Er du ensom i nat…?

 

Ture Lykkegaard

 

 
 
 INDHOLD

 

 

1.     KAPITEL

Real personal

Du er

No photo, please!

Medley: 03.12.00 foran bordet/

03.12.00 bag bordet

Medley: 07.12.00 foran bordet/

07.12.00 bag bordet

Kærlighed er en stille ild

Ingenmandslandskabsbillede

Don’t cry, honey

Fremkaldelse

 

2.     KAPITEL

When you’re smiling…

Epifani

Dansen gennem digtet

Trust me, baby

Vore længslers modersmål

 

3.     KAPITEL

Hæse bogstaver og trykte kærtegn

Klarinetsoloen

Denne rødmen langs din sjæls grønlige strå

Home video

Dine salvers duft er dejligere end al balsam

Relikvieskrinets puslespil

With love from me to you

Dine bryster er som…

 

4.     KAPITEL

Trailer

Elskov på papiret

Det autoriserede rigsdanske coitus ved kgl.

resolution af 1. januar 2000

Selvmordsbomberen

69

Are you lonesome tonight?

Kentucky rain

Det digt regnen hver gang døber på ny

Only the rain would know

Hver nat er alt forbi

Rimsmedens drikkevise

Oh Mary, yes…

 

5.     KAPITEL

Dåbsdigtet

Summertime blues

Sommersolhvervets hospital

Det er som om

Den dag hvor alt begynder

Elskov er som døden, der avler liv

Den fredfyldte blomst

Gently your eyes met mine

I denne nat kræves din sjæl af dig

 

6.     KAPITEL

Digter anno 2000

At skrive et digt er som

Den sidste nat af alle nætter

A moment of truth

Stearinlyset i mørke og slud

 

7.     KAPITEL

The glorious poet

I mine tankers færdselsårer

Vest for den tabte krig

To the neon god they made

Det sidste kærlighedsdigt i verden

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 1

 

 

Å, Kæreste Gud,

 

mørket har lagt sig, og jeg vil bede for de mennesker, jeg tror at elske, og for at lammets skrig for dem en dag vil stilne.

 

Ikke at jeg ønsker dem ændret. Ikke at jeg, hvis det stod til mig at ønske således, ønskede deres skæbne ændret, for jeg ved, at selv du en dag måtte dø, men nu lever.

 

Men hører du ikke, Herre, langt borte, og dog så nær, næsten væk, og dog så klart, hvordan efterklangen af din pinte sjæl runger?

 

Ser du ikke, kære Gud, gennem lidelseshistoriens omvendte evangelium,

op gennem tidernes og alverdens slagterkroges bestandigt åbenlyse raslen, gennem industrislagteriernes overdøvende maskinlarm, at mennesker ånder

med et lydløst håb om liv i takt med efterklangens rungen?

 

Mennesker, jeg tror at elske, og som jeg vil bede for, for at lammets skrig for dem en dag vil stilne.

 

Amen.

 

 

 

 

REAL PERSONAL

 

Det er ikke min mening

at gøre dig urolig

eller volde dig besvær

 

jeg kender dig jo ikke,

som det hedder sig

når man undslår sig

kærlighedens kendskab

til den ukendte

 

og dog mener jeg at kende

til et endnu ukendt digt

der afkræver mig formulering

og som modsat mig

påstår at kende dig

 

men jeg skriver det ikke

 

dels fordi jeg ikke kan skrive det

men blot formode

at læse det i dit ansigt

 

og dels fordi ethvert citat

jeg her måtte søge

hvis jeg kunne skrive det

måske ville gøre dig urolig

eller volde dig besvær

ved sit ønske om

at skrives ned

i form af en parafrase

som nok i dit ansigts kendskab

til denne ukendtes kærlighed

kan læses, men måske aldrig skrives:

 

den formulering der nok søger dig

men som løsrevne vers

i mit røgfyldte værelse

ængsteligt pustes ud

velvidende at dit ansigt

måske slet ikke ønsker at citeres.

 

 

 

 

DU ER

 

Du er så meget andet og mere

end noget digt om dig kan være

ikke blot er du så meget mere

end hvad ethvert tænkeligt digt

af digterhjertet indbildsk

påstås at ville have været

hvis det kunne formuleres

men snarere som

det utænkelige digt

der selv ikke for fantasien

lader sig formulere endsige

gør krav på formulering

som når jeg skriver

at jeg elsker dig og

sætningen gør knuder

i halsen fordi du som

formuleringens elskede

genstand alligevel aldrig

kan gøres til genstand

for formuleringer

men ene og alene være

som du er.

 

 

 

 

NO PHOTO, PLEASE!

 

Den tanke, der var undfanget

af kærlighed, men ikke lod sig tale,

blev væk i vrimmelen

af glossariums fostre

og lod sig først identificere

under obduktionen på

et hospital, langt væk,

da den genopstod

hos digteren, der førte skalpellen:

også en dødfødsels foster

kan være et kærlighedsbarn,

ja, måske kun dette,

for evigt uberørt af bagtanker

som det ligger der,

sønderskåret og indsmurt

i slim og blod, kan

det være det kærligheds mæle,

der ikke rummes af

noget sprog, tanken kan tale.

 

 

 

 

MEDLEY: 03.12.00 FORAN BORDET/ 03.12.00 BAG BORDET

 

På modtagelsen. En                             

               03.12.00 Modt.    

lægesamtale uden                                 

               Pt. henvender sig med    

nogen som helst kontakt.                      

               et ønske om samtale.    

Det lod sig åbenbart ikke                      

               Begrunder dette med,    

udtrykke, i hvert fald                               

               at han tidligere på   

ikke før bagefter, da lod                         

               dagen har følt sig   

jeg tårerne få frit løb.                            

               ”dårligt tilpas”. Pt.

Da gennemspilledes i mig                     

               oplyser, at det som

i hvert et versdet drama,                        

               regel hjælper at

der under samtalen                               

               gå en længere tur

manglede. Men jeg græd                      

               og skrive sine tanker

ikke i lægens påsyn.                               

               ned. Dette har

Den glæde skulle hun                           

               imidlertid ikke

ikke have, tænkte jeg først.                   

               hjulpet i dag.

Dernæst fik jeg den                               

               Pt. har siden

tanke, atdet vel snarere                        

               sidste udskrivelse

var af hensyn til hende,                         

               overnattet 4 gange

for ikke at krænke hendes                     

               på Nabocentret, 

blufærdighed. Egentlig                           

               Amager, idet han    

fortjente hun ikke bedre,                        

               ikke bryder sig om

end at få kastet et                                  

               at være i sin 

blødende hjerte i sin favn.                     

               egen lejlighed.

Tag den, kammerat, hvis                      

               Pt. kan ikke helt                     

du ellers kan.                                          

               sætte fingeren på, 

               hvad det er,

Desværre, forstod jeg på hende,           

               der er problemet,

var der ingen ledig plads.                      

               føler sig utryg

Til gengæld fik jeg lov til at blive,          

               uden at kunne

til jeg skulle hjem i seng.                        

               sætte fingeren på

Forpint og ensom som jeg var,              

               noget specifikt.

talte jeg hver eneste minut, kun             

               Pt. møder hver 

med den lindring, som en                      

               mandag i DPC-

 smuk mørklødet sygeplejerske          

               Møllegade og får

kunne bibringe mig. Imidlertid               

               der udleveret

forværredes tilstanden først på             

               medicin i

aftenen, og da jeg søgte                       

               doseringsæsker. 

om hjælp, hørtejeg en                           

               Tager medicinen

anden sandhed. Plads havde                

               regelmæssigt. Hans

de nok kunnet finde, men jeg                

               kontaktperson er

   syntes ikke egnet til indlæggelse.      

               sygeplejerske Kirsten,

Disse ord ramte mig som                       

               som han godt kan

 piskesmæld, men jeg tog imod             

               lide at tale med.

dem uden et kny, selvom tårerne            

               Imidlertid har pt.

 strømmede. Og den unge                      

               fået den opfattelse,

  mørklødede sygeplejerske talte         

               at han kun kan

til mig, ansigt til ansigt,             

               føle sig tryg

            men jeg forstod hende ikke.        

               ved at tale med

På dette tidspunkt havde jeg           

               os herinde, hvorfor

      taget stort set al den medicin,      

               han ofte opsøger

     jeg sad inde med.         Skæv som     

               modtagelsen, efter

jeg var,   ændredes hendes                     

               at han har

ansigt pludseligt.   Hun var                

               talt med

  smukkere end nogensinde før,      

               medarbejderne i

ja, fandens fager, som en             

               DPC. Jeg taler

      Jerusalems datter.                       

               en del med

Men hun var blevet tilføjet                     

               pt. om det

  noget dæmonisk, noget                      

               uhensigtsmæssige i

som slog mig med lige dele                     

               dette, idet det

      rædsel og vemod,                  

               primært er distrikts-

smukkere end noget jeg                          

               psykiatrien, som

       længe har oplevet,                           

               skal støtte ham

         som kunne blot Sct. Hans         

               i det daglige.

være hende rangen stridig.                 

               Pt. kan til en

               vis grad godt se

Endnu engang mærkede                        

               dette.

jeg anklagen mod mit ansigt,                 

               Klinisk/ psykiatrisk

halvt formuleret:                                     

               vurdering:

at jeg er digter og                                   

               Vågen, klar,

værre endnu,                                         

               orienteret. Den

at jeg bruger modtagelsen                     

               formelle kontakt

som central for                                        

               god, den

de sværeste vers,                                  

               emotionelle læderet,

dem som jeg ikke turde                         

               pt. fremstår yderst

tænke udenfor murene.                         

               tilbagetrukken,

Dem som tårerne skrev                         

               og noget garderet.

i mit hjerte, og jeg                                  

               Grundstemningen

efterfølgende fik på papir.                     

               vurderes neutral

Jeg kan vælge at leve mit liv                 

               med naturligt

som digter, eller rettere sagt,                 

               psykomotorisk

jeg har en gang for                                

               tempo. Pt. huser

alle valgt det. Men                                 

               utvivlsomt paranoide

andre kan vælge at lægge                    

               forestillinger og

forhindringer på min vej.                        

               er præget af

Lader disse sig                                      

               en ikke ubetydelig

da blot formulere                                   

               ambivalens.    

i tårer og efterfølgende i vers,               

               Benægter syns-

har jeg valgt en vej,                               

               og hørehallucinationer

som ingen læge nogensinde                 

               og fremstår ikke

vil kunne forstå.                                     

               hallucineret

Ikke fordi det strider mod                       

               under samtalen. 

lægeløftet, men fordi det                        

               Fremstår rolig,

strider mod den                                      

               samlet ogvenligt

småborgerlige snusfornuft,                    

               imødekommende.

der gemmer sig bag                               

               Pt.har et ønske

de fleste hvide kitler.                              

               om at måtte

Er kroppen inden under                         

               opholde sig

en kvindes, som det                               

               i psykiatrisk

var i dag, kan                                                

               modtagelse

en digter blot undres.                      

               i aften, hvilket

Er en sådan virkelig alle de vers værd?

               efterkommes.

 

(Lykkegaard/ Jacobsen)

 

 

 

 

MEDLEY: 07.12.00 FORAN BORDET/ 07.12.00 BAG BORDET

 

En kvindelig medpatient, der førstegangsindlagt skal      20. indlæggelse     

overflyttes til en gangplads             Indlæggelse af 28-årig mand, velkendt

midt i en depression. En simpel hændelse, men samtidig                 under

en grusomhed, som egentlig                 diagnosen skizofreni, henvises af

gør alle digterens sproglige kunstnerier inadækvate                    overlæge

Hvad kan jeg gøre fra eller til,      Uffe Juhl Povlsen, DPC-Møllegade, pga.

hvordan kommer min digtning hende til gavn?                                   udtalt

Fandens også,                           angst og overforbrug af Truxal og Rivotril

tænker jeg, og igen trangen efter et skud så rent og klart              gennem

at vise det hele verden             den sidste uges tid. Pt. er indstillet til SHH,                    

med det fineste stof af dem alle. Den meningsløse lidelse        oplyser, at

Kunne jeg dog bare,                          han netop står for at blive indkaldt til

men nej. Månen skinner så klart, og mit hjerte er så                  forsamtale.

formørket, at det nærmest                 Samtale med pt.Pt. forklarer, at han

er som at vandre i dagslys. Så fandens klart. Hvad kan          gennem den

en digter da gøre?                                sidste uges tid er kommet op på at

Systemet kan i det mindste lidt, en gangplads er bedre         indtage store

end ingenting. Men                           doser Truxal og Rivotril i et forsøg på          

en digter, hvad kan han? Måske af uransagelige veje og  at kooperere de

med mystikerens vision                 panik/angstanfald, som han får specielt

om sjælenes enhed mejsle en statue af guld for hvert              om aftenen.

et knust hjerte                                 Angiver, at han nogen gange nærmest          

Kommer det ingen til nytte, har jeg spildt mit ganske liv               har taget

og vil spilde det resten                medicinen i ”håndfulde”. Skønner, at han

af mine dage. Kommer det blot dig, min elskede ukendte,         den sidste

til gode, er ikke et minut              uges tid har brugt ca. 1000 mg Truxal og

på modtagelsen gemt for evighedens lup. Således på     5-7,5 mg Rivotril

den sædvanlige bænk                    dagligt. Måtte i går aftes næsten flygte

på Blegdamsvej. En pludselig sorg over et andet menneskes           ud af  

skæbne, et liv,              lejligheden og sad i første omgang nogle timer på

jeg formodentlig aldrig igen vil stifte bekendtskab med.                  en cafe,

Måske forsagede jeg                         hvorefter han ringede efter moderen,

mit betroede talent i hendes ansigt at læse et digt                        der kom

Og dog kommer ansigtet               og hentede ham. Har sovet hos hende

igen, dag efter dag og aften efter aften. Og altid, altid er det      i nat, men

kvinden, som lider                                    føler det belastende at være hos

Martin Luther ville rent ud benægte et sådant tragisk element     moderen,

i livet. Men måske,                                når han har det psykisk dårligt, da                       

når tragedien lader sig høre og se, forstår vi i og med kødet          hun så

Guds lov bedre end                                  bliver ked af det og nogle gange

han tør indrømme. Og dog, manden lider også, men på en           græder.

sær anderledes vis                               Har i den periode han har taget de

Han lider som digter, og går hans lidelse end dybere, går    ekstra Truxal

kvindens skæbne forud                      og Rivotril faldet i søvn allerede ved

for ham. Alene rent biologisk, men også i livet i almindelighed         20.00-

En mand alene, om han              tiden om aftenen, sover uden problemer

aldrig så meget som blot rører en kvinde, er fortabt uden hende        hele

Hvor er da digterens glorie?                natten igennem.Føler sig i løbet af    

Ikke længere overgivet Gud, ikke længere over mit hoved,          dagtiden

men i elskovs varetægt, hvor      træt og hukommelsesbesværet. Sidder i

lidt jeg end bryder mig om at sige det, fordi jeg tærsker         øjeblikket og

langhalm på en pige, for hvem jeg  forsøger at skrive på en dagbog, som     

beredvilligt skulle have givet et offer. Men jeg tav og lod hende i         han

stedet være et fabeldyr for min pen.         håber kan blive udgivet engang.

 

(Lykkegaard/ Dahlstrøm)

 

 

 

 

KÆRLIGHED ER EN STILLE ILD

 

Hvor mange hjerter

ville kunne leve gennem

så mange vintre

som dem vi har kendt

uden at blive kolde

eller føres vild?

 

er kærlighed ikke en stille ild?

 

Ægthed er fremmed

og hjerter i fare, hvor

gader belægges med guld

mens du, min elskede

vandrer på broer over

afgrunde af gråd og smil

 

jo, kærlighed er en stille ild –

 

Aldrig har du låst mig inde

i hjerteformede længsler

trods at du selv har været

fange i kasser af sten

så alt for grove og små

til en sjæl så mild

 

for kærlighed er en stille ild.

 

 

 

 

INGENMANDSLANDSKABSBILLEDE

 

jeg befinder mig i ingenmandsland

mellem række på række af

skyttegrave, kors, lig og laster

mellem årtusinders kristne

troslydighed overfor en sekulariseret

højteknologisk våbenmagt

som sagt, om det så er tankens

lydige fange hos Kristus selv:

den, der ikke er med os, er mod os

eller også var det omvendt

og mens jeg hallucinerer at høre

granaterne eksplodere omkring mig

i denne phoney war

som var den kun på skrømt

i fantasien, digtet eller fjernsynet

har overlevelsens instinkt en

stadigt mere rendyrket tanke

for hvor min elskede er

om hun er levende i disse

tankekulissers land som er dødt

om hun har fundet

et bombekrater at skjule sig i

å, hvor ville jeg gerne stede

mit hoved til hvile i det

bombekraters dybe fure

som hendes køn med min kuglepen

aftegner i landskabet

men her er ingen

her er end ikke læseren

om jeg så kunne søge min

elskede blandt tusindvis af læsere

findes der ingen som hende

og hendes bombekraters dybe fure

i dette land, hvor jeg lige hørte

en selvmordsbombe

der end ikke i fantasien eksploderede

og derfor frøs min pen fast

ved sin insisterende tavshed

her i selveste digtets prime time.

 

 

 

 

DON’T CRY, HONEY

 

Jeg har aldrig set

nogen græde som du

og tænk, da jeg ville

skrive dig et digt

satte denne sætning sig fast

og lod sig ikke rokke ud af stedet

jeg ved ikke hvorfor

men den blev ved med

at forfølge mig

lige til jeg fik den skrevet ned

tilbage sidder digteren blot

med en trist fornemmelse

af at have trælbundet

billedet af dine tårer

som på et fotografi

fra forsiden af en frokostavis

på sær vis uendeligt smukt

og trist som det nu er

og som det er nu

nej, jeg har aldrig set

nogen græde som du.

 

 

 

 

FREMKALDELSE

 

Jeg har ikke modet til at leve.

Jeg har ikke modet til

at afsøge min sjæl svar,

og spørgsmålet, som

står ridset ind på

stentunnelens vægge

bag perleporten, finder

knap nok mæle til at

stilles min samvittighed;

er da digtningen,

hvis blot en ordknap

sammenstilling af ord,

for evangeliet ikke

et fejheds dække over

en afgrund i hjertekulen:

Glossarium, der stedløst

vakler videre i

sætningernes

bundløse virvar af

adjektivisk blodbestænkt

kød fra døende

målløse og mølædte

kroppe?

      Det er os, der er de døde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 2

 

 

 

Kære Gud,

 

jeg vil bede for en veninde i Himmerland, hvis datter Ida for en tid siden spurgte hende, hvorfor vi voksne køber blomster, når nu de med tiden visner og dør. Hvor større end at modtage er det dog ikke at give, å Gud; hvor meget det end, som for lille Ida, er at fødes, og at kunne fødes, hvor meget større er det da ikke at føde?

 

Jeg kunne have spurgt som lille Ida, for selvom jeg dog kender til elskov, er alle kys og kærtegn tavse, når de bliver spurgt, hvorfor de køber blomster, når blomsterne med tiden visner og dør. Kære Gud, jeg kan ikke svare på det, men jeg ved, at du ved det. Og jeg ved, at min veninde ved det, men at ordene har brændt hende i halsen. De ord som ikke kan siges, men kun gemmes i hjertet, som den blomst der aldrig vil kunne købes med ord.

 

Og jeg kender ikke til de ord, om end jeg kender mange ord. For jeg kender ikke til at føde, men kun til at fødes. Dog, hvad lille Ida ikke forstod, mener jeg at forstå. At vi køber blomster, selvom de visner, fordi hjertet der giver blomsterne, ja som er som den blomst, du gav os, aldrig visner og dør, om end blomsterne gør.

 

Kære Gud, jeg beder dig; lad aldrig min venindes hjerte, der giver blomsterne, som den blomst, du gav os, visne og dø, om end blomsterne gør.

 

Amen.

 

 

 

WHEN YOU’RE SMILING…

 

Når du smiler

synes vejen mellem

tanke og handling

at være så kort

at du når mig

før jeg når at tænke

 

og tænke på alt det

som ethvert digt

hæsblæsende søger

at nå at blive

og derfor aldrig

øjebliksvis kan siges

bare at være

 

men som dit smil

længere end noget

af mig kendt øjeblik

både når og er

 

nemlig tanken som handling.

 

 

 

 

EPIFANI

 

Jeg kørte med bussen, og sad på bagsædet med

melankolsk barokmusik som akkompagnement.

 

Virkningen var et moderne kunstværk på mine egne

private præmisser, muret inde bag mine øregange.

 

Og udenfor dem, kunstværket selv; mennesker af

enhver tænkelig hudfarve, alder og størrelse.

 

Men det var som om denne barokmusik, og især

Bach, med en vis modvilje fra min side, syntes at

fæstne sig ved en enkelt sjæl i mængden.

 

En etnisk dansk teenagepige, der synligt, ja,

kunstfærdigt usikker, stod og rodede med sin

mobiltelefon. Efterhånden mindre og mindre, som

jeg overgav mig til musikken, til min irritation, og

mere og mere til en kunstfærdig slags affektion i

øregangene, således at vi dog, affektionen på min

side og usikkerheden på hendes, havde adjektivet

kunstfærdig til fælles, hverken mere eller mindre.

 

Men jeg er i skrivende stund ikke et sekund i tvivl

om, at både jeg og hun fuldt ud var sig denne

fællesnævner bevidst – lige kunstfærdigt nok, ville

nogle sige, idet vi ellers i vore skæbner øjensynligt

intet havde til fælles.

 

Men musikken, å, musikken…

 

Musikken fortalte en helt anden historie; et

skæbnefællesskab hende og mig imellem, som var

reserveret den skattekiste af emotioner, som en

blokfløjte og en cembalo åbenlyst lagde for dagen.

Det var faktisk dag, og en fortælling, der kunne have

fyldt tre bind, blev i løbet af få øjeblikke blotlagt for

mig her midt i myldretiden.

 

Og ja…

 

Da hun stod af bussen, kort efter Grøndal Station,

lød blokfløjten så sørgmodig og hendes nervøse,

stjålne blik, af den slags man netop kun, idet man

næsten allerede har forladt bussen, finder mod til

at afsende, var så hjerteskærende, at jeg kunne

have tudet; ikke over hende, ikke over mig selv,

ikke engang over musikken, men over det

kunstfærdige, ja pludseligt mere end kunstfærdige

faktum, at et kunstværk så smukt havde taget sin

ende. For da jeg nogle minutter efter stod af bussen,

var alle disse mennesker af diverse hudfarver, aldre

og størrelser mig inderligt ligegyldige.

 

Ikke af kærlighed til den unge pige; jeg kendte hende

jo ikke, som det hedder sig, når man blot forkynder

dårskabens forargelse. Men fordi musikken, som

sædvanligt efter en sådan epifani, med en emotionel

fylde som da, aldrig igen syntes at ville give mig

muligheden for at finde nøglen til denne skattekiste.

For nok var hun da sædvanligvis køn, men det var

ikke det, for endog skønheden, forseglet bag

øjeblikkets affektion, var dog for intet at regne i

forhold til det digt, jeg momentant læste i hendes

korte, stjålne blikke. Et digt, der overgik enhver verbal

formulering, og som jeg i bedste fald blot stykvist og

ufuldstændigt kan citere, og om hvilket jeg med

sikkerhed ved, at jeg i givet tilfælde kun ville

kunne fejlcitere.

 

Denne virkning var omtalte kunstværk; som man

siger, en sjæl for smuk, eller rettere, for kunstfærdig

til denne verden, eller rettere, til et sprængt sind som

mit. Et kunstværk, der som evangeliet indeholdt en

fylde større, end hvad jeg gennem hundreder af

livsløb kunne ønske mig.

 

Og dog stod jeg nogle få minutter efter rutinemæssigt

af bussen. Og sandt at sige, allerede på vej op mod

Bellahøjvej og mod min elskede, og i sådan cirka, for

ikke at sige nøjagtigt, den korte stund, da jeg ventede

på, at trafiklyset for enden af Godthåbsvej skulle blive

grønt, var den unge pige så godt som fortrængt fra min

bevidsthed, med den kunstfærdige overbevisning,

med hvilken jeg fandt fuld samklang i hendes nervøse,

stjålne blik, at Paulus tog fejl, da han skrev, at

kærlighed er lovens fylde. For med hendes nervøse,

stjålne blik, der som hos nogle unge som hende, lyste

blegt af en netop kunstfærdig, men trofast overbevisning

om et endnu ukendt standpunkt, slog det mig, og stod

som fastslået med nagler, at en kærlighed som

barokmusikkens nøgle rummede adgang til, ikke

vedkender sig den Guds lov, Paulus omtaler, men

blot tornen i kødet; blot en orgiastisk og rivende

strøm af et kærligheds klimaks så voldsomt, at vi

blot i doser på en halv snes stoppesteder, formår så

meget som at ane den tidens fylde, der ved sin

udløsning af øjeblikke eksplosivt sprænger ethvert

begreb om tid.

 

 

 

 

DANSEN GENNEM DIGTET

 

kan man skrive et

digt om at danse

uden at danse

og kan man danse

gennem et digt

uden at skrive det?

Å, kæreste, jeg ville

ønske at du kunne

danse gennem mit digt

for så ville bogstaverne

måske for et øjeblik

ikke lade sig skille ad

og forvirrede stå

på papiret denne

hvisken fra hinanden

men ord for ord

være som lemmer

på selv samme krop

selvom digteren

linje for linje

bedre og bedre forstår

at intet digt

som danseren formår

at være ét med dansen.

 

 

 

 

TRUST ME, BABY

 

Jeg skriver på et digt

der kun er en blomsterstilk

udsmykket med ordenes blade

men om end læseren

endog ret så bogstaveligt

blad for blad afpiller

blomsten under selveste akten

står noget dog at læse

om ordlyden af dine læbers skælven

som kun jeg kan tyde

og som kun en digter ville vide det

hinsides form og formulering

er den smukkere end noget

jeg kan sige endsige skrive

således som enhver læser

må tro digteren på hans ord.

 

 

 

 

VORE LÆNGSLERS MODERSMÅL

 

det er i nat gået op for mig

at længsler ikke længere stilles

men at de tværtimod

stiller sig på tværs

for ikke at kunne opfyldes

da de allerede er fyldt op

til randen af uindløste

gældsforskrivninger

der ikke kan indfries

ved ækvivalerende betaling

gloser der ikke kan

åbne længslens blomst

tage bladet fra munden

og indfri pantet

ved et bestemt verbum

der alligevel er frosset

fast i frasens form

og ikke betyder det

som det skal betyde

men noget andet

der ikke lader sig forme

og som vistnok

er den form

formering

formular eller

formulering

jeg længes efter

uden at den stilles

opfyldes eller indfries

men dog findes

og blad for blad

har foldet sig stadigt

dybere indad

der hvor

bogstaver bliver

kød og blod

mellem dine læbers

formfuldendte blomstring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 3

 

 

 

Kære Gud,

 

jeg drømmer om at være en sangfugl i min elskedes lunger, for hun har lidt under svære plager. Jeg beder ikke om, at du lader drømmen gå i opfyldelse, selv om du end måtte have magten til det. Men jeg beder om, at du som alle drømme lader drømmen vokse og trives, og endnu mere at du lader den forblive en drøm i mig i al evighed, så den står tidens prøve.

 

For jeg ved, at du på din dag har magten til at lade alle drømte drømme gå i opfyldelse, hvis blot vi til stadighed drømmer dem, ligesom jeg nu beder om, at du lader min drøm om at være en sangfugl i min elskedes lunger bestå i al evighed.

 

Men jeg vil også bede for de drømme, som er lagret i vore hjerter under bevidsthedens overflade. Også selvom vi en dag måtte glemme dem og glemme deres sang til os. For du glemmer dem ikke.

 

Ja, måske i særdeleshed dem vil jeg bede for, for at også de kan bestå, og gennem dig kan huske os på hver eneste af de uldne og uskarpe billeder i en svunden bevidsthed, hvor små triumfer brød store nederlag, og jeg sang som en sangfugl i min elskedes lunger.

 

Amen.

 

 

 

 

HÆSE BOGSTAVER OG TRYKTE KÆRTEGN

 

Jeg husker i går at jeg

fra et øjeblik som

jeg muligvis vil

huske mange øjeblikke frem

kom et par centimeter

tættere på dig

og det syntes mig

at livet var skabt

tilstrækkelig konsistent til

at de centimeter

var et varigt avancement

men som om livet

som et kærlighedsbarn

havde jeg nær sagt

var begyndt før planen

og at digteren således

i embedes medfør

kan gøre en nok så stor

kunst ud af at skabe sig

og den elskede med

gennem hæse bogstaver

og trykte kærtegn

for derved at avancere

yderligere et par centimeter

synes det samtidig

tilpas porøst til

i al glemsel dog at huske

for selv glemsel kan huske

at dit hjerte ikke gennem

kønnets bestemte artikel

for slet ikke at nævne

den ubestemte artikel

skal erobres og besættes

som en fjendtlig hovedstad

og sidst af alt befries

men banke i frihed

sådan som jeg kan

høre det nogle gange

så tæt som jeg nu kommer

når jeg lægger øret

helt ind mellem dine bryster.

 

 

 

 

KLARINETSOLOEN

 

Jesus har spillet en klarinetsolo for dig

fra tidernes morgen til

klarinetten blev opfundet

fra sin fødsel til sin død

og fra sin død stadig mere forsiret

op gennem det 20. århundredes nat

og dog smukkest i fraseringerne

siden den oktoberdag i 1964

hvor du blev født og lige til nu

om ingen så hører den

om kun få nogensinde har været

vidende om dens skønhed

håber jeg blot at mene

at have hørt enkelte svage toner

gennem andres hænder og stemmebånd

det som ingen har set

som en node hinsides farven blå

det som ingen har hørt

som en lyd bag dine øjenlåg

som ved sin skønhed sprænger

ethvert begreb om skønhed

men som nu og her findes

mere end noget andet og altid mere

nu og her end før eller siden

men dog smukkest i fraseringerne

siden den oktoberdag i 1964

otte år før min fødsel

lige til nu hvor jeg gennem

din stemmes klang blot mener at håbe

efter tusinder af år i går 

at mine ører fik lyden at høre.

 

 

 

 

DENNE RØDMEN LANGS DIN SJÆLS GRØNLIGE STRÅ

 

for mig at se er

dit hårs skær grønligt

om end det ikke er grønt

er det dog grønligere end

alle de alverdens græsgange

som elskende har tigget

hinanden om

 

for mig at se er

din huds skær rødlig

om end den ikke er rød

er den dog rødligere end

alle de alverdens solnedgange

som elskende har tigget

hinanden om

 

og hvorfor?

 

jeg der knap nok

måske end ikke for dig

og selv ikke med digtet

som redskab kan formulere

meget andet end

sprogets grammatiske

ubøjelighed overfor

enhver farvenuance

hvor meget man end

vender og drejer ordene

og bøjer dem i køn og tal

for når jeg ser på dig

så er alverdens græsgange

adskilt fra dit hårs skær

snarere end at være grønlige

aldrig andet og mere

end blot grønne

og alverdens solnedgange

adskilt fra din huds skær

snarere end at være rødlige

aldrig andet og mere

end blot røde

 

lige så fortærsket og forudsigeligt

som digterens øjenæble

forestiller sig de alverdens

grønne græsgange

som den røde sol utallige gange

er gået ned over og

som elskende stadig tigger

hinanden om –

lige så forunderligt og uudsigeligt

er synet af din sjæls farvetoner

 

for du har aldrig bedt mig

endsige tigget om skønmalerier

og jeg kan således ikke

være dig andet end tro

når disse alverdens græsgange

som solen for længst

er gået ned over

netop var knap så grønlige

og netop knap så rødlige

som denne rødmen

langs din sjæls grønlige strå

hvor din fugtige hud uløseligt

blandes med dit hår 

 

modsat det flygtige solskin

der som øjets lykkehjul

drejer sig over verdens

skiftende græsgange

er din aftensol og dens græsgang

dog uløseligt forbundne

som din kærlighed og

dens åbne dør til det evige liv

 

og ikke blot som

eller som med

 

men med hud og hår

 

 

 

 

HOME VIDEO

 

Når jeg er inde i dig

og dine skedevægge omkranser mig

fylder jeg et hul i din sjæl

der før var ubeboet

eller var beboet af hullerne

i vores samtale

hvis jeg kunne, ville jeg søge

dybere ind og op i dig

til jeg nåede livmoderen

for, som Nikodemus, forvirret

at ville kravle ud igen,

indtil du griber mig

lader mig tage bolig

og ikke slipper mig

før du får mig ind

og op i kroppens

organiske indre, fra hvor

nattens drømme fostres

i et land med bække

med kilder og med strømme

af vand, der vælder frem

i dale og bjerge. Sandelig,

jeg lever ikke af brød

men alene af hvedekornet fra

min organiske underjords

vandringsfærd bag dine

rosenrødlige læbers port.

 

Når jeg ser din mund

og alle de kys elskende har efterladt her

alle de gange de som jeg

har aflæst hver deres ordlyd

af dine simrende læber,

tænker jeg, at ordlyden

er den samme på

ethvert kendt sprog

samme ordlyd som

hullerne i vores samtale

og alle de samtaler du og jeg

måtte have haft med

alle de elskende

der har krydset den

midlertidige afstand

mellem vores læber

indtil dette øjeblik,

taknemmelig for at

alle sprog dog tales

med to tunger, lige som

de to der mødes i dette kys,

såvel som i alle de

foregående, der blandt

millioner har ført

netop vores

læber sammen.

 

 

Når jeg er inde i dig

er jeg på opdagelsesrejse i

en organisme der er

fremmed fra min

jeg opdager en ny verden

der ikke længere er ubeboet

men har været beboet

fra det øjeblik

i tidernes morgen

hvor jeg var her

som pilgrim i

det forjættede land

hvor synd er dyd

og kropsvæsker

mælk og honning

hvor jeg er alene

og du omslutter mig

og min ensomhed,

alene på sporet

af dig.

 

Når jeg mærker dine bryster

med grådige hænders famlen

føler jeg mellem mine fingre

en fin og sart hud

umærket af ungdom og ælde

som satte jeg med min

hånd den første

fod på månen,

betrampede den

og sekundet før jeg afgik

slettede ethvert spor

af menneskelig begærlighed,

alle tiders tavshed

og tungers ord

før jeg letter igen

efterlader jeg dit bryst

så fint og sart

som skinnet fra månen

blegt, dog klart

da et menneske første gang

fra en mørk klode

fik den tanke

der at plante sin fod.

 

Når jeg er inde i dig

er du overalt;

dog, havde jeg end

tvunget mig vej

og overvundet dig,

er det blot dig der har

vundet i mig,

som var vi ene og alene os

og ikke du og jeg.

 

 

 

 

DINE SALVERS DUFT ER DEJLIGERE END AL BALSAM

 

når du sidder ovenpå mig

er du overalt hvor end jeg ser

til siderne er dine arme som stolper

op ad hvilke og ned ad vægge

jeg formålsløst salig taler

nederst er dit køn omkring mit

en katedral som ifølge ordbogen selv

er en kirke med bispesæde

især i katolske og anglikanske lande

over hvis jord dine bryster fylder himlen

såvel som du ovenfor mig lader

selveste ærkebispens ansigt lyse

over mig og give mig fred

 

men indadtil i domkirkens

voluminøse rum

er jeg kun til i dig som

en stenstøtte der går til alters

i din kødelige kirkehvælving

som denne i nadveren forlades

al synd og uro over sin

profane tilstedeværelse

og sine famlende ord

mærker jeg langs skedevæggene

dine safters salve helbrede

mit stemmebånds floskler

 

måtte end digterens tale være

balsam for sjælens udødelighed

er det kødelige legeme dog

den levende Guds tempel

det først opstandne af døde

og det blotte minde om

dine salvers duft er desuden

hvor som helst i mit hjerte

evangeliet end prædikes

for den som dit køn har salvet

dejligere end al balsam

 

 

 

 

RELIKVIESKRINETS PUSLESPIL

 

som jeg natten efter halvslumrer til lyden af

ethvert af vor elskovs relikvier

en stump af en klarinetsolo

natten udenfor mine ruder

computerens summen

fjern trafikstøj

vækkes

i mig                              alt det vi elskede til

                         og elsker bort igen

              der samler sig i mig, om hjertet vil

          brik for brik et spejlbillede af mit jeg

der trænger sig ind og væves sammen i dig

fri for ord her i sansernes stykvise puslespil

 hørte jeg nemlig ligeledes fra en solostump af en klarinet

              som fylder det hul, hvor der altid manglede en brik

at ordet elskovs relikvie, udsagt nok en gang, er en dublet

 

og dog føler vel relikvieskrinet i sig klarinettens blålige prik –

 

at ordet elskovs relikvie, udsagt nok en gang, er en dublet

               som fylder det hul, hvor der altid manglede en brik

 hørte jeg nemlig ligeledes fra en solostump af en klarinet

fri for ord her i sansernes stykvise puslespil

der trænger sig ind og væves sammen i dig

          brik for brik et spejlbillede af mit jeg

              der samler sig i mig, om hjertet vil

                         og elsker bort igen

i mig                              alt det vi elskede til

vækkes

fjern trafikstøj

computerens summen

natten udenfor mine ruder

en stump af en klarinetsolo

ethvert af vor elskovs relikvier

som jeg natten efter halvslumrer til lyden af

 

WITH LOVE FROM ME TO YOU

 

jeg drømmer om at skrive et digt med rim

men drømmen vil ikke rime

jeg er så bange for at knække blomsten ved stænglen

men drømmen vil stadig ikke rime

i drømmen er jeg en bølge der vander en blomst

med en rivende strøm af lyst

men jeg er så bange for at knække blomstens stængel

at selvom blomsten er som et skib

der i drømmen drives frem af lysten

driver jeg blot rundt uden hvile

på et endeløst hav ingen har set

 

men jeg ser det, elskede

under vandet ser jeg et hemmeligt hul

i skibets agterstavn

og jeg ønsker kun at komme derind

planløst driver jeg rundt på havets overflade

og slår mod hist og her

men i drømmen drømmer jeg

jeg, en lille bølge

om at fosse indad dette hul

og med dig synke mod havets bund

at vække dit hjerte mens du sover

og på denne bund at ånde frit

som er både du og jeg vågne

i denne drøm i drømmen

 

så vågner jeg igen af denne drøm

og forsøger at skrive et digt med rim

om bølgen der slår mod hist og her

men drømmen vil ikke rime

indtil du lukker mig ind i søvnen

gennem det hemmelige hul jeg så i dig

og du vækker mig af drømmen

på bunden af havets dyb

ikke længere er jeg bare en bølge

men vi er som havet selv

det som ingen har set

som drømmen om et digt med rim

det som ingen har set, elskede

udover du og jeg.

 

 

 

 

DINE BRYSTER ER SOM…

 

Dine bryster er

som nyfalden sne,

men ingen nyfalden

sne i verden

er som dine bryster,

for slet ikke at tale om

verdens forgangent

faldne sne, der

blot et øjeblik før

tøbruddet for tanken

lader sig forme

i ord af læbernes

begærlighed.

Ak, så snehvide

var dine bryster,

at de, selv dækket

af ord og tøvejrsaftens

tale, for tungen stadig

smager af kød.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 4

 

 

 

Å Jesus,

 

jeg er bange, min computer summer i mørket, og jeg kan ikke trække Himlen ned til jorden. Jeg er gået i stå, min depression er for længst loadet ind på harddisken, der summer et sted, hvor mørket har magten. Således sagde du før langfredag, men maskiner, magt og ja, mørket i mit indre menneske, klæber til min lejlighed som langfredags koldsved, her i starten af september et halvt år efter påskemorgen. Sådan som frelsen må være, når dens evige lys bliver et fængsel af bevidsthed bag øjnenes ruder, har jeg det varmt som ind i Helvede, ja, som inde i det Helvede, som kun du, og intet menneske, har myndighed til at fjerne. Fjern dette forunderlige Helvede for dit blods skyld, frels de tanker og følelser der pines i disse luers fængsel af bevidsthed. For, kæreste, det gør ondt at være menneske, og mine tanker og følelser skriger på din frelse bag øjnenes matte ruder.

 

Amen.

 

 

 

 

TRAILER

 

Kameraøjet fra mit frøperspektiv

viser en knejsende Jomfru Maria

- eller er det Magdalene -

med vuggende bryster

overskrævs på mit køn.

Og jeg forstår nu hvorfor.

Stjal jeg end i mit hjerte

hendes elskov, var den

som en trojansk hest.

Egentlig kom ordet fra hende,

og det flød ud i mine årer,

ikke ved intellektet, men

ved kødet. Således er jeg

nu for den kristne, der formår

at forstå dette, en synder i

anden potens. Jeg har ved

kødet modtaget ordet

gennem nadveren af Marias

skød, og dette ord, dette

stof, har som et skud af

den fineste dope

gang på gang ført min

kuglepen. Således har jeg i

skriftens tjeneste, hvilken

dødssynd, modtaget ordet

for ved kødet at tage bolig

i en kvindes elskov og

dermed skrive mig ind

i hendes køn.

 

 

 

 

ELSKOV PÅ PAPIRET

 

De elskende

som malet på et lærred,

eller rettere;

malet på et lærred.

Og bagefter

er kunstværket til salg,

eller rettere;

det er solgt.

Midt under akten,

mens malingen

stadig er våd,

og før penslens

blide strøg bliver

til hårde klumper

af stivnet oliefarve;

der, før billedet er

fuldendt, lever

de elskende

som malet på et lærred.

Bagefter er de blot

tilbage i værket

købt af de elskende,

malet på et lærred.

 

 

 

 

DET AUTORISEREDE RIGSDANSKE COITUS VED

KGL. RESOLUTION AF 1. JANUAR 2000

 

 

Livagtige nøgne kroppe, der slynger

  sig ind og ud mellem hinanden

og udveksler legemsvæsker

   en strøm af organisk

    livagtigheds død

som giver os at modtage

    organisk føde

    ikke livets brød,

    men dets blod og kød

til ihukommelse af

    hvedekornet i jordens skød

  en læderet moderskedes 

  præventivt ubesmittede

  undfangelse af intethed

et spyd der perforerer

      og spalter op denne nytårsnat

hvor stenbroen lader vokse

     op af sprækken i gadens asfalt

    kønnets organiske blomsterbed

korsfæstet vandret i ægtesengen

  for næsten kærligt at fuldbringe

en non-stop orgasmes livagtighed

 

 

 

 

SELVMORDSBOMBEREN

 

Hjertet slår hårdt og tungt

pludseligt trodsigt

som et kropsorgan

og intet andet

eller måske et intet

der befrier sig fra

enhver metaforik

dette intet andet

som ejermanden forstår

kan dø

ikke blot ved

i befrielseskampen

mod metaforikken

at kæmpe

for intet andet at være

men ligeledes

og værre endnu

ved at kæmpe

for at blive til intet

og i sin befrielseskrig

tilintetgøre ethvert

metaforisk gidsel

i kroppens massegrav

ja, endelig at have

opdaget den mulighed

at tilintetgøre sig selv. 

 

 

 

 

69

 

på aftentur indenfor rækkevidde

af larmen fra fjerne tv-helekoptore

uadskillelige fra politiets

ellers intet

maver os igennem en mængde unge

der er uden alder

og som os selv

uden andet logistisk kendetegn

end at være til stede

på samme tid

i den samme udgave af den samme by

og de samme gader

pludselig bevægelse i mængden

og løb over gaden

uden øjensynlig grund

går ad fortovet

med følelsen af at gøre det

uden øjensynlig grund

spiser på restaurant

med et bål udenfor vinduerne

går hjem igen, tavse

og tænder for fjernsynet

uden anden grund

end at se, hvad vi selv så

i en anden udgave af den samme by

og de samme gader

hver af os til stede i hver vor tid

og hver vor krop

uden andet fælles kendetegn

end dette med tiden at forsvinde

som var slutteligt selv elskov

uden øjensynlig grund

blot en logistisk opstilling

af to spejlvendte tegn

uden nogen anden betydning

end fjernsynets øjensynlighed

hvor to nøgne legemer senere

vendes modsat hinanden

og digtets tale svinder ind i et andet køn

i en anden udgave af de samme ord

og de samme kroppe.

 

 

 

 

ARE YOU LONESOME TONIGHT?

 

Udenfor mit vindue lyser

en enlig gadelampe

der minder mig om dig

og om alverdens ensomhed

der aldrig synes at kunne

deles mellem os men kun

deler os fra hinanden

 

Og det regner ikke

 

Nej, det regner ikke

som det ellers gør det

på nætter som i nat

eller netop ikke gør det

selvom jeg inderligt ville ønske

at det gjorde

ja, netop sådan som

det aldrig gør det

når jeg inderligt ville ønske

at det gjorde

når jeg inderligt ville ønske

at jeg et sted i tankerne

med dig ville have kunne delt

synet af hver enkelt af de dråber

der ensomt ville falde

blot en hvisken fra hinanden

under gadelampens skær

 

Men det regner ikke

 

Og selv hvis det havde regnet

tænker jeg trist og alene

da jeg ser ud af vinduet og

selvom jeg havde siddet og

holdt dig i hånden

havde jeg ikke kunnet aflæse

denne hvisken i dit ansigt

men noget andet

noget som jeg ikke ville forstå og

ville citere forkert og

af ren iver efter at forstå

synet af regnen ville –

jeg tør næsten ikke tænke mere

men måske er der

virkelig en grund til

tænker jeg så endelig

at det netop aldrig regner

på nætter som i nat.

 

 

 

 

KENTUCKY RAIN

 

Det regnede i nat

ja, det regnede i nat

da jeg bestemte mig for

at skrive et digt til dig

om hver dråbe der spredtes

på den mørke asfalt

og om lyset i gadelampens skær

uden hvilket jeg aldrig

havde set eller lagt mærke

til nogen regn

og vel heller ikke til dig

men netop som digtet begyndte

at ville samle op dit hjertes skår

og enhver metafor ville

så meget mere end

den nogensinde ville kunne

bemærkede det tillige

som med et bittersødt suk

langt før det var færdigt

ja, før det endnu var begyndt

at regnen var hørt op

og kun mørket var tilbage

sammen med det lys fra gadelampen

der nu blot alt for tydeligt

syntes at savne den regn

uden hvilken jeg måske

aldrig ville have bestemt mig for

at skrive et digt til dig.

 

 

 

 

DET DIGT REGNEN HVER GANG DØBER PÅ NY

 

Regnen har styrtet gennem

en midsommeraftens mørke

og ned under gadens asfalt

jeg står på min altan i

stille fryd og forvisning

om at vi alene ved synet af

styrtregnen døbes på ny

af de tunge dråber og en digter

som blev fanget i dem udenfor

sin ensomheds munkecelle

mellem to destinationer i sjælen

for i digtet at få skyllet alle de

unødvendige ord mellem os bort

i kloaksystemernes

uransagelige syntaks

hvis blot hedens tyngde nu

endelig har tudet færdig

ligesom disse digtere

som ene og alene

med regnens hjælp

kan slukke mørket

med deres øjnes

blanke eftertanke.

 

 

 

 

ONLY THE RAIN WOULD KNOW

 

Kæreste, jeg sagde jeg ikke

vidste, hvad jeg skulle føle

som om regnen tog ordene

denne aften sent i september

 

Men jeg husker egentlig ikke

om det regnede den aften

uanset hvad jeg mente

ved regnen at burde føle

og uanset om jeg mener

at det regnede eller ej

så regnede det faktisk ikke

 

Og så ville end ikke regnen

have kunnet fortælle mig

hvad ellers kun regnen ved

 

Nemlig at jeg elsker dig.

 

 

 

 

HVER NAT ER ALT FORBI

 

hver nat er alt forbi

– verden, landet og byen

gaden, lejligheden og sengen

hvor noget smertefuldt

i morges blev til

forsvinder i et hul

der bliver større og større

for hver dag der går

eller ikke går

morgen bliver til formiddag

eftermiddag til aften

jeg forsvinder efterhånden

som alt det andet

og kort før indslumringen

forsvinder selv du

der engang vækkede mig

således som morgen

igen vil blive til formiddag

eftermiddag igen til aften

og verden igen

vil svinde ind i landet

byen ind i gaden og

lejligheden ind i sengen

hvor noget smertefuldt

i morges blev til

som det i morgen

igen vil blive til – 

hver nat er alt forbi.

 

 

 

 

RIMSMEDENS DRIKKEVISE

 

Lommepoeten er fuld og færdig.

Han er træt nu, rimsmeden.

Og har godt nok fundet ord

men verberne synes

at glide i dit køns safter

mens de tøvende venter på

længslernes opfyldelse

 

kun således, tænker han

kan dit navn bevares

rent og ubesmittet

for eftertiden og

hans indestængte drøm

leve videre på skrømt

 

således en aktør i

en skintilværelse, javel

men tillige et vidne

der beretter sandfærdigt

for herved at bevare din uskyld

 

sådan lader han i hvert fald

verberne balancere

mellem dine skamlæber

og sådan er han per definition digter

ved diskrepansen mellem

din apologetiske uskyld

og hans gennemførte løgn

som kun sandheden synes værdig

 

for er dit køn virkelig som en blomst

der end aldrig er plukket

driver enhver metaforisk frase

alene af lyst derefter

hjælpeløst ned ad

dine brysters kurver.

OH MARY, YES…

 

Å, Maria, jo: som

en fange i dit hjerte

undslap jeg i nat

mellem perleportens

vægge fandt jeg

din elskovs skat

blot et øjeblik før

du lukkede dig

om min længsel

å, Maria, undslap

jeg i nat din

krops fængsel

 

jeg sneg mig vej ud

under din blege hud

 

da evangeliet sov

ud den kærligheds

beruselse, der er

den fredløses lov

var porten forladt

å, Maria, jo: som

en fange i dit hjerte

undslap jeg i nat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 5

 

 

 

Herre,

 

aldrig er jeg kommet til dig uden ængstelse for min uværdighed overfor den levende Gud. Men nu, da jeg kommer for at tale med dig om dem, jeg elsker, mærker jeg nu i mig ængstelsen forsvinde, ja, pludseligt at være sporløst forsvundet.

 

Og da ser jeg dig naglet til korset på mit krucifiks. Og jeg ser og forstår noget, som blot Helligånden har fortalt mig, og foruden hvilken jeg kunne have læst Bibelen både forfra og bagfra uden at forstå. Men nu forstår jeg, at du på korset har taget min ængstelse på dig, nøjagtigt som den sporløst er forsvundet fra mit hjerte.

 

Om så blot i nat, mærker jeg den time komme, om den så i morgen er forsvundet som en tåget drøm, hvor du lader mig modtage evangeliet i kraft af bøn for de mennesker, jeg elsker. Å, Herre, mit hjerte er nu fuldt, ja, som salmisten skriver, flyder det over. For da min ængstelse blev korsfæstet, forstod jeg dette ene; for at besejre døden, behøvede blot du at dø. Og at du, som elskede livet, elskede det til det sidste, trods du vidste, at det gjaldt livet.

 

Ja, elsker jeg end ikke livet, så elskede du det, trods du vidste, at det ville afkræve dig dit liv. Når du altså elskede livets fylde, med den kærligheds gerning, som besejrer døden blot ved at dø, vil opstandelsen være mig givet, så sandt som du, det mest dyrebare jeg kender, lever og regerer i kærlighed til menneskesjælens væsen. Du lod mig se evangeliet i dit eget navn, og indskrev mig, om blot i nuværende stund, fra døden til livets bog.

 

Amen.

 

 

 

 

DÅBSDIGTET

 

Græd ikke, min kære

sagde jeg gerne

hvis ikke jeg troede på

at de fjerne marker

der omgav os engang

og stadig gør det

har taget bolig i dine øjne

hvor engen efter regnen

ikke længere er våd og smattet

men er frodig som

markerne før høsten

lige før det øjeblik

hvor livets endeløse flod

bliver som en dråbe

af alt det tabte blod…

ak, denne frost af rim

der stammer fra

hvert blik jeg har stjålet

og som jeg aldrig

kunne have nedfældet

hvis ikke jeg i drømme

havde hvilet mig

på denne eng

og hvis ikke jeg gjorde det

i din favn med ordene

der rastløst hviler på mine læber;

så græd, min kære, ja græd

om så dine tårer

har sit udløb i et hav

og tiden vel nok er som et ocean

så ender det, som al tid gør det, ved kysten

hvor dit liv er begyndt

nu venter i blikket de fjerne marker på høsten

hvor dit liv ikke kun begynder

men hvor det er begyndt.

 

 

 

 

SUMMERTIME BLUES

 

Jeg har tænkt over dig

og over vinterens væsen

det er ubestemmeligt mildt

og året er som altid ungt

men dog allerede gammelt

for allerede nu

er trangen til forår så stærk

som havde hjertet

gennemlevet hundreder af vintre

som vidste det allerede nu

at det med forårets komme

snart var efterår

 

og dog er der en sommer imellem

 

og selvom selv sommeren

må forlade os en dag

vil den måske ikke forlade os

uden ønsket om

at vinterens unge og

ubestemmeligt milde væsen

gammelt som havde det

gennemlevet hundreder af vintre

denne gang gik foråret i møde

uden angst for om efteråret

nu igen kom så alt for hurtigt for

den unge vinters ængstelige hjerte.

 

 

 

 

SOMMERSOLHVERVETS HOSPITAL

 

På Sct. Hans i år

vil der spire en blomst

fra den frostkolde jord

og forårets spredte sol

som år efter år er den samme

og dog aldrig helt den samme

vil i udkanten af hospitalet

lade denne blomst sprede sine frø af fred

langt ind i ødemarkens sind og sorg

der gennem to århundreders storm og blæst

har været begravet i terrænet

og under mulden mellem øst og vest

men nu atter forløses af det unge

hjerteblod der kommer

når alle blomster vil spire

som spirede de langt ind i marsken

af denne ene blomst i udkanten mod skoven

for således med sommerens komme

atter endelig at lade den altid ene blomstre

for på Sct. Hans er det

netop modsat vintersolhverv

kun en mørkets engel

der kan sprede frø af glæde og fred.

 

 

 

 

DET ER SOM OM

 

Det er som om grundvolden er forsvundet

fundamentet for det tankens bygningsværk

i hvilket jeg skulle hvile og bo

er som en installationsvejledning

til et tankeslot

skrevet på et afdødt sprog

forklaring følger ikke

kun gisninger og gæt

og hvad mere er

har grundvolden måske aldrig eksisteret

og ethvert af tankens bygningsværker

altid været belagt på en sokkel

af gisninger og gæt

for der var aldrig råd til mere, var der vel?

næ, altid har blot digtet

som Kristus på en soloklarinet gennem natten

skamløst kunnet kaste om sig

med midler det ikke har

det begynder at bygge et tårn i fantasien

uden tanke for soklen

og for alle de tegn gennem

tidernes tilsandede øregange

der nu er så tilpas utydelige

at digtet nødvendigvis må tro

det modsatte af hvad

man skulle tro – for er udgifterne endda tårnhøje

er fantasien ikke blot omvendt proportional

men tværtimod altid lige netop denne tak højere

der gør at det kan tænke noget til ende

helt til enden og forbi tankens slutning

for derfra at begynde evangeliet.

 

 

 

 

DEN DAG HVOR ALT BEGYNDER

 

Den dag hvor alt begynder

længst at være forbi

og som slutter der

lige der

hvor alt længst er forbi

hvor ensomheden ikke længere

er elskovs bagside

som i skrivende stund

og elskov ikke længere

er ensomhedens forside

som på en formiddagsavis

hvor ingen kender natten

da begynder en evig dag

som ingen nat kender

som var natten blot

en parentes af pinsel

før al ensomhed ender

midt i et kærlighedsdigt

lige der

for enden af min sølle streg

hvor du begynder

at mærke kærligheden

begynde i dig.

 

 

 

 

ELSKOV ER SOM DØDEN, DER AVLER LIV

 

elskov er som døden, der avler liv

   den elskende skal opløse sin sjæl

thi for at elskov kan fuldbringes

   må elskeren miste sig selv

 

hvorfor? for at skabe kontrast;

nogen må dø, for at døden kan avle liv

 

for at elskovs frugt kan gøre ånd til liv

   uanfægtet af den elskendes ve og død

så elskovs fylde bliver sat fri

ved at skylde, koste, ja, berøve

det menneske livet, som elskede

   med sit fulde hjertes glød

 

for gælder det dog ikke al hjertets frost

   at det kræver to at blive ét og tø

for kun sammen at smelte

når luerne brænder til aske alt kød

     som slutteligt kun bliver til igen

når i ét nu de elskende

    sammensmeltet i Guds og dødens hånd

tør give sig selvforglemmende hen

som et redskab blot,

der straks smides bort, når

             elskov igen opstår fra aske til ånd

 

 

 

 

DEN FREDFYLDTE BLOMST

 

I mit hjertes paradishave

spirer en sjældent fredfyldt blomst

der i en evigt voksende bevægelse

folder sine blade ud

jeg tænker mig

at Jesu kærlighed i tidernes morgen

lod den udfolde sig langsomt

og være dertil bestemt

aldrig at være bestemt for andet

end for eksempel for en

tilfældig digter på Nørrebro

i sin blomstring at sprede

frø af glæde og fred.

 

 

 

 

GENTLY YOUR EYES MET MINE

 

Blidt trækker dine øjenlåg sig for

som gardiner af silke

en kort stund forinden

du trak dem for

havde jeg i dine øjne

set noget, jeg måtte

finde, røre, forstå, udforske –

     men gennem en

anden åbning, for intet

udover tilnærmelsesvist

begæret før og længslen bagefter

lader sig trænge ind gennem øjet

     jeg forsøgte gennem

kønnet som erkendelsens dør

men finder nu, at jeg ikke fandt

andet, end at den eneste

sande erkendelse ikke

lader sig invadere gennem

perleportens læber eller

nogen anden fysisk lokalitet

     men blot

i dine øjnes gåde

der finder, at Guds rige

momentant kom i os

et eller andet ikke eksisterende sted

en evighed før begæret

jeg fandt i dine øjne,

blev til længsel

og en evighed efter længslen

blev til begær.

 

 

 

 

I DENNE NAT KRÆVES DIN SJÆL AF DIG

 

Når elskov i skæbnestunden

udløses af kødet

og udløses som en tyv i natten,

som det står skrevet;

i det sidste øjeblik,

der dem sammen er givet,

skal to elskende

ligge på samme leje;

den ene skal tages med

og den anden lades tilbage

 

den af dem, som giver sit liv

bort til elskovs akt

skal da i evighed finde det;

og den, som søger at finde

det i elskovs magt,

vil aldrig i evighed vinde det

 

men hvem er hvem…

ja, hvem er hvem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 6

 

 

 

Fader,

 

jeg ligger her i nat og betragter et enkelt stearinlys, jeg har tændt.

 

Og jeg tænker, at lys i dig kan slukke mørke, mens mørket ikke kan slukke lyset.

 

Når jeg tænder et stearinlys denne nat, er der ingen magt i verden, der kan forhindre det i at oplyse mørket, så længe det er tændt.

 

Og slukkes det en stund, da jeg skal sove, kan ingen magt i verden, end ikke mig selv, forhindre morgenens dagslys i at fordrive mørket.

 

Nok henligger tingenes grund i verden i mørke for mennesket, som en afgrund så dybt nede under vores bevidsthed, at ingen der gennem tanken tror at kende sin sjæl, kan udgrunde sig selv.

 

Ingen kan se gennem sit hjertes mørke dyb og stadig bevare forstanden. Men hvor lyset kan skinne i natten, hvilket mørke kan da slukke dagslyset?

 

Altså er lyset, som du har skabt det, mørket overlegent, fordi det kan skinne i mørket, mens intet mørke kan beskinne lyset.

 

Dog findes der i verden, såvel som i hjertet, en nat, der henligger i langfredags mørke, hvor mørket endegyldigt synes at have slukket lyset.

 

Hvor bevidsthedens lys blot er en kort krampetrækning, som for bestandig skal slukkes af dødens mørke, og øjets syn blot blændværk, hvorom den blinde spørger: Hvad er lyset uden øjet?

 

Og dog er der et lys, også for den blinde.

 

Var der ikke det, var vi alle fortabte. For lyset i dit rige overgår og besejrer i dig øjets lys.

 

Endog mørket i dit rige overgår øjets lys, idet skyggen af dit lys, altså dit mørke, er endda stærkere for øjet end noget andet lys.

 

Ser jeg direkte ind i det hvide centrum af stearinlysets flamme, får jeg en mystisk fornemmelse af at se, hvad egentlig intet øje kan se.

 

Men blot ganske kortvarigt, så sløres mit syn.

 

Jeg ser forbi flammen og genvinder øjets lys, der jo som stearinlyset, når jeg skal sove ind i natten, skal slukkes af verdens mørke.

 

Men stadig blot for en stund.

 

For ligesom natten, som dødens blund, blot varer en stund, varer også verden blot en stund.

 

Ja, Herre, nu forstår jeg, som du har lært os, bønnen til faderen, som angår hans vej til os og vilje med os:

 

Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden.

 

Amen.

 

 

 

 

DIGTER ANNO 2000

 

en mand skriver et digt

en anden lægger kabale

begge snyder

hverken digtet eller

kabalen lykkes

og Jesus spiller

alene og forladt

sin klarinetsolo gennem

det 20. århundredes nat

og dette

det er ingen lignelse

nej, det er digtet

der aldrig bliver skrevet færdig

og kabalen der aldrig går op

udover til klarinetsoloens toner

fra Jesu døde krop.

 

 

 

 

AT SKRIVE ET DIGT ER SOM

 

At skrive et digt er som

at nedskrive en drøm

man aldrig har drømt

for dermed at beskrive

en virkelighed som

aldrig har eksisteret

udover i den drøm

som man i virkeligheden

aldrig har drømt

men som man

ikke desto mindre

ligeledes i virkeligheden

har skrevet ned

 

dette som aldrig høres

modsat den genlyd

der følger af

kraniets resonans

et slags ekko

forud for en

tanke der når den

endelig tænkes

højt nok til at

registreres af

bevidsthedens ører

allerede for længst

er smerteligt fortænkt

 

dette som i virkeligheden

ikke findes af den grund

at det er virkeligheden

og at denne ikke kan

findes i sig selv

men blot udenfor

i den drøm som man

aldrig har drømt

 

det er om dette

jeg vil skrive.

 

 

 

DEN SIDSTE NAT AF ALLE NÆTTER

 

På mit leje om natten

søgte jeg dig

som jeg elsker så højt

jeg søgte dig

men fandt dig ikke

for jeg kom i tanke om

at du var låst

inde i et mareridt

som tanken ikke

havde nogen nøgle til

 

Jeg tænkte: å, jeg

ville ønske jeg kunne

holde dig i hånden

i dette mareridt

 

Jeg ville vandre

langs floder og bjerge

for en dag at kunne

holde dig i hånden

en dag midt i hjertet

af en endeløs nat

 

Ja, jeg vil stå op og

vandre rundt på byens

mørke gader og pladser

for at finde nøglen

til mareridtets lås

 

den nøgle

der ikke findes

 

Men måske, måske en dag

elskede, vil jeg finde den

da vil vi vandre gennem

hundredvis af år

langs floder og bjerge

til den sidste nat af alle nætter

og jeg vil vågne op i dig

da en spæd sol

vækker os på vores leje

på den første dag af alle dage

 

ja, måske, måske en dag

elskede, vil jeg finde den.

 

 

 

 

A MOMENT OF TRUTH

 

Kæreste, du

fortalte mig noget

der som en brøkdel af

et endeløst hav

med nogle få dråber

slog sprækker i mine øjenhuler 

 

hele dette ocean

bærer du med din krop

og spørger mig underfuldt blødt

om jeg herefter vil kunne sove

til trods for at du

ved fuld bevidsthed

hver gang du vågner

drukner i den virkelighed

som jeg når du fortæller

blot dråbevis vækkes af

som af en fjern og ond drøm

 

jeg ville ønske

at jeg ved fuld bevidsthed

ville kunne have været med dig

og holdt dig i hånden

i denne fjerne og onde drøm

hvis ikke det var fordi

at jeg da aldrig nogensinde

ville kunne sove igen

eller måske snarere

at jeg da aldrig igen

ville kunne vækkes

men ville være faldet til bunds

som en møllesten

i din krops ocean

 

den krop

der for en drømmer som mig

som et blikstille hav

i al evighed

er uberørt af menneskehænder

og den havbund

hvor jeg intet andet ønsker

end at stedes til hvile

i dit hjerte

mellem årer og arterier

uden nogensinde at

vækkes af denne fjerne og onde drøm

som ville jeg herefter kun her

og netop kun her

kunne sove

i et hjerte så underfuldt blødt

som dit.

 

 

 

 

STEARINLYSET I MØRKE OG SLUD

 

Å disse livets parenteser af skønhed

         en tilføjelse eller et indskud

så skrøbelig og spæd i stemmen

at parentesen som du

(som et stearinlys i mørke og slud)

ifølge dansk grammatik

blandt andet er defineret ved

sammen med sit indhold

at kunne fjernes

uden at den resterende tekst

af den grund bliver meningsløs eller

grammatisk ufuldstændig –

er digtets sprog således ikke ganske

modsat grammatikkens?

 

som digter tager jeg naturligvis

            digtets parti og

som efter et pludseligt indskud

tilføjer jeg med min kuglepen

et tændt stearinlys

som en parentes

i digtets slud og mørke

som her

modsat i grammatikken

ikke kan fjernes uden

at den resterende nat bliver

om så blot en lille smule –

for i digte kan fuldstændighed

          nemlig gradbøjes –

mere ufuldstændig og meningsløs

 

du er som det stearinlys

der oplyser digtet jeg skriver

du er som parentesen

       om så skrøbelig en sandhed

     at dette her som

blot synes som om

og måske er du heller ikke andet

end et minde om noget

jeg for længst har glemt

   og dog før jeg falder hen igen

som om sandheden virkelig er så skrøbelig

nænner jeg ikke at puste dig ud

men falder hen

før jeg når at se din spæde flamme

langsomt

så fandens langsomt

            slukkes af mørkets slud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 7

 

 

 

Kære Gud,

 

glem ikke en eneste af dem, der sidder i det tog, der denne morgen passerer Bispebjerg Station nedenfor mine vinduer. Glem ikke dem, der har skrevet graffiti på det. Glem ikke den, der kører fra sin elskede og bort mod intet. Glem ikke den, der kører fra intet og bort mod sin elskede. Glem ikke dem, jeg frygter og hader; dem der snitter sæderne op med springknive, glem ikke bedsteborgeren på sædet overfor, der frygter og hader dem, og ønsker dem ind i Helvede. Glem ikke den forsagte, men heller ikke den der forgjort frygter og hader mig, når jeg fra mine førtidspensionerede vinduesruder ser ned mod det næste tog, der kommer få minutter efter med nye graffitimaleres figurer, opsprættede sæder, forsagte, forsimplede og forgjorte sind, der lukker sig om det inderste mørke, hvor kun du er at finde. Og glem ikke mig, der har skrevet dette, for glemmer du mig, glemmer jeg også dig og alle dem, jeg frygter og hader, og dem som frygter og hader mig. Byg en bro mellem mine førtidspensionerede vinduesruder og Bispebjerg Station, ad hvilken jeg kan vandre ind i dig, og hvert eneste tog kan køre ind i mit hjerte.

 

Amen.

 

 

 

 

THE GLORIOUS POET

 

Kravet om en sonate hænger

over mit hoved som et

damoklessværd, uden at

det afkræves af andre end

mig selv, men dog stadig

af mig selv. Meget tættere

på sonaten kommer jeg

måske ikke i dette øjeblik,

og gør jeg det end alligevel,

bliver det som altid en

sonate per efterkrav.

En sådan lader sig nemlig

ikke længere komponere,

men blot improvisere efter

bedste beskub. Således

forekommer det mig

sandsynligt, at nævnte

damoklessværd er et

resultat af lampefeber,

da jeg dog ikke bærer

nogen musisk konge-

værdighed. Snarere er

katastrofen, om det

overhovedet har

med sonaten at gøre,

tabet af digterens glorie.

Og dog har det kun ad

omvendt vej med en

sådan sammenhæng

at gøre, for katastrofe-

fornemmelsen var til

stede, langt før mit hjerte

gjorde krav på en sonate.

Således har jeg ingen

glorie at tabe, men blot

i bedste fald én at vinde.

Og dog i værste fald

ingen af delene, for så

vidt at analysen

unddrager sig digtningens

kategori, for blot at gøre

krav på beskuelse af den

overhængende fare,

og ikke, som hos digteren,

at kunne digte sig fri

af sin dødsdom.

 

Således igen på Lykkedragen,

den kinesiske kantine,

bevæbnet med kuglepen

og papir. Jeg ville så

gerne, som Dylan, digte

om beskuelsen af

frihedens klokkespil, om

den forladte, digteren,

soldaten og alle de andre.

Men det er en fjern tid,

og jeg føler mig så

alene i verden, berøvet

den musiske komposition,

alias den socialistiske

utopi: åbningen ind i

lysets hjerte, hvor der

aldrig er nat. For hvad

andet end damokles-

sværdet, under loftslamper

fyldt med gulligt friturefedt,

har vi tilbage sammen at

beskue? Som altid en

køn pige, denne gang den

unge kinesiske servitrice,

men hvor meget mere er

denne frase ikke fladtrådt

i det uendelige og berøvet

enhver poetisk værdi.

Sonaten forladt til

fordel for salgsvarer

såsom kinesiske

servitricer, der, al

skyld forladt, sælger

ud af toneklang, og

blot blandt et aldrende

fjernsyn og flipperspil,

fulderikker og familieklan,

ensomt tilbringer sit liv

på en tilrøget kantine fra

formiddag til sen aften.

 

Lad mig da slutte i harmoni,

om ikke andet, så til ære

for den kinesiske

servitrice, der trods alt

har nogle ret så kønne

bryster over disken at

dømme. Var de til salg,

havde jeg vel også 

slået til. Mere koster en

utopi heller ikke, og

desuden kræver

damoklessværdet

stadig sit. Som det så

sandt siges; hvor meget

du end tiltusker dig, er

du aldrig i nærheden af

at have nok. Altid, om du

så forbruger bryster eller

ord, er du på den dagen

efter igen. Således

skriftsmisbrugets

indbyggede logik, som

kunne sonaten samles

i en ske og sprøjtes ind

i en åre, hvorefter, alt

efter virkningen og

stoffets karakter, en

grundtone lod sig

bestemme. Og denne

egentlig hverken

dur eller mol, men,

som de blå mellemtoner,

et sted både efter

såvel som før.

En tid, hvor perleporten

er åben i al evighed,

fordi – som det står i

åbenbaringen – det

jo aldrig er nat.

Hvor alle veje dertil

går gennem det

kompositoriske fix,

der evigt åbner

livmorhalsen på den

kinesiske servitrice

som et ly mod

friturefedtet og

lampefeberens

truende

damoklessværd.

 

 

 

 

I MINE TANKERS FÆRDSELSÅRER

 

Du var i mine tanker

et eller andet sted

i aftenskumringen

men jeg ved ikke hvor –

   jeg kørte med bussen

indtil Brønshøj Torv

hvor der havde været

en større trafikulykke

og gik vankelmodigt derhen, –

   blandt menneskemængden

de blinkende lys og sirenerne

søgte jeg dig, men du var

heller ikke der, selvom

vi engang havde elsket

i lejligheden ovenfor

politiets afspærring, –

   på min vej efter færdsel

gik jeg forbi en nervøs

ung mand, der ringede til

HUR, fem minutter efter

at telefonsvareren i røret

venligt gentog, de havde

lukket, –

   senere på min vej traf jeg

en pige, måske var det

Tornerose, der, hensunket i

den for tiden elskede nervøse

unge mand, sad, som i årevis,

og ventede en bus, der

aldrig kom; 

   til sidst kom jeg til det sted,

hvor jeg altid stod af

når jeg skulle besøge dig.

Der endte min sørgmodige

færd i den såvel i sindet

som færdselsårerne

omlagte gule HT-gryde

og sirenesangen fra

højtaleranlæggets stemmeføring

angående ruteomlægning

rørtes hørligt rundt med

rorstangen i mit hjerte

under hjemfærden –

   væk fra den pige, der aldrig

kom med og væk fra de tanker

hvori jeg aldrig fandt dig.

Heldigvis, måske. Det var vist

en dødsulykke.

 

 

 

 

VEST FOR DEN TABTE KRIG

 

udenfor vinduet marcherer

en sensommernat forbi

gennem nørrebro

stille soldater som børn

født et sagte og

umælende efterår

nogle råber og én råber:

du er død, mand!

mere vidunderligt tæt

på døden har jeg

ikke været, siden

jomfruhinden i hjertet

blev brudt ned med

et kys, sidste nat før

det dagedes i øst

da eventyrene

fra tusind og én

sensommernats søvn

alle var fortalt, og

nogen tændte for

en sol af neonrør

som vækkede mig

selv her, en verden

vest for den krig

der blev tabt til

stille soldater som børn

radiostøjens stemmer

skingre som var

de til fodboldkamp

en sværm af farveprikker

men mest af alt,

sagte og umælende

efterårsregn på min rude.

 

 

 

 

TO THE NEON GOD THEY MADE

 

Dette mylder af tonenuancer

der for den erklæret farveblinde er

sort som solen over

alskens gyder og undergange

rød som regnen på Blågårds Plads

eller i hvert fald er

som mit Indre Nørrebro

hvor Dronning Louise

tænder for gaslamperne

og løsner op for barmen

hvor gadens fugtige forstening

flammer under neonreklamernes lys

og en eller anden ensom stakkel

tager sit eget liv i et kvistkammer

højt over Nørrebrogade

alt imens jeg skriver dette

som var det denne

ukendte elskedes gravskrift

som var det ingraveret

i gadens fugtige forstening

sort som solen over

alskens gyder og undergange

rød som regnen på Blågårds Plads.

 

 

 

 

DET SIDSTE KÆRLIGHEDSDIGT I VERDEN

 

Når det sidste kærlighedsdigt

i verden er skrevet

ville jeg så gerne skrive dette digt

og bringe det et sted hen

hvor du ventede mig

og jeg ventede på dig

dette glemte sted på jorden

som jeg mener at vide

er gemt i dit hjerte

hvor tiden ikke er gået i stå

i et endeløst antal cifre

uden ansigt eller navn

hvor tiden ikke er gået i stykker

og brudt op i doseringer

af det der var engang

hvor al tid ikke er gået af led

og tegn og sætninger ikke

er blevet til tal og systemer og

problemer placeret i æsker

ja, dette glemte sted på jorden

hvor altid engang begyndte

der ville vi en dag mødes

hvor du ventede mig

og jeg ventede på dig

dette glemte sted på jorden

der er gemt i dit hjerte

dette glemte sted ville jeg

så gerne læse op for dig

for igen at begynde på livet!