Kunne jeg bare få disse bogstaver til at tale

 

 

kunne jeg bare få disse                         Det er karakteristisk for skizofreni, at den funda-

At græde over livets tragedie er at se sandhedens fulde billede. At kærlighed er alt omkring

bogstaver til at tale                                    mentalt solide baggrund for alle vore oplevelser,

dig og alt inden i dig. Men at den samtidig er fuldkommen magtesløs og fuldstændig forgæves.

det gør ondt at tænke                            nemlig jeg’ets intakte kvaliteter, ofte går i opløsning.

Den er alt, men i magtens sprog, det menneskelige tungemål, er den ingenting. Det er dette,

og jeg har så meget                               Den skizofrene oplever det, der næsten er utænke-

der er forbudt at mærke. Det er dette, du ikke må mærke, men som tårerne mærker. Dette

jeg gerne vil vise dig                             ligt, nemlig at den grundlæggende oplevelse af

du ikke kan mærke, fordi sandheden er for stor. Men når du græder, nogle gange, undergår du i

der er så lidt                                           jeg-stabilitet undergår en forandring. Patienten har

disse få øjeblikke det hele. Du ser den fuldstændige tragedie kaldet livet overalt omkring dig og

der er så få sekunders                           vanskeligheder med at forklare og beskrive, hvad han

overalt inden i dig. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde er eller kan blive lykkeligere, end i disse

uendelighed tilbage                               oplever, idet han forsøger at beskrive en forstyrrelse

få øjeblikke når jeg græder. Jeg tror ikke, der findes nogen lykke større end denne.

og jeg har så meget                               i en funktion, hvis intakthed er selve forudsætningen

Jeg tror ikke, der findes noget mere bekræftende ved livet end således at græde.

at vise dig                                               for en oplevelse og dens beskrivelse.

 

(Ture Lykkegaard/ Klinisk Psykiatri)