... Meget efterladt materiale findes i både elektronisk og fysisk (udprintet eller som kladde) form.

En del findes kun i fysisk form (f.eks. dagbøgerne (håndskrevne)), og en del sikkert kun i udprintet form.

 

 

Hovedkategorier:

 

1.

Dagbøger.

1992-2004 i 10 bind. Meget omfattende, ofte næsten dagligt, meget ærlige,indtrængende og velskrevne.

De er i sagens natur private og bliver ikke publiceret på hjemmesiden.

 

2.

De 3 udgivne bøger.

"EN PSYKIATRISK POETIK og andre lyriske case-stories", 1998.

"GALSKABENS EVANGELIUM - en digters dagbog", 2003.

"I begyndelsen skabte Gud en fejl i syntaksen", 2009.

 

3.

Digte.

Hans hovedværk, selvom ingen nåede at blive udgivet i bogform. Kærlighedsdigte (i omfattende

betydning), ”medley-digte”, ”365 digte”, situationsdigte, digte der nærmer sig bønner etc., delvis

samlet i kredse med henblik på mulig udgivelse.

 

Mange digte blev publiceret på internettet, især på (1/1 2010 lukkede) www.digte.dk (111 digte i

årene 2005-07) og www.poesi.dk, nu lukket, men ført videre som http://oplysningskontoret.dk

(hvor 7 af Tures digte har ”overlevet”).

 

4.

Elvis-projekterne.

  1. Digte hvor Elvis og bibelsteder smelter sammen.
  2. ”Er du ensom i nat?” Varieret materiale, vekslende biografi, bibelcitater, Elviscitater, bønner,
  3. kommentarer (100 s.).
  4. ”Er du ensom i nat…?” i 7 kapitler, hovedsageligt digte (100 s.).

 

5.

Bønner.

Meget omfattende, gennem alle årene. Indtrængende, inderlige, velskrevne, desperate (nogle

publiceret, bl.a. på http://www.teologinet.dk/blog/tags/bønner/ ,  http://blogs.kristenblog.dk/ (blog

EN DAGLIG BØN OM SNE)). Sidstnævnte er senere overflyttet til KD.s nye site http://eftertanke.dk .

 

6.

Korrespondence.

Meget omfattende; på nettet i forsk. portaler, mest på www.jesusnet.dk , især CaféThomas

i forskellige debattråde. Hans indlæg i de forskellige diskussioner kan ses her

 

- eller (hovedsageligt) direkte, mest som mails.

 

7.

Radiomontager.

”Perleporten”. radioprogramflade fra 9.00-01.10: foreligger som tekster.

5 radiomontager ”fra Galetjenesten”: 1 foreligger som radiomontage fra Radio Falcon (desværre i

dårlig teknisk kvalitet), de øvrige som tekster.

 

8.

"Den Månesyges Tragedie": (fiktive) breve til Ture.

Sct. Hans, 2003-04.

 

9.

”Fragmenter af Galskabens Poetik”.

Sidste gang bearbejdet i 1997; Ture beskrivelse af ”sindssyge-symptomerne”, hans egen

”Psykiatri”, en raffineret, vanskeligt tilgængelig anti-psykiatri, manuskript, 80 s.

 

10.

”En dagbogsførers erindringer/bekendelser”.

Fra 2003; en påbegyndt, påtænkt længere skildring, tilegnet Tures familie, som skulle bygge på

hans dagbøger (6 s.). De bliver ikke publiceret på hjemmesiden.

 

11.

Fortolkninger/anmeldelser/kritik.

Af andres arbejder, enten på nettet eller direkte til modtageren, altid omhyggeligt og nænsomt.

 

12

Indtalinger til båndoptager.

Ret omfattende (fra voksenperioden 21 stk., ca. 4 timer), gennemslagskraftigt, indimellem meget

privat.

 

13.

Forsk. academia.

Skole- og universitetsopgaver.

 

14.

Musik.

Først og fremmest hans egne indspilninger, ofte vekslende med tale.

 

15.

Forskelligt:

Rapporter om adfærdsterapi, kognitiv terapi 2001. Noter (om sygdomsaspekter, planlagte

udgivelser mv.), kortfattede beretninger/betragtninger/analyser, småskrifter (ex. artikel om "recovery", om

Pink Floyd etc.).

 

16.

Lægejournaler.

Fra Bispebjerg, Sct. Hans, Distriktspsykiatri Møllegade, Rigshospitalet, 1994-2000.