HOLOCAUST (1)

 

 

En kvindelig digter, der  led af svære depressioner,

Indlevelsesevnen i såvel stupor   som holocaust, selvom man hverken

måtte have oplevet det ene  eller det andet på egen krop, er et

skulle angiveligt  have sammenlignet sine

særkende ved de sjæleligt  følsomme og uforhærdede tilstande

man uretfærdigvis har givet  betegnelsen sygdom. Medfølelsen er således

lidelsers kvalitet og  styrke med hele verdens-

krigens jødeudryddelse.  Og jeg forstår hende,

andre, der ikke er pårørte,   forhindret, såvel som indlevelsen er

det, alene på grund af uvantheden    ved opholdet i en sådan lidelses

al forargelse for følelsen   til trods. For der er

den sammenhæng     mellem holocaust og en

massive tyngde. En sådan   uvanthed og dens forhærdelse blev

eksempelvis en medpatient på en   lukket afdeling på Sct. Hans offer for.

sjælstilstand som   eksempelvis stupor, at

begge ord, al forskellighed    til trods, det første et

Det startede, sædvanligvis havde jeg      nær sagt, med en bæltefixering

af en forpint og ulykkelig ung     pige. Hendes blanding af gråd,

folkemord, det andet    en sjælelig lidelse, har

ufatteligheden som    fællesnævner. Netop i kraft

skrig og rallen forplantede     sig time efter time udover hele

afdelingen. En medpatient, der    udover at være et kærligt og følsomt

af, at begge fænomener    er ufattelige, og at

ufatteligheden som funktion    har forstandens blotte

menneske var så uheldig at have fået    pådraget sig en behandlingsdom,

havde så svært ved at udholde   denne pinagtige lydkulisse, at

overlevelse, har de    faktisk en fællesnævner.

Egenskaben rædslens    ufattelighed er i sagens

han skruede tilpas højt op     for stereoanlæggets dulmende

technorytmer, så højt som det nu    var nødvendigt for at overdøve denne

natur – netop i og     med    at den betegner noget,

mennesket ikke   forstår – ens    uanset fænomenets

hørbare og tunge     klump af smerte    og pinsel. Det er således

med strafferetspsykiatrien,    den gren af    retspsykiatrien der omhandler

karakter.    Ligesom det ikke      er givet noget

menneske     nogensinde at forstå    holocaust, således

behandlingsdomme,    at lægerne ikke     behøver at retfærdiggøre

overgreb mod patienter      med, at tvangen er til     deres eget bedste. Har du en

også med     stupor, det vil enhver      der i hjertet

har overværet    et menneske i stuporøs     tilstand vide.

behandlingsdom      er al hykleri således overflødigt,       så at sige som

i Helvedets indergård      hvor masken endegyldigt er     revet af Lucifer og

I ordbogen    defineres stupor blot      som

fuldkommen     sløvhed hos sindssyge”.     Derved dækkes

mareridtet       virkeliggjort uden at have nogen      besværlige

civilretspsykiatriske      røde, gule eller andre papirer nødig.    Derfor, da han

dog     ingen måde den     rædselsvækkende

tilstand      som ordet søger     at betegne. Ved

gentagne gange     nægtede at skrue ned   for     den høje musik blev han

uden nogen       yderligere palaver med   vold    tvunget op i den anden ende

betegnelsen     forstår man en     yderst svær

psykomotorisk      hæmning, ledsaget      af et mentalt

af hospitalet,      nærmere bestemt R1, den hårdeste     retspsykiatriske

afdeling på hele      Sct. Hans. Her blev han så,      med alles vidende som

mareridt,     der i lidelses dybde når     længere

end det er      givet noget menneske at        udgrunde,

en slags    samvittighedsfange par excellance, bofælle     med mennesker

som vi      andre ellers kun kender fra B.T.’s eller     Ekstra Bladets

endsige     erindre. Som en læge ville     se det,

ligger      patienten bevægelsesløst i sengen,      ansigtet

forsider   de      sommerdage, hvor oplagene trænger til       et velfortjent

vitamintilskud      og et forhærdet og forrået eksempel på    menneskesjælens

er udtryksløst     og blottet for mimik.     Desværre

er bevidstheden    bevaret, til trods      for at vi rent

mørkeste afgrunde     har skudt to tilfældige drenge      i baghovedet på

Amager Fælled.    Påstanden om at en sådan overflytning     skulle gøre

fysiologisk      taler om en  tilstand, under  hvilken

det ikke     sjældent ses, at     organismen      begynder

nævnte patient     til et bedre og mere     velfungerende      samfundsmedlem,

og ikke er     udtryk for et    disciplineringsmiddel eller     en regulær

at træde      ud af funktion.       Med andre    ord, vi

taler om en    sjælelig lidelse med       en sådan       dybde,

afstraffelse,        er et eksempel på den løgnagtighed,        som i

strafferetspsykiatrien     er sat i system.     Således er den syges    såkaldte ”straffrihed”

at den      faktisk i mange     tilfælde er     livstruende,

og hvor         det fysiske     liv på uforklarlig      vis blot,

en floskel,          hvis verbale hykleri      er en forbrydelse     af samme

karakter       som benægtelsen af      holocaust – som tillige     ramte de mange

om     muligt, kan reddes        ved blind og      akut brug

af elektrochok.    Man kender     stupor      især fra de

tusinder af        gale, der af tyske læger,     som i bespottelse      af lægeløftet, i

begyndelsen     blev aflivet på      hospitalerne     med     giftsprøjter, for senere,

sværeste       depressioner,      også      kaldet

stuporøse    depressioner, og       tillige     fra psykoser,    i

midt i     verdenskrigens      massepsykose,     i gaskamrene    systematisk

at blive overgivet samme     skæbne som     millioner af andre    afvigere,

særdeleshed      skizofreni.

således som     depressionens     indre    jødeudryddelse

nogle  årtier efter   ramte   digteren.