserne, men en sne som må falde som manna fra himlen og dække hver sjæl blot med tynde flager af åndelig føde.

For den sne, om hvilken jeg beder, er hinsides meteorologernes prognoser, og måtte den komme til os, kære, så lad den være usynlig blandt kulinger og stedvis regn.

Lad der i hjertet være et sted, hinsides femdøgnsprognoser og i al evighed hinsides videnskaben, håndaflæsningerne, de sociologiske analyser og spådommene om verdens vejrlig, kampe og krige. Og lad da der sneen falde i vore hjerters lønkamre, lindre sår og sygdomme og opfylde de ensommes, de forladtes, de fængsledes og enhver i universet forgrædt sjæls håb og længsler.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 24. SEPTEMBER 2008

onsdag, september 24th, 2008

Kæreste fader,

jeg føler så stor en kærlighed til alt, hvad der er skabt, alt hvad mit øje kan rumme. Hvor meget større må min kærlighed da ikke være til dig, ja, hinsides min forstand, når du, den usynlige, der har skabt alt dette, i din søn selv blev til et kødeligt menneske iblandt os.

Hvis Johannes i sit evangelium blot skrev ned, hvad han havde set og hørt, hvor uendelig meget større er ikke det, han så og hørte? Og hvis han tillige med det med sine hænder formede, hvad han ikke havde set og hørt, hvor uendeligt meget større er ikke du, der med dine hænder har formet Johannes?

Og alle tragediedigterne. Å, havde jeg dog bare vidst, at du aldrig har formet livet som en tragedie. Det er tragediedigterne selv, der har gjort det. Og hvorfor? For kunstens, eller snarere, skabelsesaktens skyld, i utaknemmelighed over for det skabtes skønhed. Over for skaberen.

Skulle de da slet ikke have skrevet deres tragedier? Jo, Herre, for skabelsesakten er som elskov, men også blot som elskov, ligesom elskov – det smukkest mulige billede på foreningen med dig – blot er som skabelsesakten; en menneskelig skabelse, der synes smukkere end livet selv, men som blot er en følge og tåget afglans af dets egen tilblivelse.

For intet er smukkere end blot en enkelt partikel af det liv, der er din skabelse. Kun i verden kan vi synes modsat, og dermed aldrig forstå, uden samtidig at sprænge forstandens rammer, hvilken ufattelig skønhed – af hvilken skabelsesakten blot er en bleg efterligning – som skabelsen af os i skaberens eget billede er et aftryk af: en vidunderlig nåde, grænseløs i tid og rum.

Ja, nok går det skabte i sin bogstavelighed i denne verden ud over vores forstand. Men en dag, den dag som i dig evigt er i dag, skal vi se og med forstanden rumme denne grænseløse skønhed; den dag, hvor du bliver alt i alle.

Amen.

 

 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 24. SEPTEMBER 2008

onsdag, september 24th, 2008

Kære Herre,

det er med verdens skønhed som noget større og mere, end hvad sanserne kan registrere, men blot hjertet. Således så jeg en gammel tigger ved et busstoppested på Vesterbrogade. I verdens forstand ussel og forkommen, men for hjertet dog besjælet af et liv, man ellers kun oplever i drømme eller på film.

Og så alligevel, da hun umælende rettede blikket mod mig, så jeg væk. Ikke fordi jeg ikke kunne undvære de par kroner, men fordi denne scene var mig for stærk en kost. For hvad sanserne ikke ved, men kun hjertet, at evangeliet udspiller sig for næsen af os, når tilsyneladende på slump bevidstheden.

Men på en højst mærkværdig og ubehagelig måde, idet den venstre hånd blot alt for mistænksomt havde blikket rettet mod den højre. Som i en drøm eller en film, der også har et æstetisk hensyn at tage, var evangeliet med ét for bevidstheden fjernt.

Og som i en drøm eller en film kom bussen straks derefter, og jeg flygtede ind i den. Bort fra den gamle tigger, hos hvem mit hjerte stadig hang, og bort fra evangeliets pludseligt uæstetiske virkelighed.

Herre, lær mig at leve i det pludselige og altid ubelejlige nu, hvor evangeliet er at finde. Åbn mine øjne bag deres duggede ruder, så bevidstheden ikke fremtræder som en skuespiller på en scene, men lytter efter hjertets banken.

Det hjerte for hvilket evangeliets virkelighed rummer et liv, der er langt finere end de sarteste emotioner. Og for hvilket enhver æstetisk hensyntagen til bevidstheden blot er at regne som forstandens reservation over for den skønhed, som åbenbares hjertet, men aldrig til fulde registreres af sansernes måleredskaber.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 3. OKTOBER 2008

fredag, oktober 3rd, 2008

Herre,

nok siger jeg det ikke, men jeg tænker det. Og måske tænker jeg det end ikke som en klar tanke, men jeg føler det. Det er det afgørende. Hvad jeg føler? Å, sådanne ting har jeg end ikke lyst til at tænke på, for slet ikke at tænke på at tale om det.

Men det fylder mine tanker til bristepunktet, fordi jeg føler det; løse, iturevne og ustrukturerede tanker, som jeg ikke vil være bekendt, ja, som end ikke vil være sig selv bekendt, og endog, så løse og iturevne de er, knapt er bekendte med egen eksistens.

Men det er ingen undskyldning, og det ved de til fulde. For nok har de ikke noget anker i sjælen, og dog kender de skammen. Og væmmes ved den. Ja, Herre, du ved, de kender til skam, såvel som de til fulde er sig selv al deres skændsel og æreløshed bevidst.

Jeg, det vil sige, ikke det jeg, der tænker dem, for det nærer så stor en skam, at det ikke lader sig tænke at bede således, og dog, jo, netop sådan; det jeg, der lader sig tænke i al dets skam og skændsel, vil bede for sig selv og for disse tanker. For de to lader sig, al smerte ved at bede således til trods, ikke adskille. Du tror mig, Jesus kære, det ved jeg. Om ingen anden, så tror du mig.

Så tager du da imod min bøn for disse tanker? Jeg spurgte højlydt for mig selv, kære, men du svarede mig allerede forinden, sådan som du altid har svaret mig, endnu før jeg højlydt har spurgt.

Endnu før mig jeg, i al dets skam og skændsel, har overvundet sig selv, har du overvundet skammen og skændslen for mig og på ny givet mig mod til at bede, midt i al skam og skændsel, for disse mine løse og iturevne tanker.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 4. OKTOBER 2008

lørdag, oktober 4th, 2008

Å Gud,

sig mig: er jeg gal? Jovist er jeg gal, det ved jeg jo, men hvordan forstået…gal? Jeg mener, holder du mig for en gal?

Angiveligt ingen hallucinationer, diskrete tankeforstyrrelser, let nedsat stemningsleje, jo jeg kender snakken, men…er ikke også dette den rene galskab? Raver ikke også forfatterne bag sådanne ytringer rundt i mørket og leder efter stikkontakten til virkeligheden?

Jovist vil de benægte det, men ved de overhovedet, hvad de taler om, disse prosaiske fortalere for virkeligheden? Hvor liden en tvivl i deres hjerter skulle der ikke til for at rokke ved virkelighedens ufejlbarlighed?

Og ifald denne tvivl ikke opstår? Sandelig er det sikkert for lidet dybtfølte emotioner det almindeligste, men i al denne almindelighed, som kaldes virkelighed, ja, i denne ellers nok så dybfølte tro på almindelighedens urokkelighed, ved denne er al virkelighed død, borte og for længst begravet netop for den sjæl, der i sit hjerte nærer blot mindste tvivl om virkelighedens urokkelighed.

Hvem kan man da stole på i denne strid? Sig selv? Nej, det går ikke an, hvad både jeg og almindelighedens fortalere, sandt nok på hver vores måde, tydeligt føler. Derfor denne løse, fortumlede snak henvendt til dig, Jesus kære. Med dig må denne virkelighed stå og falde, det skulle dog ethvert kristent menneske mene.

Vores bror, apostlen Paulus, skrev jo til korinterne, at du har besluttet at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. Ja, at du udvalgte det, som er dårskab i verden, for at gøre de vise til skamme.

Se, at ville gøre sig til en dåre i solidaritet med evangeliet, ja, endog at være en dåre i så henseende, beviser ingenting og er blot dårskab af en ganske anden og mere prosaisk slags. At ville være en dåre i så henseende og i samme stund tvivle om virkeligheden, ak, det er sandt og vist dårskab for dig, såvel som den realitetstestede virkelighed er det.

Afgør du striden, er begge parter altså dårer i begge ordets betydninger. Ikke kun tåbelige, men tillige gale. Findes der da ingen kundskab, der kan forlige denne tåbelighed, ingen helbredelse for denne galskab? Til døden er vi tåbelige, til døden er vi gale, alle os til hobe der strides om eksistensen, graden og arten af virkelighed.

Du ler af os, kære, jo det mærker jeg, men det er en medfølende og deltagende latter, for latteren afklæder os stykke for stykke al egen visdom, til vi nøgne for dig kan afgive hvert vores vidnesbyrd.

Le bare af os, kære, når vi taler om eksistensen, graden og arten af virkelighed, men lad latteren forstumme, når vi til sidst for dig har skrællet al tåbelighed og galskab af vore da nøgne sjæle. Nok forvirrede og kede af det, nok fulde af alle de følelser, menneskesjælen rummer, men afklædt verdens maske.

Lad os da kunne tale frit med dig uden latter. For da vil latteren ikke længere være befriende, som den efter dit sind er under tyngden af vores civiliserede maskering, men bedrøvende.

Ja, jeg ved, at du ikke vil le af os, når vi således afklædte står for dig, og bedrøvelsen i vore sjæle er så sand og ægte, at den i autenticitet så at sige er virkeligere end nogen eksistens, grad og art af virkeligheden.

Hav da medfølelse med os og tal i inderlighed med os alle, lige fra dem, der var fortalere for almindelighedens såre dårskab til den, der gjorde sig selv til en dåre i modstand mod disse.

Amen.

 

 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 10. JANUAR 2009

lørdag, januar 10th, 2009

Kære Gud,

jeg beder dig om at lade underet ske. Ikke kun for mig, som lider, men for de mange, som aldrig fødes, og alligevel dør med døgns mellemrum, som invaderes af drømmenes fabeldyr, og derfor bestandigt må flygte fra ensomhed til ensomhed, og som aldrig finder et øjebliks hvile under bombardementerne fra tv-masternes blodige pulsslag.

Ja, lad underet ske, som du vil, og således også på jorden, før vi dør. For dør vi uden dette, vil vi aldrig fødes på denne jord uden at dø med døgns mellemrum. Da vil en rest af døden klæbe til vore himmelske legemer som en sorg, vi nok forstår, men aldrig forstod, før det var for sent, og var blev til er. Tager jeg fejl, så ret mig, men jeg beder dig; lad underet ske, som du vil, og således også på jorden, før vi dør.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 11. JANUAR 2009

søndag, januar 11th, 2009

Kære Jesus,

jeg beder for krigeren, som ikke mere magter at kæmpe, for flygtningen på sin vej uden et eneste våben, og for hver enkelt underlegen soldat i natten.

Jeg beder for rebellen, for den ulykkelige charlatan, den forladte og svigtede og for den udstødte af byen og landet.

Jeg beder for den blide, for den sagtmodige, for sindets vogtere og beskyttere, for maleren og poeten så langt bag tiden for din sandhed.

Jeg beder for de tunger, som intetsteds har at vise deres tanker, som var de taget for givne; for den døve og blinde og for den fredløse, som dag og nat forfølges af mediemaskinens vanvid.

Jeg beder for dem, der leder, på deres sprogløse søgende vej, for de ensomme hjerter med hver deres uudsigelige sorg, og for alle der bag tremmer af jern er fængslet.

Jeg beder for de lidende, hvis sår ikke kan heles, for de forvirrede, anklagede, misbrugte og for hver eneste og enhver i hele universet, der er slået ud af kurs og revet løs fra sjælens hængsler.

Å ja, Jesus, således beder jeg bag rim og frost, bag ord, stavelser og sætninger, der sært og dunkelt skjuler mit hele hjertes længsler.

Amen.

 

 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 11. JANUAR 2009

søndag, januar 11th, 2009

Å, Gud,

tilegnet Maria, min Magdalene, efter endnu en søvnløs nat, hvor jeg anede hende i gadelampernes skær af virkelighed. Uden mørket er jeg i lysets vold, hvor gadelamperne opløses af lysvældet, og synes evigt slukkede.

Tro mig, jeg elskede hende og hver af de syv dæmoners dårskab, der lod hende sidde sløvt, og som lyste søvnigt ud af hendes urolige øjne som ud af det blafrende stearinlys på mit natbord.
  
Det var før hun gjorde entre i evangeliet, da du spredte lyset i hver afkrog af hendes sind. Jeg er en bifigur, en verdslig skjald, end ikke værd at nævne, og slet ikke da hun forlod mig i Magdala, trofast ved Guds dårskab selv mod lysets død i Jerusalem.
 
Så meget mere elskede jeg med hende i hjertet, som nu, hvor jeg blot end klarere, ved tanken om lysets død, i det tætte mørke aner hende som en flammende afglans af lysets lys.
  
Å, Magdalene, der fulgte og var tro mod dig, endda da du lå i graven, da det var nat i hele verden.

I nat i Magdala ser jeg nogle timer endnu, ved Guds dårskab, hendes lys i sindets afkroge. Og dog, øjeblikket efter slukker jeg al lys på mit værelse, så at lyset nu blot er at finde udenfor i verden.

Og da jeg, stadig søvnløs, lægger mig på mit leje, tænker jeg tilbage på Magdala og ønsker her et øjeblik, som et skjulested for samvittigheden, lysets død, således at det aldrig igen var blevet dag i hendes sind.
  
Ikke som det står skrevet, at mennesket elskede mørket mere end lyset, for det det elsker, tænker jeg uroligt, er dog netop det blege lys i natten; hvad var dog natten uden verdens blafrende glød?

End mere, langt mere end lyset, elskede digteren lysets svage afglans, sådan som kødet i mørket lyste ud af hendes urolige øjne under gadelampernes skær af virkelighed.

Å, Jesus, lad mig finde lyset i dig, snarere end i gadelampernes skær af virkelighed. Men lad mig aldrig slippe min kærlighed til Maria fra Magdala. For det styrker min tro, at ingen som hende, helbredt fra dæmonernes død, dog stadig ved Guds dårskab var trofast selv mod lysets død i Jerusalem.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 12. JANUAR 2009

mandag, januar 12th, 2009

Herre,

ofte beder jeg som apostlen Paulus om, at du måtte fratage mig min pinsel, og ofte mærker jeg samme svar som han, nemlig at din nåde er mig nok. Men Herre, lyt nu her, for i dag vil jeg takke dig.

For nogle gange, når jeg i selvtilstrækkelig vrangvillighed og forargelse over dit ord måtte spørge mig selv, om min tåbelige stolthed overhovedet ønskede mig frataget min pinsel, fik jeg vel blot, hvad jeg fortjente. For da ønskede jeg end ikke din nåde. For i så fald frafaldt jeg fra livet i en slags åndeligt selvmord.

Men du vil det anderledes, og du, der fuldt ud kender mit hjerte, ved, at også jeg vil det anderledes. Dog er det uden min egen fortjeneste, når du i et sådant tilfælde giver mig livet tilbage. Ja, du giver, hvad jeg er for led og ked af, til at vide af eller bede om at kunne få; du giver endog mere, end hvad mit hjerte kan forestille sig af goder. Dette tror jeg, for denne tro har jeg erfaret mig udelukkende ved din nåde. Og når pinslen rammer mig, vil jeg trøstes af denne dyrebare troserfaring, for i denne er der trøst at finde, og af trøsten kommer nåde.

Lad mig mere og mere få del i denne nåde ved Jesus Kristus, vor Herre, forlad mig aldrig, og lad mig, hver gang jeg vender mig bort fra dig, vende mig til dig og din kærlige favn. For således elskede og frelste du engang og i al evighed verden uden at dømme.

Om mig må du dømme, alt efter hvad du finder i mit hjerte, men i nat er jeg frimodig, for jeg mærker, at jeg er fuld af taksigelse, trods at du, for hvem intet kan skjules, ved at jeg rummer synd. At jeg således under samtale med dig ikke kan bedrage mig selv eller andre, jeg elsker, er dog en trøst for min sjæl, som var formørket af pinslens forargelse over dit ord, ja, over din nåde. Men i trøsten, ja, netop i trøsten fandt jeg nåden, og dermed en kilde til evig tak i dit navn.

Amen.

 

 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 12. JANUAR 2009

mandag, januar 12th, 2009

Herre,

det hænder, ofte eller sjældent, jeg ved det ikke, at jeg ser et syn for mit hjerte, som så jeg direkte ind i Himlen. Om det varer halve, hele eller flere sekunder, ved jeg ikke, for tiden er denne stund sat ud af kraft, således som mangen en digter har beskrevet det.

Jeg sanser saligheden med mit hjerte, og mit hjerte ser noget lig en høj bjergtop, der forsvinder igen, så hurtigt som den kom. Først derefter, da rationalet er vendt tilbage, betænker jeg den lange vej derop; jeg, der i et syn ser noget, der ikke er til for forstanden, tænker nu på det som en uendelig lang vandring, jeg aldrig synes at få så meget som begyndt på.

Men i bønnen, Herre, kan jeg i nogle øjeblikke tænke, at mine sjælelige lidelsers vej er denne vandring op ad bjerget, hvis bjergtop jeg i synet kan se, men aldrig kan se før eller efter.

Jeg beder om, at denne min lidelses vej er en vej op ad dette bjerg, hvis bjergtop jeg langsomt og usikkert nærmer mig. Først i synets glimt, og siden, som jeg sanser saligheden med mit hjerte, i erkendelsen af, at vandringen ad denne vej er vandringen mod salighedens hjerte selv, hvor al lidelse på vejen for intet er at regne mod den bjergtop, hvor jeg endeligt vil finde dig.

Jeg ved, jeg beder om meget. Men, Herre, så sandt som du er sandheden, vejen og livet, lad da blot de lidelser, jeg nu gennemgår i denne tid og i dette liv være livet, som du levede det, lad mig gå ad den vej, som du er, og lad sandheden herom, som rationalet betvivler, bestyrkes i min tro af din almægtige myndighed.

For da, Herre, da vil jeg i hjertet aldrig tabe bjergtoppen af syne, og dens saligheds afglans vil oftere end sjældent vise sig som et syn for mit hjerte, som så jeg direkte ind i Himlen. Om det da vil vare halve, hele eller flere sekunder er sjælen uvedkommende, for jeg vil da vide med dig, hvad ingen skjald ved, men kun uafvidende kan synge om, at evigheden begynder hvert eneste øjeblik i dig for aldrig at tage ende.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 14. JANUAR 2009

onsdag, januar 14th, 2009

Bøn over en af prædikenteksterne til 2. søndag efter helligtrekonger

Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: [Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen; den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; den, der underviser, sin undervisning; den, der formaner, sin formaning; den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne.] Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Rom 12,[6-8]9-16a

 

Kære Gud,

alle har vi hver vores gebet i livet; nogle afstår fra spil, dans og sprut, andre lever af det. Nogle er dagligt timevis beskyttet mod den alt for virkelige virkelighed under tv-skærmens kaloriefulde hinde, andre lever i hudløs askese fra ethvert massemedium.

Men lad både den, der afstår fra spil, dans og sprut, lige såvel som den, der lever af det, begge gøre det af oprigtig kærlighed, hengivent brodersind og brændende af iver i ånden. Lad både den, der dagligt beskyttes mod den alt for virkelige virkelighed under tv-skærmens kaloriefulde hinde, såvel som den hudløse asket, være glade i håbet, udholdende i trængslen og medfølende med de glade eller grædende. Lad os alle, med hver vores bidrag, fra hvert vores hjørne af en uoverskueligt stor virkelighed og med hver vores temperament, natur og levevis, tjene dig, som vi nu engang bedst muligt kan.

Vel er der nogle, der ved at leve af spil, dans og sprut tjener dig bedre, end dem der afstår fra det, og vel er der nogle, der viser alle parter større agtelse under tv-skærmens kalorietunge puppe, end den hudløse asket. For hvad et menneskehjerte rummer af den oprigtige kærligheds nådegaver, kan ingen se eller bedømme ud fra deres kalds skøn, og jeg beder om, at ingen, uanset hvor afholdende eller asketisk de lever deres liv, dømmer andre ud fra deres levevis. Lad alle tjene dig med den nådegave, de har, om denne nådegave endda måtte udfolde sig i spil, dans og sprut eller under tv-skærmens beskyttende hinde.

Amen. 

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 16. JANUAR 2009

fredag, januar 16th, 2009

Kæreste Jesus,

velvidende at bønnen er skrevet i verden, ville jeg så gerne bede om at føres et sted hen, hvor du ventede mig, og jeg ventede på dig. Dette glemte sted på jorden, som jeg ved, er dit hjertes hjemsted.

Hvor tiden ikke er gået i stå i et endeløst antal cifre uden ansigt eller navn. Hvor tiden ikke er gået i stykker og brudt op i doseringer af det, der var engang. Hvor al tid ikke er gået af led, og tegn og sætninger ikke er blevet til tal og systemer og problemer placeret i æsker.

Ja, dette glemte sted på jorden, hvor altid engang begyndte; der ville vi en dag mødes, hvor du ventede mig, og jeg ventede på dig. Dette glemte sted på jorden, der er dit hjertes hjemsted, dette glemte sted ville jeg så gerne bede for, for igen at begynde på livet!

Amen.

 

 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 16. JANUAR 2009

fredag, januar 16th, 2009

Å, Herre,

jeg vil bede for min veninde og for hvert hjerte, der skal leve gennem så mange vintre som dem, hun har kendt, uden at blive koldt eller føres vild. Og jeg spørger dig, bedende i frost og rim; er din kærlighed ikke en stille ild?

For ægthed er fremmed og hjerter i fare, hvor gader belægges med guld, mens hun, min veninde, vandrer på broer over afgrunde af gråd og smil. Og Herre, sandelig jo, tænker jeg; din kærlighed må dog være en stille ild –

Aldrig har hun låst mig inde i hjerteformede længsler, og dog selv været fanget i fængsler af frost og rim, så alt for grove og små til en sjæl så mild. Å, Herre, jeg beder dig på hendes vegne: lad din kærlighed være en stille ild.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 18. JANUAR 2009

søndag, januar 18th, 2009

Kære Gud,

jeg vil bede for en ældre kvinde, jeg kender, som lider under stadige smerter i kroppen. Å, Jesus, du som helbredte menneskers smerter i både sjæl og krop, men selv måtte gå så smertefuld en vej; du ved, at livets vej er trang, ja, stadigt trangere, jo mere døden nærmer sig.

Og dog. For ad livets stadigt trangere vej drager du os ind til dig, således at vejen, om end trangere, så dog stadigt nærmere kommer og nærmer sig dit hjerte, som er os lovet, når du bliver alt i alle.

For om end vi med alderen bevæger os længere og længere bort fra hvert vort jordiske hjem, drages vi samtidig stærkere og stærkere mod vort alles fælles hjem, hvor vi alle som én er brødre og søstre. Jeg beder dig om at lindre denne kvindes smerter og huske os på, at livets vej dog for os kun er trang, når møje, besværligheder og bekymringer i vort jordiske hjem overskygger længslen efter vort himmelske hjem.

Den længsel som du har plantet i os som et blivende sædekorn, der ad den trange vej i ånden stedvist, som var vi allerede i det himmelske hjem, gennem årene er vokset vildt og frodigt til en seng flettet af blomster.

Å, Jesus kære, du som intetsteds havde at hvile dit hoved; lad den kvinde, jeg kender, hvile sin krop på denne seng af blomster i forvisningen om, at hun en dag evigt selv vil blomstre der, hvor ingen blomster visner, hvor vi alle blomstrer i dig. Og hvor hendes evige hjem ikke, som på den trange livets vej, blot stedvist er at finde, men allerede for den elskende er fundet, dengang du fandt hende.

Amen.

 

 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 18. JANUAR 2009

søndag, januar 18th, 2009

Kæreste Gud,

udenfor mit vindue lyser en enlig gadelampe, der minder mig om dig og om alverdens ensomhed, der aldrig synes at kunne deles mellem os mennesker, men kun deler os fra hinanden. Herre, du der var menneske, del du dig med mig.

Og det sner ikke.

Nej, det sner ikke, som det ellers gør det på aftener som i aften, eller netop ikke gør det, selvom jeg inderligt ville ønske, at det gjorde. Ja, netop sådan som det aldrig gør det, når jeg inderligt ville ønske, at det gjorde. Når jeg inderligt ville ønske, at jeg et sted i tankerne med en elsket ville have kunne delt synet af hver enkelt af de fnug, der ensomt ville falde blot en hvisken fra hinanden under gadelampens skær.

Men det sner ikke.

Og selv hvis det havde sneet – selvom jeg havde siddet og holdt den elskede i hånden, havde jeg ikke kunnet aflæse denne hvisken i hendes ansigt, men noget andet. Noget som jeg ikke ville forstå, og ville citere forkert, og af ren iver efter at forstå synet af regnen ville – å, Gud, jeg tør næsten ikke tænke mere. Men måske er der virkelig en grund til, tænker jeg så endelig, at det netop aldrig sner på aftener som i aften.

Jeg beder dig ikke om at lade mig forstå denne grund. Jeg beder dig heller ikke om at lade det sne. Men jeg beder dig om, at sneen i vore hjerters ny Jerusalem ikke vil dele os mennesker fra hinanden, men vil kunne deles mellem os. Ja, end mere; at sneen ikke længere vil være som enkelte fnug, der falder, men evigt vil ligge uden at smelte, uadskilleligt fra sig selv og fra dig, renere og hvidere end hvad noget menneskeligt sprog har ord for.

Amen.

 

 

 

DAGENS BØN OM SNE DEN 6. FEBRUAR 2009

fredag, februar 6th, 2009

Å, kæreste Jesus,

alting gør så ondt. Jeg er som et træ uden blade. Meningsløst oprejst af den sneglende tid venter jeg. Men jeg ved ikke, hvorfor bladene forsvandt, og hvad jeg venter på. Venter jeg på, at nye blade skal skyde frem, for igen og igen at blæses bort?

Aldrig bliver det forår i mit hjerte igen, og aldrig sommer. Vinteren er vokset både bagud og fremad, og jeg er som et træ, der aldrig bar blade, og aldrig vil gøre det.

Å, skal jeg som digteren blot gå forbi livets lukkede dør, hvor alt er koldt og sort og solen slukket? Skal jeg evigt i mørket mærke, at jeg alene skal gå forbi og bort, hvor tiden tør af alle mine grene?

Da er jeg allerede som en død, ja, døden har jeg lagt bag mig, og venter i mørket på dig. Men du kommer ikke.

Kom til mig, hvor jeg venter på dig, å, min elskede, og hvor du venter på mig. Dette glemte sted på jorden, hvor mit træ ikke længere er oprejst af tid. Hvor mine grene skyder knopper, der altid blomstrer, som ingen tid lader tø, midt i denne tids tid, inde i lysten og døden, der aldrig skal dø.

Amen.

 

 

 

DAGENS ANDEN BØN OM SNE DEN 6. FEBRUAR 2009

fredag, februar 6th, 2009

Å, kæreste Jesus,

jeg elsker dig, som var du min mødoms smerte. I lysten og i døden finder jeg dig. Ingen elskov er som din kærlighed, og ingen kærlighed som din elskov.

For er du end så langt væk, er du mit eget hjerte. Her giver jeg mig hen til dig, som jomfruen giver sig hen til sin brud i lyst og nød, og dog så meget mere i sin lyst og mødoms død.

Amen.

 

 

 

DAGENS TREDJE BØN OM SNE DEN 6. FEBRUAR 2009

fredag, februar 6th, 2009

Å, Jesus,

hvor du er, sover jeg i en seng dækket af blomsters blade. Hvor du er, inderst inde i lysten og døden, er det eneste sande liv at finde. Her, og kun her, tør jeg være til.

Hvor du er, elsker jeg i hjertet med dig. Hvor du er, inderst inde i lysten og døden, er også mit hjerte.

Hvor du er, sover jeg i en seng dækket af blomsters blade. Hvor du er, er stænglernes torne, der stikker mig i hjertet, som et kærtegn af din hånd.

For sandelig, hvor du er, inderst inde i lysten og døden, er også elskovs smerte.

Jeg beder ikke om mere nu, kære, jeg beder ikke om mere. For hvor du er, våger jeg i en seng dækket af stænglernes torne, men sover blandt blomsters blade.

Og det er mig nok for nu at våge i dødens nat og sove i hjertet med dig. For hvor du er, inderst inde i lysten og døden, er det eneste sande liv at finde. Her, og kun her, tør jeg være til.

Amen.

 

 

 

FASTELAVNS SØNDAG, SALME 2

torsdag, februar 19th, 2009

Salmisten skriver: Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede: »Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb.« Han, som troner i himlen, ler, Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme: »Jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige bjerg!« Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt: Han sagde til mig: »Du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den vide jord som arvelod. Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar.« I konger, vær nu kloge, tag imod råd, I jordens dommere: Tjen Herren i frygt! Kys hans fødder i rædsel! Ellers bliver han vred, og I går til grunde; for hans vrede blusser hurtigt op. Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos ham.


Kære Gud,

du lader mig i Salmernes Bog 2 læse, at du er indsat på Zion, dit hellige bjerg, men Jesus kære, om end der på husgavle og i banetunneler står sprayet, at du lever, og således i dag er født, er et sådant glædesbudskab her på Bispebjerg tops bakke, langt fra Zion, afhængig af din hjælp for at undgå bødestraf.

Dog, Jesus kære, lad bødestraffen indgå i dit register, såvel som de sidste, den dag de søger tilflugt hos dig, skal blive de første, og hjertet således, som den fattige i ånden, vil tilbagebetales den salighed, det ønsker, ikke i mønt og penge, men i glæde og fred.

For var glæde og fred da nogensinde skabelsens lod? Se blot historien; fulgte den en menneskelig plan, var der i hvert fald intet menneske, der havde held med en sådan med glæde og fred på sinde.

Hvordan kunne nogen også det, kære Gud, når ethvert parti og enhver fraktion af menneskeslægtens folk nagler hver deres reklameplakater fast, endog i dit navns maskering – tror de at holde stand, og at lykkens lodseddel vil lade deres pottemageres kar undgå at knuses af frelsehistoriens gang og trække netop deres konge frem for alles åsyn og verdens spotlights?

Så ville de også vide, hvad du svarede derpå, du der blev salvet til din død af en fattig skøge; at der ville komme en time, ja, at den var kommet, hvor de alle ville spredes hver til sit og efterlade dig alene.

Hvor ingen, og da slet ikke reklameplakaternes forfattere, forstod, at spraydåserne med sin forkyndelse skulle gøre ethvert parti og enhver fraktions slogan til et stort selvmål, et ådsel hvorom gribbene samledes.

Og skal de end op gennem historien nærmest rituelt gøre det gang på gang, da lad dem gøre det, Jesus kære, uafvidende at din allerede dengang forladte og næsten uhørligt spæde røst før korsfæstelsen endegyldigt havde tilkendegivet, hvad ingen reklameplakats slogan, endsige bødestraf, kan fratage gadens åndsfattige profeter:

Vær frimodige, jeg har overvundet verden.

Amen.

 

 

 

FASTELAVNS SØNDAG, 1 PET 3,18-22

torsdag, februar 19th, 2009

Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem; det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse, han som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham.

Kæreste Jesus,

lad ikke den tanke, der var undfanget af kærlighed, men ikke lod sig tale, blive væk i vrimmelen af glossariums fostre. Denne der, som apostlen beretter om, var ulydig mod Gud i Noas dage, og først lod sig identificere under obduktionen i dødsrigets fængsel, langt væk.

Lad du som den skabende digter, der fører skalpellen, dem, der var ulydige selv over for din langmodighed, genopstå i ære og hellighed, sådan som også en dødfødsels foster kan være et kærlighedsbarn. Ikke som den dåb, som apostlen beretter om, som frelser i kraft af den gode samvittigheds pagt med Gud, men den udøbtes onde samvittighed.

Lad da den onde samvittighed, ja, måske kun denne, for evigt berørt af bagtankernes fængsel, i hvilket du måtte prædike din kærlighed – som den ligger der, sønderskåret og indsmurt i slim og blod – være det kærligheds mæle, der ikke rummes af noget sprog, den menneskelige tanke kan tale, men alene kaldes til live af dit ord.

Amen.

 

 

 

1. SØNDAG I FASTEN, 1 MOS 3,1-19

mandag, februar 23rd, 2009

Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog: Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?« Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.« Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.« Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spist. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spist. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?« og han svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig.« Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?« Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spist jeg.« Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du har gjort?« Hun svarede: »Slangen forledte mig til at spise.« Da sagde Gud Herren til slangen: »Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.« Til kvinden sagde han: »Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig.« Til Adam sagde han: »Fordi du lyttede til din kvinde og spist af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive.« 1 Mos 3,1-19


Kære Gud,

du ved, at også jeg har taget en bid af æblet. Og at jeg da mærkede jeg noget i mit legeme, som jeg aldrig havde mærket før. Du ved, at jeg da mærkede ordenes sødlige stik i hjertet brede sig til resten af kroppen med en eksplosiv kraft. Du ved at jeg – i en pludselig ondskabsfuld hån – tænkte: ’sådan smager altså arvesyndens hæslighed?’

Sandt, et splitsekund var jeg beruset af den verbale synds ekstase, af disse spotteglosers lidelsesfulde skår i sjælen, der synes uadskillelige fra en omtåget lyksalighed, der roligt og tungt lagde sig om øjenlågene og læberne.

Gloser, sagde jeg gloser? Sandt er det, at synden bestod heri, at jeg forstod hvert eneste af Evas lidende ord. Og endnu en blind rystelse af fryd fyldte et øjeblik mine blodårer helt ned til tåspidsen, for jeg forstod…jeg forstod, at lyde kunne betyde noget, som intet havde at gøre med lyden af dem.

Nok havde jeg, ja, både Eva og jeg kendt til navne. Hver fugl, hver fisk, hvert krybdyr havde jo et navn. Men dette her var noget helt andet og mere end bare navne. Hvor smukt lød eksempelvis ordlyden ’elskov’ ikke, når man først vidste hvad ordet betød?

Jeg kunne tænke mig at sige det for mig igen og igen, for til sidst helt at tabe lydens kraft. Det var ikke blot en lyd, som elskovs lyde, det var et begreb, ja, et stykke digtning, der som lyd intet havde at gøre med elskovs lyde. På et splitsekund, og alt dette skete virkelig på et splitsekund, forstod jeg hvert eneste ord, Eva sagde, blot for splitsekundet efter at lammes.

Ikke over stemmen og ordenes lyd, men noget langt frygteligere. Denne ordenes betydning, jeg nu i løbet af et eneste øjeblik virkelig forstod.
For hvad hun sagde, hvilken betydning ordene havde, overgik i isnende rædsel langt både deres lyd og hendes stemme. For først nu forstod jeg, hvad det egentlig var, som hendes stemmes forpinte klang betød:
 
…det var ham, han sagde det jo, ja, nøjagtig sådan, det var digteren…”

”Digteren?”, spurgte jeg sløvt hen for mig, og hørte for første gang mig selv udtale noget, lammet af uudsigelig kval. Ja, uudsigelig, det er ordet, tænkte jeg dystert og begyndte da at lytte til hendes løse, nærmest fragmenterede strøm af ord:

…ja, digteren fortalte mig det…jeg ved ikke hvordan, men jeg forstod godt noget af alt det frygtelige, han sagde; at…at jeg…at vi…jo, at alt dette ville ske! Ned til mindste detalje fremsagde han det, som en hån…dette…digt. Og han sagde det jo; at blot tanken om det ville få mig til at se bort og undslå mig dit blik, for ikke at du skulle…”

”Digt? Hvilket digt?” afbrød jeg hende, overrumplet af udsagnet og af en hidtil ukendt følelse. Et bittert og langsomt voksende nag, ja, had, rettet mod…mod

…for ikke at dette skulle ske! Du piner mig jo, du piner…”

”Fremsig dette digt for mig” afbrød jeg hende igen, denne gang med den ulykkelige nydelse, der består i at forsvare sin egen frelses bitre salighed, å Gud, alene ved synet af synderens pinsel. Den synder, der fra at have været den eneste elskede, nu var som en fremmed.

Nå, så det var det, du tænkte på, sagde jeg skinsygt til mig selv. Skinsygt, sagde jeg skinsygt? Hvad var det dog for en hæslig glose?

Der fulgte en kort tavshed. Derefter begyndte hun, først med en spæd stemme, men efterhånden som recitationen skred fremad, med en antydning af stigende selvsikkerhed, ja, slutteligt som var recitationen den værgeløse synders ene triumf over for frelsen:

Det var som så jeg hendes ansigt kløvet i to. Den ene del mørk og panisk af angst, men den anden del bleg, som havde den en bogstavelig hinde om huden, lige dele betaget af angsten og af ordenes skønhed…

Jeg har grundet over dig i dag
         som
over forårets eget væsen
som over et sært bevidsthedens træ
dækket af ord, som blade i blæsten

Fra knoppernes kuldskære læber
åbner året sig, stilk og stilk sammen
gren for gren, blandt andre æbler
        vil din stilk dog slippe stammen
hvert ord er jo kun et blad i blæsten
det er som det år, der, som årene går
   helt har udgrundet forårets væsen
                             og om lidt er efterår

Ja, selvom jeg netop, dette til trods
          har
måttet digte foråret selv
            husk på, at det vil forlade os
som det vil efterlade hver en sjæl
uden én eneste sommernats svar på
hvad alt, hvad der vil være og nu er
        ville have været, hvis det var så
at jeg kunne udgrunde, hvem du er

I netop dette øjeblik blev hun afbrudt, og mit sind fyldtes af noget nyt, nemlig angst. Ja, en panisk angst som hendes, dog iblandet en fortvivlet vrangvillig trods, da en stemme, den stemme både hun og jeg kendte så inderligt godt, nærmede sig med ordene på et nu truende, og nu alt for godt kendt tungemål:

”Ture…Ture, hvor er du?”…

Å, Gud, tilgiv digterens slangetunge. Du kender jo ordene, såvel som mit hjerte, bedre end jeg gør, og du ved, hvor forførende ordene er. Jeg beder om, efter denne beretning, som er dig velkendt, at ordene på hin dag ikke skal lede os i fordærvelse, som de har gjort det siden syndefaldets tid, men at de da vil renses for ethvert svig. Og at jeg da vil glædes over din røst, som var den summen af disse ord selv.

Amen.

 

 

 

1. SØNDAG I FASTEN, 2 KOR 6,1-2; 2 KOR 6,10

mandag, februar 23rd, 2009

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: Som hans medarbejdere formaner vi jer da til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo: »I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig.« Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag! [ Vi volder ikke anstød med noget som helst, for at tjenesten ikke skal komme i vanry, men anbefaler os selv som Guds tjenere på alle måder: ved stor udholdenhed under trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter og sult, ved retsindighed, kundskab, tålmodighed, mildhed, ved Helligånden og ved oprigtig kærlighed, ved sandfærdig tale, ved Guds kraft, ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar, under ære og vanære, under spot og lovord, som vildledere og dog sandfærdige, som ukendte og dog velkendte, som døende, og se, vi lever, som tugtede, men ikke pint til døde, som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har og dog ejer alt.] 2 Kor 6,1-2; 2 Kor 6,10

Kæreste Jesus,

du sagde, at den, der holder ud til enden, skal frelses. Jeg bekender gerne, at jeg i al min håbløshed gjorde, og momentvis gør, dette triste udsagn til mit credo. For fuldendelsen fraset er det vel med dette udsagn døden, vi sukker efter. Ofte har jeg i fortvivlede stunder fået det råd at holde ud. Men, Herre Jesus, lad mig dog også sætte min lid til dette liv, om det så er en skygge af det kommende livs fuldendelse.

For i mine bedre stunder, da elsker jeg det, som det er, med al dets fortvivlelse, gråd og klage. Og ja; trængsler, nød, angst og pinsler, uro, møje, besvær og søvnløse nætter. Og beder i mine bedre stunder om, at fortvivlelsen, gråden og klagen også inden det kommende livs fuldendelse, som i små lommer af fred, kan vende sig til håb, glæde og, ja, salighed. Også uden, for ikke at sige betinget af, fraværet af de hvide pillers lokkende løfter om mørke og søvn.

Dem som gør mig vildledt og dog sandfærdig, velkendt og dog ukendt, levende og dog død, pint til døde uden at være tugtet, som glad dog altid bedrøvet. For mod den nåde som Paulus fik, er min rigdom dog kun for fattigdom at regne, og min ejendom kun at regne, som ejede jeg intet. For i forhold til apostlenes århundrede er vores magt dog blot afmagt, vores mod blot evig ængstelse og alle vores forhåbninger blot nederlag.

Og dog er det stadig den nåderige tid. Stadig er det frelsens dag. Hjælp mig som korintherne til, om de så gjorde det eller ej, ikke forgæves at have taget imod Guds nåde, således som det hedder, at det nu er den nåderige tid, og at det er frelsens dag.

Ja, kære broder, nok skal jeg holde ud. Men giv mig også et liv at holde ud. Og end mere, med al denne verdens fortvivlelse, gråd og klage; et liv at holde af. For giv det at være sådan, at al afsavn fra verden rummer fristelsen til de lokkende løfter om mørke og søvn. Og tillige at være sådan, at den eneste modgift mod disse lokkende løfters fristelse ene og alene er omsorgen for netop denne verden, så meget desto mere med, som uden, al dens fortvivlelse, gråd og klage.

Amen.

 

 

 

1. SØNDAG I FASTEN, MATT 4,1-11

onsdag, februar 25th, 2009

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ « Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet: ›Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.‹ « Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.’« Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.” Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ‘Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Matt 4,1-11

 

Å Gud,

hvem kan ved sin fulde fornufts frie vilje forestille sig dette udspille sig; skulle du virkelig være blevet stillet over for Djævelen i egen person, have talt med ham, og set alle verdens riger og deres herlighed? Hører ikke dette til fiktionens verden? Kunne det ikke have været foregået anderledes, ja, slet ikke have foregået? Å, lad ikke vore liv således blot være fiktion.

Det er mørkt udenfor. Stilhedens lyde frister mit hoved. For jeg ved jo, at det kunne have været så meget anderledes. Og dog, nej. For hvad du ved, er, at det netop ikke kunne have været anderledes.

Du måtte fristes, lyder det i Bibelen. Og hvorfor? Fordi det ikke kunne have været anderledes. Du resignerede i lydighed over for den forud lagte frelsehistorie. Men kunne du da andet? Du fristedes, og stod imod, javel. Men kunne det dog have været anderledes? Herre, lad blot stilhedens lyde larme i mit hoved.

Ikke at jeg underkender din lidelse. Snarere tværtimod. For som al fiktion er virkeliggjort i dig, selv Djævelens fristelser i ørkenen, er denne virkeliggørelse af en forudbestemt hændelses udfald blot end mere lidelsesfuld. For en tomme anderledes kunne det ikke have været. Eller skulle du have givet efter for fiktionen? Det kunne du selvfølgelig have gjort. Og dog kunne du det selvfølgelig ikke.

Herre, som mine lidelser på forhånd er fastlagt minut for minut, såvel som den såkaldte frie vilje er virkeligheden reduceret til fiktion, da forbarmer du dig over, hvem du vil, og forhærder, hvem du vil, fordi du intet andet kan. Alle livstråde er lagt på en snor, som end ikke du kan fravige. Og den almægtige Gud indgår ikke i dette regnskab.

Derfor, at bede om noget, såsom ikke at ledes i fristelse som du, der end ikke lod sig friste, fordi du ikke kunne fristes, er uden håb. Sandt, håbet findes, men håbets opfyldelse, såvel som troens, er ganske uafhængig af vores eget håb og egen tro.

Alligevel beder jeg for at du skal høre mig, og ikke for at du skal opfylde andet end denne simple bøn.

Jo, vist kunne jeg bede for ikke at fristes. Eller for ikke selv at friste nogen. Men jeg gør det ikke. Jeg beder for fornuftens resignation over for sin egen frie vilje. For lad mig aldrig glemme dette, at den såkaldte frie vilje reducerer såvel din frelseplan som fristelsen i ørkenen til fiktion. For den kunne det jo have været anderledes, ja, kunne ikke have været andet end anderledes.

Lad da blot stilhedens lyde larme i mit hoved. Og lad mig gerne tro, at det kunne have været anderledes. Og at det kan være anderledes. Vi fristes jo ikke over evne. Men lad mig dog hellere have den vished i hænde, at intet sekund kunne have været en tomme anderledes. Da vil fristeren ikke kunne røre mig.

Men det er ikke derfor, jeg beder. For nok ved jeg, at fristeren ikke kan røre mig, og at du blot i smerte ser skabningen forhærdes. Lad det være sådan, om ikke du er en grusom dæmon, at du intet andet kan. For nok led du frygteligt under fristelsen. Men du led ikke af fristelse: Du led blot, fordi den skæbne at lide ikke kunne have været anderledes. Å, Herre, ja, selv ikke for dig. Selv ikke for dig.

Lid du da, i din afmagt over for min livstråd, med mig. Lyt til stilhedens lyde larme. For da forenes vi. Intet mere kan vi. Intet mere findes. For fandtes der mere end dette, var din fristelse i ørkenen blot for et skuespil at regne. Lad den, å Herre, have været så meget mere.

Amen.

 

 

 

2. SØNDAG I FASTEN, 1 THESS 4,1-7

mandag, marts 2nd, 2009

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til thessalonikerne: I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud, og så I ikke foruretter eller udbytter jeres broder i forretning. For Herren straffer al den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om, og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. 1 Thess 4,1-7

 
Å, Jesus,

jeg føler utugten i min krop og sjæl og forarges over korset, da jeg netop foran din korsfæstede krop er befalet at bede til dig i syndigt køds skikkelse. For natten hersker, og jeg gribes i sjæl og legeme af lyst og længsel efter utugten. Ikke at være din brud i hellighed og ære, men i sanseligt begær.

Og hvad mere er, netop som jeg skal bede, føles det, om end kortvarigt, ganske bogstaveligt. Da kaldes jeg jo til urenhed, og ikke til hellighed. Og da overmander utugtens tanke mig pludseligt, idet jeg sidder foran dig, hængende på korset. Bedre end mange andre kender jeg straffen for at smæde nåden, og gribes efterfølgende af en isnende rædsel.

Og dog finder netop nåden efterhånden vej til min utugtige dåds hjerte. Du spørger mig da, om det var for gerningernes retfærdighed, at du blev korsfæstet, eller om det ikke snarere var for den uretfærdige synder? Og du spørger mig: ’Hvordan da i din overtrædelse smæder du nåden, når du begår din synd for mit ansigt og mine arme? Da kender nåden ingen grænser’.

Og hvilken kærlighed føler jeg da ikke for dig, Herre, om end den nu blot finder sit udtryk i synd. For kun mod dig kan synderens kærlighed vende sig, thi kærligheden selv kender ikke synd, selv om du vidner om menneskets inderste tanker og ved, hvad der gemmer sig i dets hjerte.

Således også nu, da du korsfæstes; først for mine synders skyld, og dernæst for min forargelse, der som hos farisæeren i nåden omvender sig til kærlighed. En synders kærlighed, ja, kærlighed af en synd begået foran korset, for dog evigt at besejres af nåden – sov blot med god samvittighed, siger du til mig, for vansiret af blod og sår har kærligheden har fundet den utugtige midt i nattens mørke.

Ja, min Herre Jesus, når du har sagt mig det sådan, da lad det være sådan, lad ikke søvnløst mit hjerte bløde for dine sår, men tværtimod omvendt. Således tør jeg nu trygt have tiltro til, og glædes ved, ikke min egen forståelse eller forstand, men min ulærde lydighed over for evangeliets dybeste hemmelighed. Denne gang, til hjertets lettelse, er din nåde mig så at sige nok, ja, langt mere end blot nok. En tid har min taksigelse således overvundet al forargelse ved korset.

Amen.

 

 

 

2. SØNDAG I FASTEN, MATT 15,21-28

mandag, marts 2nd, 2009

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana’anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.« Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Matt 15,21-28


Kære Gud,

jeg vil bede for en af min elskedes venner, der, tilsvarende den kana’anæiske kvinde, ringede min elskede op midt under vores hyrdetime og sagde, at hun måske havde fået cancer.

Jeg kender hende ikke, og dog, midt i al mismodet, midt i det mørke, hvor hun befandt sig, havde hun kræfterne til at hilse mig. Hun vidste, at min kærlighed ikke stod til hende, men til en anden, og dog havde hun den tiltro til mig, at jeg ville glædes ved hendes hilsen.

Og tænk, kære Jesus, jeg fik en sådan bizar følelse af skyld, fordi jeg lige havde nydt min elskedes safter, øjeblikket før hun ringede til min elskede, og bad hende om at hilse mig, som hun næsten slet ikke kendte.

Og dog kendte hun mig næsten. For hun er nemlig min, og netop min, næste, og derfor bad jeg for hende. Jeg bad for, at det ikke var cancer, hun havde fået. Og hvis det var, at den ikke spredte sig fra underlivet som arvesyndens hæslighed udenfor den menneskelige lægevidenskabs rækkevidde. Men dog beder jeg nu så meget mere om, at evangeliets helbredende kraft tværtimod spreder sig i hendes sjæl for hendes tro, håb og kærligheds skyld. For i forhold til mig, var hun jo som en hedning at regne, jeg, der ikke havde de små hunde i tankerne, der spiser, hvad der falder fra de riges bord. Ikke desto mindre havde hun mig i tankerne.

Og hvis canceren en dag, trods alle bønner, spreder sig som arvesyndens hæslighed fra underlivet og udenfor den menneskelige lægevidenskabs rækkevidde, lad da hendes glæde ved sanselighedens tro, håb og kærlighed aldrig dø.

Lad end hendes krop visne, men ikke hendes kvindeligheds blomst, såvel som heller ikke for mig smagen af min elskedes safter. Lad hende, såvel som os andre, som du har sagt os, en dag blive som engle i himlen. Giv hende denne vished, såvel som visheden om, at hendes kvindeligheds blomst ikke har været forgæves, men i smerte har født børn til verden.

Den verden du kom for at frelse, for at arvesyndens hæslighed ikke skulle fordærve os, men at din kærligheds ånd skulle leve videre, selv når hendes, såvel som min elskedes, kvindeligheds blomst endegyldigt er visnet, om de så i forhold til min person måtte være for kana’anæere at regne.

Amen. 

 

 

 

2. SØNDAG I FASTEN, SL 42,2-6

mandag, marts 2nd, 2009

Salmisten skriver: Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig: Hvor er din Gud? Jeg husker det og udøser min fortvivlelse: Jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Sl 42,2-6

Kære Gud,

jeg vil bede for en lidelsesfælle jeg mødte engang, og som kom fra et andet afsnit. Og den indre sangfugl følte en pludselig sorg over en menneskeskæbne, jeg måske aldrig møder igen, men som dog trøstede sangfuglen ved tanken om, at hendes skæbne er i dine hænder. Jeg forstår derfor som salmisten ikke mig selv og min sjæls fortvivlelse. Min egen sjæls tørst.

Og dog. For spørger jeg som salmistens fjender, såvel som hans fortvivlede sjæl, hvor var du så, da hun som ganske ung, som hele blomsten af den danske ungdom, blev ramt af sindssygdom – da hun og vi andre skreg og tørstede efter dig ved det udtørrede vandløb? Jo, jeg svarer salmistens fortvivlede appel til sin sjæl, at du var, og du er, netop den danske ungdom i sin afblomstrede blomst. Dybt inde i dig splintredes sangfuglenes sang i tusinde stykker, som en blomst der afpilles blad for blad, for sammen med dig på korset at bære deres lidelse og sygdom, som blot bar tidsel og tjørn, og som aldrig kunne have sunget.

Hvad skulle det hjælpe hende? Det er det, jeg vil bede for, kære Gud; at hver eneste af hendes blomsterblade må sættes tilbage på hendes sjæls nælde. For er hun splintret med dig, skal hun også med dig opstå igen i ære og værdighed, for at hendes blomst på din dag som en sangfugl skal synge med en stemmes klang, som var hun blomsten af den tidsel og tjørn, der dog aldrig sang. Og som aldrig har gjort andet end at afpille blomstens sjæl.

Og nok anede salmisten under loven dette. Ja, jeg beder endog nok så enfoldigt om, at han har anet dette et sted i sin fortvivlede sjæl, hvor du var at finde. For hvor mange spørgsmål vi mennesker end mishandler hinanden med, ja, havde vi end magt, som vi har agt, ville vi aldrig magte så meget som at sætte et eneste blad på en nælde og synge med sangfuglens pragt.

Lad ham, der levede under loven og ventede dig, såvel som min lidelsesfælle, der lider under lovens fortvivlelse og skælven, have haft nok i denne vished.

Amen.

 

 

 

3. SØNDAG I FASTEN, LUK 11,14-28

mandag, marts 9th, 2009

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.« Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.« Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!« Luk 11,14-28

 

Kære Jesus,

uddriv fra mig den dæmon, der binder min tunge på min sprogløse søgende vej mod dig. Sandt, Guds rige er kommet til os, og endog dem, der dømmer sig selv ved at tale og kræve tegn, er dit rige kommet til. Lad det komme til syne i den blomst, jeg ikke giver den, jeg ikke elsker. Lad det komme til syne i det regnvejr, som de, der tyder tidens tegn, aldrig spår. For er det end verden, de spår om, findes regnvejret i dit rige kun som næring til den blomst, jeg giver den, jeg elsker. Den blomst jeg søger på min sprogløse vej mod dig.

Om du dog blot kunne være min næring, ja, om jeg end mere kunne være den blomst, jeg ikke giver den, jeg ikke elsker. For da ville jeg høre, hvad jeg ikke hører, og bevare, hvad jeg ikke bevarer. Da ville den dæmon, der binder min tunge, søge sin hvile i det regnvejr, som de, der tyder tidens tegn, aldrig spår. Og lad den blot tage de syv andre med sig, værre end den selv, for at de alle kan falde som dråber på verdenshavenes blikstille bund.

Da vil jeg tale uden at tale. Da vil jeg skrive uden at skrive. For da vil det, modsat profeternes spådomme, regne fra himlen med ord fra dig. Lad mig da være den blomst, som jeg giver den, jeg elsker. Lad mig da bæres i min elskedes moderskød og die hendes bryster, for med regndråbernes rislen at høre og bevare dit ord. Det ord, der er som det regnvejr, verdens profeter aldrig spår og aldrig vil kunne spå om, fordi det er talt på det kærlighedens tungemål, som ingen af dem taler. Og fordi regnvejret kun findes for den, der finder det på verdenshavenes blikstille bund. Å, Herre Jesus, lad mig finde dit rige i hver dråbe, der falder, for at blive ét med det endeløse ocean af mørke mellem mit natlige vindue og verden udenfor.

Amen.

 

 

 

3. SØNDAG I FASTEN, 5 MOS 18,9-15

mandag, marts 9th, 2009

Denne hellige lektie skrives i Femte Mosebog: Moses sagde til Israels folk: »Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene dér gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig; udadlelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst; men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne; ham skal I adlyde.« 5 Mos 18,9-15


Å, Gud,

hvad er din mening med mit liv? Jeg vil gerne bruges som dit redskab, men hvad vil du bruge mig til? Fortæl det til mit hjerte, som du fortalte det til Moses. For jeg forstår, hvad du befaler Moses at gøre, men jeg lever ikke under loven, men i nådens tid. Og hvad da – din vrede og det, du afskyede, er borte, men ikke dermed sagt, at vi er fri for ansvar, endsige at vi ønsker at være det. Jeg vil gerne bruges som dit redskab, Herre. Brug mig.

Det land, som du befalede Moses at tage i eje, er nu at finde i vore hjerter. Kampen mod andre folkeslag på slagmarken er nu afløst af kampen i det enkelte menneskehjerte mellem verden og dig. Spådomskunsten og trolddommen, som du i disse fjerne tider afskyede, er nu overvundet af dig selv i form af den profet, som du sendte. Eller rettere, den hører til i det enkelte menneskehjertes valg mellem hvem eller hvad, vi ønsker at tjene: dig eller os selv, og dermed Satans list.

Lad mig tjene dig, og ikke verdens rænker. Brug mig, som du brugte Moses og profeterne, ja, som du i din frelseplan bruger ethvert menneske, ondt eller godt. Sendefladens mentale tyranni er som eksempler på vore dages spådomskunst og trolddom rykket fra tv-masternes harmløse Ashera-pæle og ind i hvert hjerte, hvor slagmarken er en ensom skueplads for sjælen.

Vær med mig og brug mig, ja, tag mit hjerte i eje som den profet, du forjættede Moses og israelitterne at adlyde. Eller som det i nådens tid ville hede; at elske, for således at adlyde kærligheden. Den kærlighed der er det eneste, hvormed vi på hjertets slagmark kan besejre den Onde.

Amen.

 

 

 

3. SØNDAG I FASTEN, EF 5,[1-5]6-9

mandag, marts 9th, 2009

Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: [I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk – det er det samme som en afgudsdyrker – har lod og del i Kristi og Guds rige.] Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem! For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Ef 5,[1- 5]6-9

Å, kære Jesus,

vi læser, at Paulus forstøder de utugtige, urene og griske fra dit rige. Men færdedes du da ikke med skøger? Helbredte du ikke de urene? Var det ikke dig, der bragte din fred over tolderens hus?

Jo, det var det, og hørte vi blot Paulus’ formaning i kirken uden dette vidende, ville den intet andet end en gardinprædiken være. Vidste Paulus da ikke dette? Jo, vel nok vidste han det. Men han vidste også, at han ikke, som du, havde magt til at frelse det fortabte, men ene og alene havde formaningens nådegave.

Men, Å Herre, er dette ikke forskellen mellem formaningen til de frelste og frelsen til de fortabte? Støder dette ikke en kile ind mellem Paulus og dig? Jo, sandelig, og godt for det!

For lad altid Paulus have vidst, at han, da han skrev, skrev som menneske uden guddommeligt ophav, modsat dig, der intet skrev, men i kraft af et løfte var den Guds søn, der var kommet, ikke for at dømme verden, men for at verden skulle frelses ved dig.

Lige så meget som Paulus dømmer, lige så lidt frelser han. Lad ham, der intet var sig bevidst, på tværs af årtusinderne mellem ham og mig, i Ånden have lagt sig Peters ord på sinde; at du ikke er sen til at opfylde dit løfte for verden fortabte, men at du har tålmodighed med dem, som du færdedes med og elskede, fordi du vil, at ingen af dem skal gå fortabt, men at de alle – utugtige, urene og griske – må nå til omvendelse.

For intet er mere saligt, Jesus kære, end at sige dig tak. Den er på sær vis endnu saligere, denne taksigelse, end det jeg egentlig takker for – på grund af glæden over at din liflige offers duft viste mig nåde og forbarmede sig, så denne dags plage blev en glæde for mig.

Denne liflige offers duft har jeg en hymne at skrive om:

Nogle roser skulle man måske
ikke skrive om
måske skulle man slet ikke
skrive om roser
deres nælder og blade
så jeg vil undlade
at skrive om en rose
eller rettere;
én rose vil jeg undlade
at skrive om
så jeg er sikker på
og er helt sikker på
at læseren aldrig får at vide
som heller ikke jeg
hvad der gemmer sig
bag rosens så
verbalt befamlede blade
for hvad der her er
lader sig ikke skrive
nej, nogle roser skulle man måske
ikke skrive om
måske skulle man slet ikke
skrive om roser
så jeg lader være
rosen som den er
uden verbale befamlinger
med bladene lukkede
om sin egen
af mig ubeskrevne
metaforiske skønhed.

Tak, søde Jesus, og

amen.

 

 

 

MIDFASTE SØNDAG, 2 KOR 9,6-11

mandag, marts 16th, 2009

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt – som der står skrevet: »Han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid.« Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange fold og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os.


Kære Jesus,

rosen, der af digteren sparsomt blev sået, lukker sig om sin kerne, og kernen lukker sig om intetheden. Skab ud af dette intet noget, som er mere end intet. Ja, så meget mere; skrab intetheden ud af dette noget, og luk rosen op, så kernen kan spire med frø af dette noget, som du sandelig så rigeligt giver til den sparsomt høstende. Eller rettere, denne nåde; køn og stavemåde er underordnet lydens klang, som er så meget desto mere end alt. For alt og alle roser begrænses af jordens ydeevne og verdens mandtal, mens noget dog, nemlig din nåde, hvor køn og stavemåde underordnes klang, er grænseløs. Igen; skrab intetheden ud af dette noget, så kernen kan spire med frø af noget helt andet, end hvad der kan opregnes som sparsomt eller rigeligt, som vi aldrig forstår eller vil forstå, nemlig din grænseløse nåde.

Amen.

 

 

 

MIDFASTE SØNDAG, 5 MOS 8,1-3

mandag, marts 16th, 2009

Denne hellige lektie skrives i Femte Mosebog: Moses sagde til Israels folk: Alt det, jeg i dag befaler dig, skal I omhyggeligt gøre, for at I må leve og blive talrige og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre. Husk, hvordan Herren din Gud nu i fyrre år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund.

 

Kære Gud,

jeg beder til dig, som hjertet der banker, beder, men du er så meget mere, end nogen bøn til dig kan være. Jeg beder til dig, som hjertet der banker, beder, for at overholde dine befalinger, men du er så meget mere, end hvad enhver tænkelig bøn af digterhjertet påstås at kunne formulere. Jeg beder til dig, som hjertet der banker, beder, og lader det ydmyge sig og sulte, for du er snarere som den utænkelige bøn, der selv ikke for fantasien tør lade sig formulere, endsige gøre krav på formulering.

Jeg beder til dig, som hjertet der banker, beder, om ikke at leve af brød alene, som når jeg skriver, at jeg elsker dig, og sætningen gør knuder i halsen, fordi du som formuleringens elskede genstand alligevel aldrig kan gøres til genstand for formuleringer, men ene og alene være, som du er.

Å, lad mit hjerte, der banker, bede til dig og være så meget mere, end hvad nogen bøn til dig kan være, for blot således at overholde dine befalinger. Lad mit hjerte, der banker, bede til dig, lad det ydmyges og sulte, men vær du den bøn i hjertet, der ikke gør krav på formulering. Ja, lad mit hjerte ydmyges og sulte, for at lade det vide, at det ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af din mund. Amen.

 

 

 

MIDFASTE SØNDAG, JOH 6,1-15

mandag, marts 16th, 2009

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?« Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver.« En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: »Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?« Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig.« Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden.« Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene.

 

 

Herre,

jeg kender en pige, som ikke vil spise noget som helst, med mindre hun tvinges til det. Overhovedet spiser hun kun de rester, hun spiser, af angst for at tvinges tilbage på den lukkede afdeling. Det er hende, jeg med denne prædikentekst i tankerne vil bede for.

For hvad kan hun ud over spot have til overs for en bespisning, som for hende snarere måtte være et mareridt end et under? Jo, Herre, husk på, at skaren var kommet sulten efter at høre dit ord. Ja, det lyder ud fra fortællingen som om, at de alle tusind havde bragt sig selv i fare for sultedøden i ødemarken for at høre dit ord.

Ligeledes med denne ene pige. Ligeledes sulter hun efter kærlighed snarere end mad. Hendes sult hører ikke kødet, men ånden til. Hendes daglige brød, som opretholder hendes sjæl, er ikke jordiske fornødenheder, men den hunger og tørst efter retfærdighed, der som det eneste kan give denne sult smagen af salighed.

Således vil jeg ikke på hendes vegne bede om, at hun måtte genvinde appetitten på det daglige brød, lige så lidt som at skaren kom ud til dig i ødemarken for at blive mættet med fisk og brød.

Nej, de søgte dit ord og din kærlighed, lige såvel som denne piges sult heller ikke angår mad, men retfærdighed. Som en helgen søger hun retfærdigheden først, og sætter sit liv på spil, for derefter at måtte få de jordiske fornødenheder i tilgift.

Herre Jesus, giv hende at smage retfærdigheden, for er hun først mæt af denne, vil lysten til mad for hende være et mirakel lige så underfuldt, som det under som Johannes i prædikenteksten beretter om.

Amen.

 

 

 

PALMESØNDAG, MATT 21,1-9

lørdag, april 4th, 2009

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Matt 21,1-9

 

Å, Jesus kære,

om du blot således kunne komme ridende ind i mit hjerte, tænker vi vel alle. Og gør dig dermed til en konge over vore sind.

Men to ting strider herimod. For du vidste, hvad vore hjerter ikke kan bære at vide, hvad der ventede dig i Jerusalem, nemlig tortur og død. Og dermed kommer vi til det andet. For hvad vore hjerter ikke kan bære at vide, er, at du ikke ønskede at komme som en konge. Kom du end ridende ind i vore hjerter, måtte vi i hjertet lide tortur og død med dig.

Å, Jesus, kom til mig, ikke som folkeskarernes konge, men heller ikke som den, der bærer en viden om livet, som brister mit hjerte. Kom til mig og mit hjertes Jerusalem, som jeg har beredt for dig. Ikke som mit sinds konge, for når jeg tager imod dig som den, der skal lide en forbryders død, å, undgæld mig min skyld, for mit hjerte kan ikke bære den.

Og hvad mere er, Herre, lad korsets gåde være, at jeg netop, når jeg tager imod dig, som den der i mit hjerte skal lide en forbryders død, netop derved bærer al tortur og død for mig, såvel som den viden, som endnu er mig en gåde, fordi jeg ikke magter at bære den.

Lad dette, Herre, være mig korset gåde nok. For nok kan jeg dele skarernes oprigtige glæde, men dog ikke lod og del i den skæbne, som du led, for at spare mig for den. Ja, Hosianna, velsignet være dig, som kommer i Herrens navn.

Amen.

 

 

 

PALMESØNDAG, ZAK, 9,9-10

lørdag, april 4th, 2009

Denne hellige lektie skriver profeten Zakarias: Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene, han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Zak 9,9-10

 

Å, Jesus,

en nat fandt jeg, et sted på tekst-tv, denne artikel med overskriften:

”Andreasen: Vi skal ikke juble for meget”.

Overskriften drejer sig om en fodboldspiller, hvis klub, Mainz, som han er udlejet til fra en anden tysk klub, netop har vundet en række kampe. Klubben er således netop kravlet over nedrykningsstregen i Bundesligatabellen, men spilleren advarer dog mod jubel; sæsonen er langtfra slut endnu.

Herre, meget står der i Bibelen om jubel og det at juble, men intetsteds jeg kender, advares der mod at juble for meget, når vi jubler i din ånd. Hvad gør da forskellen, når en idrætsmand maner til forsigtighed med jublen, mens den i Bibelen på dine vegne altid synes at være uforbeholden, ja, endda som oftest uden mådehold?

Forskellen er denne, at jublen for idrætsmanden blot har sin tid, som alt andet i verden, i dette tilfælde blot indtil næste kamp, og derfra indtil sæsonafslutningen, hvorefter der blot begynder en ny sæson.

Aldrig vil man høre en idrætsmand udtale, at vedkommendes holdkammerater skal vare sig for at juble for lidt, undtagen i spøgefuldt øjemed. Nej, for idrætsmanden skal der aldrig jubles for meget.
Han ville, hvis han havde været i stand dertil, så udmærket forstå Prædikeren, når denne, med en desillusion, der stikker et par kilometer dybere end vanlig sportsjournalistik, hævder, at der er en tid til at græde, og en tid til at le. En tid til sejr, og en tid til nederlag. Ja, der er for ham fastsat en tid til alt og alle emotioner under himlen, dog undtaget én, nemlig den uforbeholdne jubel, der er foruden al mådehold.

Hvor Prædikeren, der ikke som os lever i nådens tid, men under loven, ikke nævner den uforbeholdne jubel til en given tilfældig tid, er det formodentlig fordi han opfatter denne som en emotion, der i sin mangel på mådehold bryder med hans cirkulære syn på tilværelsen.

En sådan jubel betegner nemlig et afgørende nybrud i en given udvikling, lige fra det enkelte menneskelivs til verdenshistoriens, lige fra den enkeltes vækkelse til din fødsel.

Hvad har dette så med fodboldspilleren at gøre? Jo, om end han i kampens lidenskabelige hede ikke evner at reflektere over det, er hans liv som idrætsmand tillige cirkulært; efter sejr følger nederlag, efter nederlag sejr, således som sæson slavisk afløser sæson. Om så din genkomst var at vente i morgen, ville idrætsmanden stadig bekymre sig for den næste spillerunde, et par måneder senere blot i en anden klub og i en anden trøje.

Så vidt Prædikeren og idrætsmanden, men hvad lærer evangeliet os om alt dette? Det lærer os, at der er en tid, fra den enkeltes erkendelse af din eviggyldige kærlighed til dennes eviggyldige frelse af den enkelte, hvor sejr ikke afløser nederlag, og nederlag afløser sejr.

Nej, for det første er alene sejren i al evighed i vente. For det andet profiterer den sejrende ikke af andres nederlag, men under tværtimod tillige også sin fjende at elskes og frelses af dig. Og for det tredje har verden virkelig en ende.

Man kunne hånligt indvende mod sportsjournalistik, at din genkomst for denne synes usandsynlig, alene med den begrundelse, at din død gjorde dig ukampdygtig. At du endog, lige forud for din død, hvor du ved, at du vil forlades af alle, blidt siger til dine disciple: ’Vær frimodige, jeg har overvundet verden’, må da for sportsjournalisten være fuldstændig kaudervælsk.

Forud for et nederlag, der endda, så at sige, beror på et villet selvmål, at erklære den visse sejr, vender op og ned på begreberne for enhver idrætsmand. Imidlertid kan jublen i din kærlighed blot således være endegyldig, uforbeholden og uden mådehold, idet det er verden selv, inklusiv al uretfærdighed, og al sportsjournalistik, der er besejret, på tværs af hold, klubber og trøjer.

Og idet at det er din kærlighed, der har overvundet verden, er verden således også vundet for din frelse. Så vidt, så godt.

Dog vil hin enkelte fodboldspiller stadig have svare kvaler ved at forstå dette ene, at verden blot kunne vindes og overvindes i kraft af et nederlag, nemlig din lidelse, og ikke i kraft af en sejr i verdens forstand.

Og dog er det netop i kraft af et nederlag, at verden er overvundet. Kun den, der i verdens forstand lider nederlag, uden dermed i verdens forstand at lade sig bedrøve, kan ved overvindelsen af døden overvinde verden selv.
Og dermed evigt for den tabende, endog for den, der har lidt de bitreste nederlag, at sejre. Ja, at sejre, idet du sejrer ved at lade sejren nå de fortabte, og dermed i ånden lade deres jubel være endegyldig, uforbeholden og uden mådehold.

Amen.

 

 

 

SKÆRTORSDAG, 2 MOS 12,1-11

onsdag, april 8th, 2009

Denne hellige lektie skrives i Anden Mosebog: Herren sagde til Moses og Aron i Egypten: »Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Sig til hele Israels menighed: Den tiende dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal den være fælles med den nærmeste nabo om et dyr efter antallet af personer; I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handyr; I kan tage det fra fårene eller fra gederne. I skal tage vare på det til den fjortende dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det. De skal spise kødet samme nat; de skal spise det stegt med usyrede brød og bitre urter til. I må ikke spise noget af det råt eller kogt; det skal være stegt, med hoved, skanke og indvolde. I må ikke levne noget af det til om morgenen. Hvad der er tilovers om morgenen, skal I brænde. Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden; i al hast skal I spise det. Det er påske for Herren.« 2 Mos 12,1-11

 

Å, Herre Jesus,

min sjæl sulter og tørster efter dig. Jeg siger til min sjæl, at den dog møder dig i hvert nu, jeg tænker på dig, i hvert bogstav jeg skriver til dig og i ethvert ord, jeg taler med min næste. Men sjælen er stadig bedrøvet.

Dog, den ved nu, at du en dag vil fylde mig med din fylde, som brudgommen trænger ind i brudens organiske indre på bryllupsnatten. Ja, den ved, at du i ethvert nu, jeg tænker på dig, i ethvert bogstav jeg skriver til dig, og i ethvert ord jeg taler med min næste, som bruden på bryllupsnatten trænger ind i mit organiske indre og der planter en uforgængelig sæd.

Ikke, som det er forplantningens lod, for at lade et forgængeligt foster blive til, men for at fylde mig med dit uforgængelige liv. Sådan som vi under nadveren stedvist oplever det, sådan føler min sjæl det da, at du, ethvert øjeblik jeg tænker på dig, i ethvert bogstav jeg skriver til dig, og ethvert ord jeg taler med min næste, trænger ind i den og der planter en sæd, som bliver i mig, som jomfruhinden sprænges og smertens sødme lader blodet, som du udgød for mig, være din befalings tale til din kære.

For er jomfruhinden en gang for alle sprængt i sjælen, lad du da en gang for alle have plantet den sæd i min sjæl, gennem hvilken jeg i Helligånden med din kærlighed elsker med dig i ethvert nu, jeg tænker på dig, i ethvert bogstav, jeg skriver til dig, og i ethvert ord jeg taler med min næste.

Amen.

 

 

 

SKÆRTORSDAG, MATT, 26,17-30

onsdag, april 8th, 2009

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.« Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spist, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas, som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du sagde det selv.« Mens de spist, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.« Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Matt 26,17-30
 

Herre,

for et moderne menneske, der læser i Bibelen, er det slående, hvor lidt der står at læse om ensomhed. Især når man sammenligner med den elvisologiske mytologi, hvor ensomhed indtager en ganske central rolle.

Sammenligner man, med denne in mente, stemmens beskrivelse af ensomhed i de to første vers af Heartbreak Hotel med din ensomhed blandt mennesker, der tror at kende dig, men dog endnu intet forstår, forstår man bedre, hvorfor denne sang alene med dens åbning blev en milepæl i musikhistorien. Først et skrig af smerte med end som klimaks (Well, since my baby left me/ I found a new place to dwell/ It’s down at the end of lonely street/ at Heartbreak Hotel), der under tung vejrtrækning løber ud i en stønnen hele vejen gennem omkvædet (You make me so lonely baby/ I get so lonely/ I get so lonely I could die). Langsomt. Drævende. Bluesy.

Elvis, der på 40 sekunder stønner sig gennem et helt århundredes ophobede ensomhed, bruger med sin stemme sensualiteten som udtryksmiddel, og dog vil den aldrig føre ham andre steder end endnu dybere ind i den ensomhed, der klagende synes forladt af alt og alle. Å, Herre, hvor langt værre var du ikke stedt! Endog hævder han koket at kunne dø, og man tror ham næsten bogstaveligt talt, stemmeføringen taget i betragtning.

Men hvor Elvis kredser om sig selv, søgte dem, du havde kaldt dine venner. Hvor Elvis søger andre ensomme mennesker uden anden fællesnævner end en ensomhed, der ikke lader sig dele (And though it’s allways crowded/ you still can find some room/ Where broken hearted lovers/ do cry away their gloom), søgte du alene mennesket; modsat Elvis havde du ikke noget publikum, og søgte ikke, som i sangen, nogen at dele ensomheden med, andre end Gud.

Hvor Elvis er vraget af sin elskling, og derfor søger fællesskabets ensomhed overfor Gud, blev din bøn nægtet af Gud, hvorefter du søgte ensomhedens fællesskab med mennesker, for at frelse ethvert ensomt menneske, der tror, og for at kende, lide og dele med os den ensomhed overfor Gud, som synes at være det moderne menneskes lod, sådan som det med Elvis’ stemmeføring så fremragende kommer til udtryk.

Hvor Gud er fraværende, ja, end ikke nævnt, ser man sensualitetens bagside, sådan som også du led under den, dog uden synd, men med både midler og magt til gennem nadveren at åbenbare Guds tilstedeværelse, for derefter aldrig at forlade os igen.

Amen.