MEDLEY: 03.12.00 FORAN BORDET/

03.12.00 BAG BORDET

 

 

På modtagelsen. En                             

               03.12.00 Modt.    

lægesamtale uden                                 

               Pt. henvender sig med    

nogen som helst kontakt.                       

               et ønske om samtale.    

Det lod sig åbenbart ikke                      

               Begrunder dette med,    

udtrykke, i hvert fald                               

               at han tidligere på   

ikke før bagefter, da lod                        

               dagen har følt sig   

jeg tårerne få frit løb.                            

               ”dårligt tilpas”. Pt.

Da gennemspilledes i mig                     

               oplyser, at det som

i hvert et vers det drama,                       

               regel hjælper at

der under samtalen                               

               gå en længere tur

manglede. Men jeg græd                      

               og skrive sine tanker

ikke i lægens påsyn.                              

               ned. Dette har

Den glæde skulle hun                           

               imidlertid ikke

ikke have, tænkte jeg først.                   

               hjulpet i dag.

Dernæst fik jeg den                                

               Pt. har siden

tanke, at det vel snarere                        

               sidste udskrivelse

var af hensyn til hende,                         

               overnattet 4 gange

for ikke at krænke hendes                     

               på Nabocentret, 

blufærdighed. Egentlig                           

               Amager, idet han    

fortjente hun ikke bedre,                        

               ikke bryder sig om

end at få kastet et                                   

               at være i sin 

blødende hjerte i sin favn.                     

               egen lejlighed.

Tag den, kammerat, hvis                      

               Pt. kan ikke helt                     

du ellers kan.                                         

               sætte fingeren på, 

               hvad det er,

Desværre, forstod jeg på hende,           

               der er problemet,

var der ingen ledig plads.                      

               føler sig utryg

Til gengæld fik jeg lov til at blive,          

               uden at kunne

til jeg skulle hjem i seng.                        

               sætte fingeren på

Forpint og ensom som jeg var,              

               noget specifikt.

talte jeg hver eneste minut, kun            

               Pt. møder hver 

med den lindring, som en                      

               mandag i DPC-

 smuk mørklødet sygeplejerske          

               Møllegade og får

kunne bibringe mig. Imidlertid                

               der udleveret

forværredes tilstanden først på             

               medicin i

aftenen, og da jeg søgte                       

               doseringsæsker. 

om hjælp, hørte jeg en                           

               Tager medicinen

anden sandhed. Plads havde                

               regelmæssigt. Hans

de nok kunnet finde, men jeg                

               kontaktperson er

   syntes ikke egnet til indlæggelse.      

               sygeplejerske Kirsten,

Disse ord ramte mig som                      

               som han godt kan

 piskesmæld, men jeg tog imod             

               lide at tale med.

dem uden et kny, selvom tårerne            

               Imidlertid har pt.

 strømmede. Og den unge                      

               fået den opfattelse,

  mørklødede sygeplejerske talte         

               at han kun kan

til mig, ansigt til ansigt,             

               føle sig tryg

            men jeg forstod hende ikke.         

               ved at tale med

På dette tidspunkt havde jeg           

               os herinde, hvorfor

      taget stort set al den medicin,      

               han ofte opsøger

     jeg sad inde med.         Skæv som     

               modtagelsen, efter

jeg var,   ændredes hendes                     

               at han har

ansigt pludseligt.   Hun var                

               talt med

  smukkere end nogensinde før,      

               medarbejderne i

ja, fandens fager, som en              

               DPC. Jeg taler

      Jerusalems datter.                       

               en del med

Men hun var blevet tilføjet                     

               pt. om det

  noget dæmonisk, noget                      

               uhensigtsmæssige i

som slog mig med lige dele                     

               dette, idet det

      rædsel og vemod,                  

               primært er distrikts-

smukkere end noget jeg                          

               psykiatrien, som

       længe har oplevet,                          

               skal støtte ham

         som kunne blot Sct. Hans         

               i det daglige.

være hende rangen stridig.                 

               Pt. kan til en

               vis grad godt se

Endnu engang mærkede                       

               dette.

jeg anklagen mod mit ansigt,                 

               Klinisk/ psykiatrisk

halvt formuleret:                                     

               vurdering:

at jeg er digter og                                  

               Vågen, klar,

værre endnu,                                         

               orienteret. Den

at jeg bruger modtagelsen                     

               formelle kontakt

som central for                                       

               god, den

de sværeste vers,                                  

               emotionelle læderet,

dem som jeg ikke turde                         

               pt. fremstår yderst

tænke udenfor murene.                         

               tilbagetrukken,

Dem som tårerne skrev                         

               og noget garderet.

i mit hjerte, og jeg                                  

               Grundstemningen

efterfølgende fik på papir.                     

               vurderes neutral

Jeg kan vælge at leve mit liv                 

               med naturligt

som digter, eller rettere sagt,                 

               psykomotorisk

jeg har en gang for                                 

               tempo. Pt. huser

alle valgt det. Men                                 

               utvivlsomt paranoide

andre kan vælge at lægge                    

               forestillinger og

forhindringer på min vej.                         

               er præget af

Lader disse sig                                      

               en ikke ubetydelig

da blot formulere                                   

               ambivalens.    

i tårer og efterfølgende i vers,                

               Benægter syns-

har jeg valgt en vej,                               

               og hørehallucinationer

som ingen læge nogensinde                 

               og fremstår ikke

vil kunne forstå.                                      

               hallucineret

Ikke fordi det strider mod                       

               under samtalen. 

lægeløftet, men fordi det                        

               Fremstår rolig,

strider mod den                                       

               samlet og venligt

småborgerlige snusfornuft,                    

               imødekommende.

der gemmer sig bag                               

               Pt. har et ønske

de fleste hvide kitler.                              

               om at måtte

Er kroppen inden under                         

               opholde sig

en kvindes, som det                               

               i psykiatrisk

var i dag, kan                                                

               modtagelse

en digter blot undres.                      

               i aften, hvilket

Er en sådan virkelig alle de vers værd?

               efterkommes.

(Lykkegaard/ Jacobsen)